เที่ยวบินพิเศษกรุงเทพ-ภูเก็ต เริ่ม 1 ก.พ.นี้ [Test & Go, ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์]

การเดินทางไปภูเก็ตผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) หรือโครงการ TEST & GO (ไม่ต้องกักตัว) สามารถต่อเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ได้ โดยต้องเป็นเที่ยวกำหนดเท่านั้น โดยเที่ยวบินพิเศษนี้จะดำเนินการโดยบางกอกแอร์เวย์ส และจะให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สแจ้งเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทาง กรุงเทพฯ - ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ วันละ 2 เที่ยวบิน เฉพาะผู้โดยสารซีลรูท (Sealed Route) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต

เที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ตให้บริการโดยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบิน ดังนี้

1. เที่ยวบิน PG5275 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 12.00 น. ถึงสนามบินภูเก็ต เวลา 14.05 น.

2. เที่ยวบิน PG5279 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 17.10 น. ถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 19.15 น.

เวลาในการเปลี่ยนเครื่อง (Transit or Transfer time)

เวลาในการเปลี่ยนเครื่องถูกจำกัดไว้ที่ 24 ชั่วโมง

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เอกสารที่จำเป็น

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ เป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เช่น

  • Thailand Pass
  • มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด
  • หลักฐานการสำรองห้องพักที่ได้มาตรฐาน  SHA Extra Plus ในภูเก็ต
  • ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  • อกสารประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • ผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันกา แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

Sealed-route flights from Bangkok to Phuket

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา