เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ก.ย. 2563 เพิ่มอีก 17 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 2,150 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้