อัพเดทสถานการณ์ COVID-19 ในกาตาร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2020

อัพเดทสถานการณ์ "โควิด-19" หรือโคโรน่าไวรัส โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ซึ่งทางสถานทูตได้มีการอัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศกาตาร์ ของวันที่ 29 สิงหาคม 2563