เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากลอนดอน ในเดือนกันยายน 2020

เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากลอนดอนในเดือนกันยายน 2563 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าเที่ยวบินจะเต็ม