สารนาถ,อินเดีย (Sarnath, India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3

สารนาถเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย สารนาถเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ใน 4 สังเวชนียสถาน

สาวัตถี (Sravasti) ประเทศอินเดีย

สาวัตถี (Sravasti) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16 มหาชนบทในสมัยพุทธกาล

50 ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวอินเดียครั้งแรก (50 Tips for India First-Timers)

50 ข้อควรรู้สำหรับการไปเที่ยวอินเดียครั้งแรก สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแพลนจะไปเที่ยวอินเดีย เรามีทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศนี้มาฝาก

เวฬุวัน (Venuvan) ประเทศอินเดีย

วัดเวฬุวัน เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และวัดนี้ยังเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ อันเป็นที่มาของวันมาฆะบูชา

เวสาลี (Vaishali) อินเดีย

เวสาลี หรือ ไวศาลี (Vaishali) เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นหนึ่งในบรรดา 16 แคว้นของชมพูทวีป มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี มีการปกครองด้วยระบบสามัคคีธรรมหรือคณาธิปไตย(บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย) แห่งแรก ๆ ของโลก

บ้านนางสุชาดา (Sujata Garh) อินเดีย

บ้านนางสุชาดาอยู่ในเขตเมืองคยา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพุทธคยามากนัก ซึ่งนางสุชาดา คือ  ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงด้วยนมโคล้วน)ให้กับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้

นาลันทา (Nalanda) ประเทศอินเดีย

นาลันทา (Nalanda) เป็นเมืองหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล นาลันทา บางครั้งเรียกว่า นาลกคาม เป็นบ้านเกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา อยู่ในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากราชคฤห์ประมาณ 12 กิโลเมตร

กรุงกบิลพัสดุ์ (Kapilavastu) ประเทศอินเดีย

กรุงกบิลพัสดุ์ (Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ แม้ว่าจะไม่เป็นสังเวชนียสถาน แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก เพราะเมืองนี้เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย

เขาคิชฌกูฏ (Gridhrakuta Hill) ประเทศอินเดีย

วันนี้พาไปขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กที่อยู่ทางทิศใต้ของโบราณอย่างกรุงราชคฤห์ (Rajgir) แคว้นมคธ ปัจจุบันคือ จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเขาคิชฌกูฏเป็นสถานที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้า ในพรรษาที่ 2, 5, 7 และพรรษาสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

แม่น้ำคงคา (Ganges River) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย

เมืองพาราณสี หรือ วาราณสี (Varanasi) เป็นชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในเจ็ดของเมืองฮินดูอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮินดูต้องการเดินทางมาแสวงบุญ และมีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน เมืองนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา

กุสินารา,อินเดีย (Kusinaga,India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 4

กุสินาราเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา กุสินาราเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ใน 4 สังเวชนียสถาน

พุทธคยา,อินเดีย (BodhGaya, India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 2

พุทธคยาเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา พุทธคยาเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ใน 4 สังเวชนียสถาน

ไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย,เนปาล (พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล)

สังเวชนียสถาน (อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน) คือ สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา