เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) แผนเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ตามแผนการที่เรียกว่า "เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox)" ซึ่งมีเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้ามา โดยโครงการสมุยพลัสนี้ถูกต่อยอดจากโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)"


For English Click: Koh Samui Sandbox: Rules of Samui Plus Program


สมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox) คืออะไร? 

"สมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox)" หรือ ก่อนหน้านี้เรียก "สมุยพลัส (Samui Plus)" บางครั้งเรียกว่า "สมุย ซีล รูทส์ (Samui Sealed Routes)"  คล้ายกับแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

เกาะสมุย ร่วมกับ เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้ถูกกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระบบปิด โดยนักท่องเที่ยว​สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเฉพาะในพื้นที่นี้ โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ  นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องพักบนเกาะสมุย (เกาะพะงัน และเกาะเต่า) อย่างน้อย 7 คืนหากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

Samui Plus Sandbox

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox)

เมื่อเดินทางเข้าไทยผ่านโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ โดยหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 มีดังนี้

วันที่ 0 (วันที่มาถึง) - วันที่ 1

นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ดาวน์โหลด Application Samui Health Pass และ Mor Cha Na ทําการตรวจหาเชื่อศรงที่ 1 ณ สนามบินสมุย หรือ สถานที่ศปก.อ.เกาะสมุยกำหมด

เมื่อมาถึงสนามบินเกาะสมุย ต้องเดินทางเข้าพักในโรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุยเท่านั้น

พาหนะจากสนามบิน - ที่พักเกาะสมุย กําหนดให้ใช้พาหนะที่ได้มาตรฐาน ขึ้นทะเบียนกับศปก.ในพื้นที่ โดยได้รับตราสัญลักษณ์ Samui Plus

พำนักในห้องพัก จนกว่าผลสอบครั้งที่ 1 เป็นลบ

วันที่ 1-7

หลังจากผลตรวจครั้งที่ 1 เป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า

การเดินทางระหว่างเกาะอนุญาตเฉพาะท่าเรือที่กําหนด

พำนักในที่พัก SHA PLUS เท่านั้น

เปิดการใช้งาน Samui Health Pass และ Mor Cha Na ขณะที่พํานักในพื้นที่

วันที่ 6-7 ทําการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ณ จุด SWAB เซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุย หรือ โรงพยาบาลเกาะพะงัน หรือ โรงพยาบาลเกาะเต่า หรือ สถานที่ศปก.พื้นที่กําหนด (เกาะพะงัน เกาะเต่า แนะนํา Swab วันที่่ 6 )

วันที่ 7 หลังผลตรวจหาเชื่อครั้งที่ 2 เป็นลบ สามารถรับ Release Form

วันที่ 8

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร

ใครบ้างที่สามารถร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ได้?

✔️ ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน 

✔️ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

สำหรับนโยบายล่าสุดของการเดินทางกับเด็ก โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมที่นี่: มาตรการเดินทางเข้าไทยสำหรับเด็ก

✔️ คนไทยและคนต่างชาติ สามารถเข้าร่วมสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ได้

ประเทศที่สามารถเข้าร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ได้?

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประเทศไทยต้อนรับนักเดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกให้เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์ โดยไม่มีการแบ่งรายชื่อประเทศตามระดับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19

แผนเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์เปิดสำหรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และททท. รายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนขอ Thailand Pass เช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 

สำหรับการเข้าสู่ประเทศไทยผ่านโครงการสมุยพลัส / เกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน Thailand Pass

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการการจองโรงแรมในสมุยแซนด์บ็อกซ์แบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 7 คืน ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า โดยหลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่ารถรับจากสนามบิน (airport pick up)

หลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่บนเกาะในวันที่ 0* และ 6 (หรือ 7) ของการเข้าพักของคุณ

ตั๋วเครื่องบินไปยังเกาะสมุย

ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยภายใต้โครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR (COVID-19 free certificate) ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด Samui Health Pass เพื่อติดตามการเดินทางระหว่างอยู่บนเกาะ

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านโครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Koh Samui Sandbox) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 50,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

คลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ ⬇️

โรงแรมเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายใต้โครงการเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น หลังจากเดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้ว จะต้องพัก 7 คืนที่โรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ที่เลือกไว้ โดยในคืนแรกต้องพักที่โรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุย!

โดยรายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus บนเกาะสมุย ได้มีการรวบรวมไว้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรอง SHA Extra Plus  (SHA++) แยกตามพื้นที่ท่องเที่ยวของเกาะสมุยมีดังนี้

หลังจากที่คุณได้รับผลตรวจโควิด-19 จากการตรวจครั้งแรก คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้อย่างอิสระรอบๆเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า แต่คุณยังต้องเลือกพักในโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA++ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน ทั้งนี้คุณต้องชําระค่าที่พักและค่าจรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

คุณสามารถจองโรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ (เช่น Booking.comAgoda.com) หรือโรงแรมโดยตรง การจองโรงแรมบนเกาะสมุยจะต้องรวมบริการรับที่สนามบินและการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อจองการเข้าพักกับ Booking.com คุณสามารถส่งส่งคำขอพิเศษไปยังโรงแรมของเพื่อจัดเตรียมรถรับที่สนามบินและการทดสอบโควิด-19 และออกใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Extra Plus  จากนั้นผู้เข้าพักนำใบยืนยันการจองไปอัพโหลดในระบบ Thailand Pass เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศ  และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

รายชื่อโรงแรมในแซนด์บ็อกซ์ในเกาะต่างๆ มีดังนี้:

โรงแรมยอดนิยมในโครงการสมุยแซนด์บ็อกซ์

โรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรก จากผู้อ่านของเรา มีดังต่อไปนี้:

 1. โรงแรม ร๊อคกี้ บูติค รีสอร์ท (Rocky’s Boutique Resort) 
 2. โรงแรมบ่อผุดรีสอร์ท แอนด์ สปา (Bo Phut Resort & Spa) 
 3. โรงแรมสมุยพาราไดซ์เฉวงบีชรีสอร์ทแอนด์สปา (Samui Paradise) 
 4. โรงแรมวนาเบลล์ เกาะสมุย (Vana Belle, Koh Samui) 
 5. โรงแรม บานานา แฟนซี รีสอร์ท (Banana Fan Sea Resort) 
 6. เดอะ ละไม สมุย (The Lamai Samui) 
 7. โรงแรม เมลาตีบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา (Melati Beach Resort & Spa) 
 8. เชอราตันสมุยรีสอร์ท (Sheraton Samui Resort) 
 9. โรงแรมเฉวงรีเจ้นท์ บีช รีสอร์ท (Chaweng Regent Beach Resort)
 10. โรงแรม ศาลาสมุย เฉวง บีช รีสอร์ท (SALA Samui Chaweng Beach Resort)

วิธีเดินทางระหว่างเกาะ

นักท่องเที่ยวต้องเดินทางระหว่างเกาะจากท่าเรือที่กำหนดเท่านั้น:

 • เกาะสมุย - ท่าเรือลมพระยาหน้าพระลาน ท่าเรือบุรีรสา (เฉพาะลูกค้าโรงแรม ) และท่าเรือผู้ใหญ่นนท์ 9
 • เกาะพะงัน - ท่าเรือท้องศาลา
 • เกาะเต่า - ท่าเรือบ้านแม่หาด (ศาลาวิภาวดี)
 • ท่าเรือไปหมู่เกาะอ่างทอง - ท่าเรือเทศบาลนครเกาะสมุย หน้าทอน

ขอแนะนำให้ตรวจสอบตารางเดินเรือระหว่างเกาะก่อนจองที่พัก

การตรวจโควิด-19

การตรวจโควิด-19 ครั้งแรกจะทำเมื่อมาถึงสนามบินสมุยหรือในสถานที่ที่กำหนด ในวันที่ 6 หรือ 7 วัน คุณจะต้องทำการตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม โดยสามารถจองและชำระเงินล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์ตรวจโควิด-19 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะสมุย

 • โรงพยาบาลเกาะสมุย Tel. 077 913 200

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะพะงัน

 • โรงพยาบาลเกาะพะงัน Tel. 077 377034

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะเต่า

 • โรงพยาบาลเกาะเต่า Tel. 077 456 490

สายการบินไปเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์

ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยแซนด์บ็อกซ์ คุณต้องบินด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศมายังเกาะสมุย หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯ สำหรับเที่ยวบินที่เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯต้องเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

เที่ยวบินพิเศษ ที่สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารสมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์เพื่อเปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพฯ (สามารถจองเที่ยวบินเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น!)

จาก กรุงเทพฯ ไป เกาะสมุย (BKK-USM)

 • PG 5125: ออกเดินทาง 12.00  – ถึง 13.30
 • PG 5171: ออกเดินทาง 17:10 – ถึง 18:40

จาก เกาะสมุย ไป กรุงเทพฯ (USM-BKK)

 • PG 5126: ออกเดินทาง 14.10 – ถึง 15.40
 • PG 5172: ออกเดินทาง 19:20 – ถึง 20:50

การเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางขาเข้าและขาออกที่ GATE E10 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจควบคุมสุขภาพ ณ Concourse F
 • ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ FAST-TRACK area
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและรอที่ GATE D4
 • ขึ้นเครื่องจาก GATE D4

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปเกาะสมุยควรติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินปัจจุบันและข้อกำหนดการเดินทาง

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 


 

ไทม์ไลน์/ข่าวสมุยแซนด์บ็อกซ์ (Samui Sandbox)

อัพเดท 1 ตุลาคม 2564

ประเทศไทยได้ปรับมาตราการโดยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีผลทำให้ผู้ที่เดินทางเข้าสมุย พลัส แซนด์บ็อกซ์ ต้องอยู่ในพื้นที่เพียง 7 วันก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น นอกจากนี้ยังมีการลดจำนวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เหลือเพียง 2 ครั้ง

อัพเดท 18 มิถุนายน 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสมุยพลัส (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำหรับเส้นทางสมุย-พะงัน-เต่า เพื่อเปิดให้บริการเกาะสมุยได้อย่างปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ดังนี้

แนวทางการเปิดประเทศไทย สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า):

ก่อนเดินทาง

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • คนไทยและชาวต่างชาติต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ลงทะเบียนกับ MoPH หรือได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทางและต้องมีใบรับรองวัคซีนเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีน
 • อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์
 • ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ COVID-19 โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 USD

วันที่เดินทางมาถึง

 • ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และการตรวจคัดกรอง COVID-19 รวมถึงการทดสอบ RT-PCR
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือน
 • ไปที่โรงแรมที่คุณจองไว้โดยตรงเพื่อรอผลการทดสอบ
  • เดินทางมาถึงภูเก็ตต้องเช็คอินที่สถานประกอบการที่พักที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus ที่จองไว้ล่วงหน้า
  • เดินทางมาถึงเกาะสมุยต้องเช็คอินที่สถานที่กักกันโรคในท้องถิ่น (ALQ)
 • หากผลตรวจเป็นลบสำหรับ COVID-19 ผู้เดินทางไปภูเก็ตสามารถไปได้ทุกที่ในภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุยสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น

การพำนักบนเกาะ

 • ในช่วงคืนที่ 1 - 3 ผู้เดินทางสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 4 - 7 ผู้เดินทางสามารถเดินทางในเส้นทางที่กำหนดภายในเกาะสมุยเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 8 - 14 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้
 • เข้ารับการทดสอบ COVID-19 โดยใช้วิธี RT-PCR ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
 • แนะนำให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
  • D – Distancing, 
  • M – Mask wearing, 
  • H – Handwashing, 
  • T – Temperature check, 
  • T – Testing for COVID-19, and 
  • A – alert application.

การเดินทางภายในประเทศ

 • สำหรับการเดินทางจากเกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่าไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของไทย ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้เข้าพำนักในพื้นที่ครบ 14 คืนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยจังหวัดปลายทางนั้นๆ

อัพเดท 1 เมษายน 2021

ประเทศไทยลดวันกักตัวพร้อมประกาศแผนเปิดประเทศ 3 ระยะ

ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้มีมติให้ลดวันกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังมีให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  การลดระยะเวลากักกันในประเทศไทยนี้ ไม่ได้ใช้กรณีผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์ตามที่ สธ. กําหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการกักกันเป็นเวลา 14 วันตามระเบียบข้อบังคับเดิม

Update: อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้เดินทางจะต้องได้รับการกักกันอีกครั้งเป็นเวลา 14 วันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน

ระยะที่ 2 มีกำหนดจะดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยเริ่มจากเกาะภูเก็ตซึ่งนักท่องเที่ยวที่ฉัดวัคซีนจะไม่ต้องกักตัว

ระยะที่ 3 มีกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยที่กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ จะดำเนินการตามภูเก็ตและจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโดยไม่มีการกักกัน

คาดว่าการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

อัพเดต 26 มีนาคม 2021

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก​ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในแผนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ซึ่งต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางไปภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือที่เรียกว่า Phuket Sandbox.

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีแผนจะเปิดพื้นที่ภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการกักกัน

หากโครงการนี้สำเร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จะดำเนินการในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ เช่น ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโควิด-19

หมายเหตุสำคัญสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

โปรดทราบว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19  เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยมักจะมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในพื้นที่ก่อนที่จะวางแผนการเดินทางเพื่ออัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา