สมุยพลัส (Samui Plus) แผนการเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ตามแผนการที่เรียกว่า “สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model)  ซึ่งมีเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้ามา โดยโครงการสมุยพลัสนี้ถูกต่อยอดจากโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)"


For English Click: Samui Plus Plan: Thailand without Quarantine


สมุยพลัส (Samui Plus) คืออะไร? 

“สมุย พลัส โมเดล” (Samui Plus Model) (บางครั้งเรียกว่า สมุย ซีล รูทส์ (Samui Sealed Routes)  คล้ายกับแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว

เกาะสมุย ร่วมกับ เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้ถูกกำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระบบปิด โดยนักท่องเที่ยว​สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเฉพาะในพื้นที่นี้ โครงการนี้มีเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ก่อนที่ประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ  นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องพักบนเกาะสมุย (เกาะพะงัน และเกาะเต่า) อย่างน้อย 14 คืนหากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

เกาะสมุยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยที่ได้เตรียมแผนรองรับการเปิดเกาะแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการพูดถึง Sealed Beach และ Sealed Boat ที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

 • Sealed beach คือ หาดที่กำหนดไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับวัคซีนพร้อมสิ่งอำนวยอุปกรณ์ในการปกป้อง
 • Sealed Boat คือ เรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของสมุยพลัส (Samui Plus)

การเดินทางมายังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าตามโครงการของสมุยพลัส (Samui Plus) นักท่องเที่ยวจะถูกจำกัดกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสมุยพลัส ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

วันที่ 0 (วันที่มาถึง)

นักท่องเที่ยวจะถูกย้ายจากสนามบินไปยังโรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus Hotels) ที่จองล่วงหน้า

ทดสอบโควิด-19 แบบ RT-PCR ครั้งแรก นักท่องเที่ยวต้องรอผลตรวจโควิดในห้องพักโรงแรมก่อนออกจากห้อง

วันที่ 1-3

หลังจากได้รับผลการตรวจ COVID-19 ครั้งแรกเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถออกจากห้องพักในโรงแรมได้ และทำกิจกรรมในโรงแรมและใช้บริการในพื้นที่ที่ทางโรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส ได้จัดสรรไว้

วันที่ 4-7

นักท่องเที่ยวสามารถออกจากโรงแรมและเดินทางภายในเส้นทางที่กำหนดและตามโปรแกรมทัวร์บนเกาะสมุยเท่านั้น

นักท่องเที่ยวต้องผ่านการทดสอบ COVID-19 ครั้งที่สองในวันที่ 6 หรือ วันที่ 7

วันที่ 8-14

หากการทดสอบครั้งที่สองเป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า และพักที่โรงแรมที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus

ต้องทำการทดสอบ COVID-19 ครั้งที่สามในวันที่ 12-13

วันที่ 15

หากผลตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 3 เป็นลบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทย

ใครบ้างที่สามารถร่วมสมุยพลัสได้?

✔️ ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน  โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และททท.เลือกบางประเทศ 

✔️ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

✔️ คนไทยและคนต่างชาติ ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงและปานกลาง 

ประเทศที่สามารถเข้าร่วมสมุยพลัสได้?

สมุยพลัสเปิดสำหรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำและปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 (เหมือนกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์) โดยผู้เดินทางต้องอยู่อาศัยในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ต่อเนื่องกันก่อนเดินทาง ยกเว้น กรณีคนไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยไม่เกิน 21 วัน

รายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2021 สามารถดูได้ด้านล่างนี้ 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับสมุยพลัส

สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วมสมุยพลัส ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ Certificate of Entry (COE) หรือ ใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 

ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE 

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการชําระเงินโรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus Hotels) สำหรับ 7 คืนแรก และโรงแรม SHA Plus ในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่าอย่างน้อยอีก 7 คืน 

หลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ที่เกาะทั้ง 3 ในวันที่ 0 (วันที่เดินทางมาถึง) , 6 (หรือ 7) และ 12 (หรือ 13) 

ตั๋วเครื่องบินไปยังเกาะสมุย

ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยภายใต้โมเดล สมุยพลัส นักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR หรือ  COVID-19 free certificate ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด Samui Health Pass เพื่อติดตามการเดินทางระหว่างอยู่บนเกาะ

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับสมุยพลัส (Samui Plus)

คนไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านโครงการสมุยพลัส (Samui Plus) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

คุณสามารถเช็ครายละเอียดแผนและเบี้ยประกัน และซื้อแผนประกันเข้าไทย ได้เพียงไม่กี่คลิ้ก และรับเอกสารทาง Email เพื่อใช้ยื่นได้ทันที อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกสัญชาติ "ไทย" 

คลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ ⬇️

 • AXA Thailand insurance - แผนประกันนี้สามารถใช้ประกอบการสมัคร Certificate of Entryในการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Samui Plus คุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด ชาวต่างชาติหลายพันคนเลือกใช้ประกันนี้สำหรับเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19  
 • Tune Protect iPass  - บริษัทประกันของไทยที่เสนอประกันสุขภาพสําหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 
 • Thailand Pass Insurance - กรมธรรม์ยอดฮิตสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถซื้อได้ง่ายๆ ทางออนไลน์ มีความคุ้มครองวงเงิน 3,500,000 บาท หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมของประกันภัยทั้งหมดได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

โรงแรมสมุยพลัส

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายใต้โครงการสมุยพลัสถูกจำกัดให้เข้าพักในโรงแรม 2 แบบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

1. โรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus)

เมื่อเดินทางมาถึงเกาะสมุยแล้ว ทุกคนจะต้องเข้าพักที่โรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus) ใน 7 คืนแรก ซึ่งโรงแรมเหล่านี้ได้รับการอนุมัติภายใต้โปรแกรมสมุย พลัส เพื่อสร้างความแตกต่างจากโรงแรมกักตัวทางเลือกแบบ AQ/ALQ โรงแรมสมุยเอ็กซ์ตร้าพลัสทุกแห่งได้รับการยอมรับจากกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการดำเนินการขอใบรับรองการเข้าประเทศ (COE) ของสถานทูตไทย/สถานกงสุลใหญ่

2. โรงแรมสมุย SHA Plus (Samui SHA Plus)

หลังจากใช้เวลา 7 คืนที่โรงแรมสมุย เอ็กซ์ตร้า พลัส (Samui Extra Plus) แล้ว คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้อย่างอิสระรอบๆเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า แต่คุณจะต้องเลือกพักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA+ (SHA Plus) เท่านั้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองว่าพนักงานไม่ต่ำกว่า 70% ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว  

คุณสามารถจองโรงแรม SHA Plus ในเกาะสมุย ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ (เช่น Booking.comAgoda.com) หรือโรงแรมโดยตรง และเมื่อทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการป้อนข้อมูลการจองของแขกเข้าไปยังระบบ SHA Plus Booking Authentication System (SHABA) เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Plus ที่มี QR Code อย่างเป็นทางการ จากนั้นผู้เข้าพักนำใบยืนยันการจองไปอัพโหลดในเว็บไซต์ COE เพื่อเป็นเอกสารประกอบให้สถานเทูตอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศ

รายชื่อโรงแรมบนเกาะสมุย ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรม SHA Plus  (SHA+) ได้มีการรวบรวมไว้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

สายการบินไปเกาะสมุย

ในการเดินทางเข้าสมุยพลัส คุณต้องบินด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศตรงไปยังเกาะสมุย หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพฯ สำหรับเที่ยวบินที่เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯต้องเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

เที่ยวบินพิเศษ ที่สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารสมุยพลัสเพื่อเปลี่ยนเครื่องจากกรุงเทพฯ (สามารถจองเที่ยวบินเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น!)

จาก กรุงเทพฯ ไป เกาะสมุย (BKK-USM)

 • PG 5125: ออกเดินทาง 12.00  – ถึง 13.30
 • PG 5171: ออกเดินทาง 17:10 – ถึง 18:40

จาก เกาะสมุย ไป กรุงเทพฯ (USM-BKK)

 • PG 5126: ออกเดินทาง 14.10 – ถึง 15.40
 • PG 5172: ออกเดินทาง 19:20 – ถึง 20:50

การเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางขาเข้าและขาออกที่ GATE E10 ของสนามบินสุวรรณภูมิ
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจควบคุมสุขภาพ ณ Concourse F
 • ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ FAST-TRACK area
 • เจ้าหน้าที่สายการบินจะพาผู้โดยสารไปยังจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและรอที่ GATE D4
 • ขึ้นเครื่องจาก GATE D4

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปเกาะสมุยควรติดต่อสายการบินโดยตรงสำหรับเที่ยวบินปัจจุบันและข้อกำหนดการเดินทาง

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7

"โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7 Extension)เป็นโครงการต่อเนื่องจากแซนด์บ็อกซ์ โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่นในจังหวัดกระบี่, พังงาหรือสุราษฎร์ธานีได้ หลังจากเข้าพักในภูเก็ตอย่างน้อย 7 คืน

Phuket Sandbox 7+7 Extension

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังพื้นที่ต่อไปนี้

 • สุราษฎร์ธานี ( เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) - ภายใต้โครงการสมุยพลัส (Samui Plus)
 • กระบี่ (เกาะพีพี, เกาะไหง, ไร่เลย์)
 • พังงา (เขาหลัก, เกาะยาวน้อย, เกาะยาวใหญ่)

ไทม์ไลน์/ข่าวสมุยพลัส

อัพเดท 18 มิถุนายน 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสมุยพลัส (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สำหรับเส้นทางสมุย-พะงัน-เต่า เพื่อเปิดให้บริการเกาะสมุยได้อย่างปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ดังนี้

แนวทางการเปิดประเทศไทย สำหรับ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า):

ก่อนเดินทาง

 • ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจะต้องอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง
 • คนไทยและชาวต่างชาติต้องเดินทางจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางของไวรัส SAR-CoV-2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ลงทะเบียนกับ MoPH หรือได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทางและต้องมีใบรับรองวัคซีนเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีน
 • อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์
 • ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ RT-PCR ที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ผู้เดินทางต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ COVID-19 โดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 USD

วันที่เดินทางมาถึง

 • ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และการตรวจคัดกรอง COVID-19 รวมถึงการทดสอบ RT-PCR
 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือน
 • ไปที่โรงแรมที่คุณจองไว้โดยตรงเพื่อรอผลการทดสอบ
  • เดินทางมาถึงภูเก็ตต้องเช็คอินที่สถานประกอบการที่พักที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus ที่จองไว้ล่วงหน้า
  • เดินทางมาถึงเกาะสมุยต้องเช็คอินที่สถานที่กักกันโรคในท้องถิ่น (ALQ)
 • หากผลตรวจเป็นลบสำหรับ COVID-19 ผู้เดินทางไปภูเก็ตสามารถไปได้ทุกที่ในภูเก็ต นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุยสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น

การพำนักบนเกาะ

 • ในช่วงคืนที่ 1 - 3 ผู้เดินทางสามารถออกจากห้องพักเพื่อใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พักเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 4 - 7 ผู้เดินทางสามารถเดินทางในเส้นทางที่กำหนดภายในเกาะสมุยเท่านั้น
 • ในช่วงคืนที่ 8 - 14 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้
 • เข้ารับการทดสอบ COVID-19 โดยใช้วิธี RT-PCR ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
 • แนะนำให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
  • D – Distancing, 
  • M – Mask wearing, 
  • H – Handwashing, 
  • T – Temperature check, 
  • T – Testing for COVID-19, and 
  • A – alert application.

การเดินทางภายในประเทศ

 • สำหรับการเดินทางจากเกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่าไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ของไทย ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าได้เข้าพำนักในพื้นที่ครบ 14 คืนพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ตามแนวทางและมาตรการที่ประกาศโดยจังหวัดปลายทางนั้นๆ

อัพเดท 1 เมษายน 2021

ประเทศไทยลดวันกักตัวพร้อมประกาศแผนเปิดประเทศ 3 ระยะ

ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ได้มีมติให้ลดวันกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังมีให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  การลดระยะเวลากักกันในประเทศไทยนี้ ไม่ได้ใช้กรณีผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์ตามที่ สธ. กําหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการกักกันเป็นเวลา 14 วันตามระเบียบข้อบังคับเดิม

Update: อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้เดินทางจะต้องได้รับการกักกันอีกครั้งเป็นเวลา 14 วันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน

ระยะที่ 2 มีกำหนดจะดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยเริ่มจากเกาะภูเก็ตซึ่งนักท่องเที่ยวที่ฉัดวัคซีนจะไม่ต้องกักตัว

ระยะที่ 3 มีกำหนดจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยที่กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่ จะดำเนินการตามภูเก็ตและจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนโดยไม่มีการกักกัน

คาดว่าการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

อัพเดต 26 มีนาคม 2021

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก​ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในแผนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ซึ่งต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางไปภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว หรือที่เรียกว่า Phuket Sandbox.

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 มีแผนจะเปิดพื้นที่ภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีการกักกัน

หากโครงการนี้สำเร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จะดำเนินการในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ เช่น ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโควิด-19

Join Our FACEBOOK Page!

รวบรวมรีวิวและอัพเดทข้อมูลโรงแรมกักตัวในประเทศไทยสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19

 

หมายเหตุสำคัญสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

โปรดทราบว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19  เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยมักจะมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในพื้นที่ก่อนที่จะวางแผนการเดินทางเพื่ออัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ