ThaionTours.com

ใบรับรองปลอดเชื้อโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) หรือที่เรียกว่าผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ เป็นใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าคุณไม่มีอาการเชื้อโควิด-19 และสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ เอกสารนี้มีผลบังคับใช้สำหรับนักเดินทางที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศในช่วงการระบาดของโควิด-19


For English Click: COVID-19-Free Health Certificate for Travelers to Thailand


UPDATEตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ประเทศไทยประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับเข้าเดินทางเข้าประเทศ โดยมีการยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทุกมาตรการ  อย่างไรก็ตาม บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง


เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน ใบรับรองปลอดเชื้อโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ออกโดยแพทย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่ประสงค์จะเข้าประเทศไทย

ผลการตรวจโควิด-19 แบบไหนจึงจะใช้เดินทางเข้าไทยได้?

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าไทยจะต้องแสดง "ใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจโควิด-19 พร้อมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการระบุว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โดยใช้ RT-PCR test" (Medical certificate or COVID-19 test result with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected, using RT-PCR test) 

ปัจจุบัน ประเทศไทยยอมรับการทดสอบโควิด-19 แบบ RT-PCR เท่านั้น การตรวจหาแอนติเจน COVID-19 ด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Antigen), การทดสอบแอนติบอดี หรือการทดสอบยังซีรัมวิทยายังไม่ได้รับการยอมรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

ใบรับรองผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ COVID-19 จะต้องออกโดยแพทย์หรือสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือ

ผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR มีหลักการนับอย่างไร?

ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ต้องออกเป็น "Negative" ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบิน ตามเวลาที่ระบุบนบัตรโดยสาร หากคุณเดินทางกับเที่ยวบินในวันที่ 22 กันยายน 2021 ใบรับรองปลอดโควิด-19 ของคุณจะต้อง "ออก" หรือ "รายงาน" ในวันที่ 19, 20 หรือ 21 กันยายน 2021

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองปลอดโควิด-19

ใบรับรองปลอดโควิด-19 ไม่มีแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองสุขภาพปลอดโควิด-19 ด้านล่างนี้

Covid-19-Free Health Certificates

ภาพโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

คนไทยต้องใช้ใบรับรองปลอดโควิด-19 หรือไม่?

*อัพเดทสถานะ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564*

สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าไทยทางกทม. และกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ)

  • ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อย่างไรก็ดีสถานทูตหลายแห่งแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของผู้ร่วมเดินทาง 
  • ทั้งนี้  หากสายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่าน กำหนดให้ต้องจัดหาผลตรวจโควิด-19 COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน มิเช่นนั้นอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่เดินทางโดยตรง)

สำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ "แซนด์บ็อกซ์" (Sandbox) แบบไม่กักตัว

  • ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

ความแตกต่างระหว่างใบรับรองปลอดโควิด-19 และใบรับรอง Fit-to-Fly

ใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด-19  เป็นผลการทดสอบที่มีในห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ซึ่งต้องออกเอกสารทั้งสองฉบับภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ในขณะที่ใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly เป็นเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าคุณไม่มีการเจ็บป่วยใดๆและพร้อมที่จะเดินทางได้ โดยปกติใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly และผลการทดสอบ COVID-19 จะเป็นเอกสารคนละฉบับ 

Update: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สถานทูตประกาศ ยกเลิกเอกสาร Fit to Fly  ในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ (ทั้งนี้ สายการบินและท่าอากาศยานอาจกำหนดให้ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารดังกล่าว โปรดตรวจสอบกับสายการบินก่อนเดินทาง)

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา