ประกันโควิด COVID-19 Insurance สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย

หากคุณกำลังอ่านโพสต์นี้ แสดงว่าคุณสนใจประกันโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ก่อนที่พรมแดนของประเทศไทยจะถูกปิด รัฐบาลไทยได้ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับประกันภัยใหม่โดยชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19)


For English Click: COVID-19 Insurance for Traveling to Thailand


ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศไทยทุกคนจะต้องแสดงกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยสำหรับการรักษาโคโรนาไวรัส (COVID-19) ประกันโควิดนี้ต้องใช้สำหรับในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทยเช่นกัน กฎนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2020

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 ที่มีวงเงินคุ้มครอง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 3,200,000 บาท ประกันโควิด -19 สำหรับชาวต่างชาติต้องมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ ไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
 2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ซึ่งบริษัทประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์หรือค่าทดแทน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น

กรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 (COVID-19)

จากรายงานที่ปรากฏทางออนไลน์ สถานทูตไทยมักจะปฏิเสธกรมธรรม์ที่ไม่ได้ระบุ "COVID-19" ดังนั้นเอกสารที่ได้รับการบริษัทประกันจำเป็นต้องระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน 3 ข้อ คือ

 1. ประกันสุขภาพมีมูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
 2. ครอบคลุม COVID-19
 3. ระยะเวลาในการคุ้มครอง

หากประกันของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนด สถานทูตไทยจะปฎิเสธและคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย

กรมธรรม์ประกันสุขภาพสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้ หากออกเป็นภาษาอื่นนโยบายควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างกรมธรรม์คุ้มครอง COVID-19

Example of COVID-19 Insurance for Traveling to Thailand

ประกันโควิด-19 (COVID-19) ราคาเท่าไหร่?

ราคาประกันโควิด-19 (COVID-19) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุและระยะเวลาที่อาศัยยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกันภัยนี้มีราคาตั้งแต่ 2,700 บาทถึง 100,000 บาท

จะซื้อประกันโควิด-19 (COVID-19) ได้อย่างไร?

การค้นหาและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโควิด-19 (COVID-19) สำหรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถซื้อประกันออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตได้อย่างสะดวก กรมธรรม์ประกันภัยที่สั่งซื้อทางออนไลน์สามารถใช้ในการขอเอกสาร COE จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยได้ สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกประกันโควิด คือ คุณควรตรวจสอบว่าประกันครอบคลุมของการรักษา Coronavirus และมีความคุ้มครองขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย 100,000 USD หรือเท่ากับ 3,200,000 บาท  คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด่านล่างนี้และซื้อประกันออนไลน์โดยตรงได้เลย รวดเร็วและสะดวกมากๆ

Sawasdee Thailand

หากใครที่มองหาประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแฟน สามีภรรยา หรือเพื่อนต่างชาติ ลองดูสวัสดีไทยแลนด์ (Sawasdee Thailand) แพ็คเกจประกันภัยพิเศษจากแอกซ่าประกันภัย ประกันคุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด นักเดินทางหลายพันคนใช้ประกันนี้สำหรับเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 

จุดเด่นของประกัน

 • ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD ใช้ในการขอเอกสาร COE เข้าประเทศได้
 • ระยะเวลา 30, 60, 90, 180, 270 และสูงสุด 365 วันให้คุณเลือกขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า
 • คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • ความคุ้มครองรวมถึงระยะเวลากักกัน 14 วันที่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ)
 • ได้กรมธรรม์ทันที
 • ไม่มีระยะเวลารอคอย

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ:  บนเว็บไซต์ของแอกซ่าระบุว่าหากคุณตรวจ COVID-19 และมีผลบวกระหว่างการกักตัว ถึงแม้ไม่มีอาการใด ๆ ประกันจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ราคาของประกัน COVID-19 ของ AXA  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางอายุและประเทศที่ออกเดินทาง โดยเริ่มต้นที่ 2,700 บาท/ 30 วัน, 4,860 บาท/ 60 วัน, 7,020 บาท/ 90 วัน คุณสามารถคำนวณราคาและซื้อประกันออนไลน์ได้ที่นี่: Sawasdee Thailand

Thailand Pass Insurance

อีกตัวเลือกหนึ่ง Thailand Pass Insurance เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อประกัน COVID-19 คุณสามารถคลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ในเว็บไซต์ของมิสเตอร์ปราการ

ข้อกำหนดอื่น ๆ ในการเข้าประเทศไทย

บุคคลที่ไม่ใช่คนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในประเทศต้นทางและที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย:

 • วีซ่าหรือ re-entry permit
 • ใบการยืนยันการจองโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local State Quarantine (ALQ) สำหรับการกักกัน 14 วัน
 • Certificate of Entry (COE) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • แบบฟอร์มต.8 (T8 Form Health Questionnaire) 
 • COVID-19-Free Health Certificate โดยใช้วิธี RT-PCR ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับค่ารักษาพยาบาลของ COVID-19 ระหว่างพำนักในประเทศไทย ซึ่งต้องซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามเกณฑ์การเข้ามาประเทศไทย

Join Our FACEBOOK Page!

อย่าลืมติดตาม Facebook Page ของเรา เพื่อดูข้อมูลอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศไทย!