ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate) เดินทางเข้าประเทศไทย

ใบรับรอง "Fit to Fly" หรือที่เรียกว่า Fit to Travel Letter คือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันกับสายการบินว่าคุณอยู่ในเงื่อนไขที่จะบินได้ ในช่วงสถนการณ์โควิด-19 เอกสารนี้จำเป็นสำหรับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทย

For English Click: Fit to Fly Health Certificate for Travelers to Thailand


Update 1 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (สำหรับผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ดังนี้

  • ชาวไทย ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly และผลตรวจโควิด-19 เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี ท่านอาจต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 สำหรับการต่อเครื่องบินในประเทศต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่จะเดินทาง
  • ชาวต่างชาติ ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly แต่ยังคงต้องมีผลตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ที่จะบินมาประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพที่เขียนโดยแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมในการบิน ใบรับรองสุขภาพต้องระบุว่าผู้โดยสาร "สุขภาพแข็งแรงที่จะเดินทางได้ ( Fit to Fly )" สำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ได้ออกประกาศให้คนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงเอกสาร 2 อย่างต่อสายการบิน คือ

1. ใบรับรองแพทย์ ระบุว่า Fit to Fly (ไม่ต้องตรวจ Covid-19) และ

2. ใบรับรองการเดินทางกลับไทยจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ Certificate of Entry (COE)

หลายๆคนอาจยังไม่เคยได้ยินชื่อเอกสาร Fit to Fly ซึ่งเอกสารนี้จริงๆแล้วก็คือ ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพดีพอที่จะเดินทาง โดยข้อกำหนดของเอกสารนี้ คือ การการออกหนังสือต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เช่น หากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2020 ใบรับรองสุขภาพที่พอดีกับเครื่องของคุณจะต้อง“ ออก” หรือ“ รายงาน” ในวันที่ 19, 20 หรือ 21 พฤศจิกายน 2020 หากมีเอกสารไม่ครบถ้วน สายการบินสามารถปฎิเสธการขึ้นเครื่อง 

Fit to Fly Health Certificate for Travelers to Thailand

Photo by Royal Thai Embassy, Jakarta

แบบฟอร์มใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly  Health Certificate

สำหรับใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly ไม่มีแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีการระบุว่า "FIT-TO-FLY”  ผู้โดยสารบางคนในเที่ยวบินช่วงเหลือของรัฐบาลและเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องเนื่องจากใช้แบบฟอร์มที่ไม่มีคำว่า“ FIT-TO-FLY” หรือ“ FIT-TO-TRAVEL”

ตัวอย่างใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly Health Certificate

ด่านล่างนี้ตัวอย่างใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Royal Thai Embassy in Washington D.C.) คุณสามารถดาวน์โหลด (PDF) แบบฟอร์มเดียวกันนี้ได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคของประเทศไทย

Fit to Fly Health Certificate Form

 

 

อีกหนึ่งตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

Fit-to-Fly health certificate

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

Fit to Fly Health Certificate form

ตัวอย่างเอกสารที่ไม่ใช่แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

Medical Certificate for General Passenger

หมายเหตุ:

1. ใบรับรองแพทย์ฯ Fit to Fly Health Certificate มิใช่การตรวจเชื้อ Coronavirus หรือ COVID-19 แต่เป็นการตรวจว่ามีสุขภาพโดยรวมแข็งแรงเพียงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินหรือไม่ เพื่อแจ้งต่อสายการบินต่อไป

2. การจัดทำใบรับรองแพทย์ฯ มีค่าใช้จ่ายซึ่งกำหนดโดยสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

ความแตกต่างระหว่าง ใบรับรอง Fit-to-Fly และ ใบรับรอง COVID-19

ใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly เป็นเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าคุณไม่มีการเจ็บป่วยใดๆและพร้อมที่จะเดินทางได้ ในขณะที่ใบรับรอง COVID-19 เป็นผลการทดสอบที่มีในห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ซึ่งต้องออกเอกสารทั้งสองฉบับภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยปกติใบรับรองสุขภาพ Fit to Fly และผลการทดสอบ COVID-19 จะเป็นเอกสารคนละฉบับ  เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแสดงเอกสารทั้งสองนี้เมื่อเช็คอินกับสายการบินและเมื่อคุณเดินทางมาถึงประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทุกคน ต้องแสดงเอกสารใบรับรองปลอด COVID-19 สำหรับคนไทยไม่ต้อง แต่มีบางสายการบินอาจขอเอกสารนี้ เพราะฉะนั้นควรเช็คกับทางสายการบินด้วยเช่นกัน


ประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติทุกคน

หากใครที่มองหาประกันโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแฟน สามีภรรยา หรือเพื่อนต่างชาติ ลองดูสวัสดีไทยแลนด์ (Sawasdee Thailand) แพ็คเกจประกันภัยพิเศษจากแอกซ่าประกันภัย ประกันคุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด นักเดินทางหลายพันคนใช้ประกันนี้สำหรับเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 ราคาของประกัน COVID-19 ของ AXA  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางอายุและประเทศที่ออกเดินทาง โดยเริ่มต้นที่ 2,700 บาท/ 30 วัน, 4,860 บาท/ 60 วัน, 7,020 บาท/ 90 วัน

จุดเด่นของประกัน

  • ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ด้วยวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD ใช้ในการขอเอกสาร COE เข้าประเทศได้
  • ระยะเวลา 30, 60, 90, 180, 270 และสูงสุด 365 วันให้คุณเลือกขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า
  • คุ้มครองทันทีเมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ความคุ้มครองรวมถึงระยะเวลากักกัน 14 วันที่โรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ)
  • ได้กรมธรรม์ทันที
  • ไม่มีระยะเวลารอคอย

อีกตัวเลือกหนึ่ง Thailand Pass Insurance เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อประกัน COVID-19 คุณสามารถคลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ในเว็บไซต์ของมิสเตอร์ปราการ

ค้นหาโรงแรมกักตัวในประเทศไทยที่นี่

รายชื่อโรงแรม ASQ (Alternative State Quarantine) - สถานที่กักตัวทางเลือกในกรุงเทพฯ 

รายชื่อโรงแรม ALQ (Alternative Local State Quarantine) - สถานที่กักตัวทางเลือกต่างจังหวัด

อย่าลืมติดตาม Facebook Page ของเรา เพื่ออัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้าประเทศไทย!