ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว! สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว [Update 2021!]

หากคุณสงสัยว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2564 โดยไม่ต้องกักตัวได้หรือไม่ หรือมีข้อจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเข้าประเทศหรือไม่ ในบทความนี้จะมีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19


For English Click: Thailand Opens for Tourists: Travel Restrictions


ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  โดยเกาะภูเก็ตเป็นเกาะท่องเที่ยวแห่งแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว หลังจากนั้นมีการเปิดเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่า ในวันที่ 15 ก.ค. กรกฎาคม 2564 และมีทยอยเปิดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เรียกได้ว่าไทยเปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยไม่กักตัว คุณต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนและทำตามขั้นตอนต่างๆอย่างเข้มงวด

ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้ว!

ณ ตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการต้อนรับนักท่องเที่ยว 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox), "สมุยพลัส (Samui Plus)" และ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7 Extension)" เพื่อลดข้อจำกัดการกักกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ
 
การเดินทางมายังประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของโครงการใดโครงการหนึ่งเหล่านี้ จะทำให้นักเดินทางพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวและเกาะชื่อดังต่างๆในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเข้ากักตัวในห้องพักตลอดเวลา  อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ คุณจะต้องเข้าพักให้ครบ 14 คืน ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

1. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

โครงการ Phuket Sandbox เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยจึงเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว  

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะเข้าประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัวจะต้องเข้าพักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืนก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่น โดยจะต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต ซึ่งโรงแรมเหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มีมาตรฐาน เพราะรับประกันว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดในที่พักได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ระหว่างการเข้าพักในภูเก็ต นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปรอบๆ เกาะและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สามารถดูได้ที่ด้านล่าง:

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

 

2. สมุยพลัส (Samui Plus)

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวระบบปิด โดยมีเกาะสมุย, เกาะพะงัน และเกาะเต่า เปิดให้นักท่องเที่ยว​เดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนดเฉพาะในพื้นที่นี้ นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องพักบนเกาะสมุย (เกาะพะงัน และเกาะเต่า) อย่างน้อย 14 คืนหากต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

โครงการ “สมุยพลัส”นี้ เป็นโปรแกรมการเดินทางที่แยกออกจากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) โดยมีเงื่อนไขในการเดินทางและเข้าพักแตกต่างกันและเข้มงวดกว่า

โรงแรมสมุยพลัส

ภายใต้โมเดลสมุยพลัส นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าพักในโรงแรม 2 ประเภท ดังนี้

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสมุยและเกาะใกล้เคียง

ตามเงื่อนไขสมุยพลัส นักท่องเที่ยวจะถูกจำกัดการเดินทางภายในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นและต้องอยู่ในโรงแรม 3 วันแรก

 • วันที่ 1-3 (เข้าพักที่โรงแรม): ผู้เดินทางสามารถออกจากห้องพักในโรงแรมได้ แต่ต้องอยู่ภายในบริเวณโรงแรม
 • วันที่ 4-7 (ท่องเที่ยวระบบปิด): ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เดินทางภายในเส้นทางที่กำหนด/โปรแกรมการเดินทางบนเกาะสมุย
 • วันที่ 8-14 (ท่องเที่ยวอย่างอิสระ): นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือเกาะเต่า

Update! เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแซนด์บ็อกซ์ 7+7 ร่วมกับจังหวัดกระบี่และพังงา

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสมุยพลัสสามารถดูได้ที่ด้านล่าง:

สมุยพลัส (Samui Plus)

 

3. ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7 Extension)

ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2564 ประเทศไทยเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมสำหรับนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ "Phuket Sandbox 7+7 Extension" ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่ และพังงา

Phuket Sandbox 7+7 Extension

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7) เป็นโครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเดินทางระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่นในจังหวัดกระบี่, พังงาหรือสุราษฎร์ธานีหลังจากเข้าพัก 7 คืนในภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางในเส้นทางที่กำหนดและด้วยยานพหนะที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังพื้นที่ต่อไปนี้

 • สุราษฎร์ธานี ( เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) - ภายใต้โครงการสมุยพลัส (Samui Plus)
 • กระบี่ (เกาะพีพี, เกาะไหง, ไร่เลย์)
 • พังงา (เขาหลัก, เกาะยาวน้อย, เกาะยาวใหญ่)

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังโครงการแซนด์บ็อกซ์ต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA+ (SHA Plus) เท่านั้น 

 • วันที่ 1-7: พักที่โรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต
 • Days 8-14: พักที่โรงแรม SHA Plus Hotels ในพื้นที่ที่กำหนดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ หรือพังงา

ในลิงก์ต่อไปนี้ คุณสามารถดูรายชื่อของโรงแรม SHA Plus ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าพักในช่วง 7 วันสุดท้ายของโครงการส่วนขยายของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการส่วนขยายของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 สามารถดูได้ที่ด้านล่าง:

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7

 

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของการเปิดประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยว

ประเทศไทยได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้เดินทางทุกคนที่เข้ามายังประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยเงื่อนไขการเดินทางจากต่างประเทศภายใต้โปรแกรม "Phuket Sandbox", "Samui Plus" และ "Sandbox 7+7 Extension" จะเหมือนกัน 

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเข้าประเทศไทยมีดังต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่ มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและมีคุณสมบัติในการเดินทางประเทศไทย
 2. ลงทะเบียนสำหรับ Certificate of Entry (COE) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 3. เดินทางมาจากประเทศที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ/ปานกลาง และอยู่ในประเทศ/เขตแดนที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 21 วันก่อนออกเดินทางสำหรับประเทศไทย
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยวัคซีนที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือทางการไทย ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครอง ต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PRC ซึ่งระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง
 5. ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับค่ารักษาพยาบาลของ COVID-19 ระหว่างพำนักในประเทศไทย ซึ่งต้องซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามเกณฑ์การเข้ามาประเทศไทย
 6. จองห้องพักของโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติ
 7. แสดงใบเสร็จยืนยันการจองการตรวจหาเชื้อโควิด 3 ครั้ง ในช่วง 14 วันแรกของการเข้าพักในประเทศไทย
 8. แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินมายังภูเก็ตหรือสมุย หากคุณวางแผนที่จะอยู่ในประเทศน้อยกว่า 14 วัน คุณจะต้องใช้ตั๋วเครื่องบินขากลับจากภูเก็ตหรือสมุยไปยังประเทศอื่นด้วย
 9. แสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ (COVID-19-Free Health Certificate) ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 10. เดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรมแห่งแรกของคุณโดยยานพหานะที่ได้รับการรับรอง

การตรวจโควิด-19

ในช่วง 14 วันของการเดินทางมายังประเทศไทย ผู้เดินทางทุกคนต้องทำการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR จำนวน 3 ครั้ง:

 • การทดสอบครั้งแรกเมื่อมาถึงสนามบินและรอผลการทดสอบในที่พัก
 • การทดสอบครั้งที่สองในวันที่ 6 หรือ 7
 • การทดสอบที่สามในวันที่ 12 หรือ 13

การตรวจ COVID-19 ทั้งหมดจะต้องจองและชำระเงินล่วงหน้า และต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเมื่อลงทะเบียน COE เพื่อขอใบรับรองในการเข้าประเทศ

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย

คนไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขของ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox), "สมุยพลัส (Samui Plus)" หรือ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 (Phuket Sandbox 7+7 Extension)" จะต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

คุณสามารถเช็ครายละเอียดแผนและเบี้ยประกัน และซื้อแผนประกันเข้าไทย ได้เพียงไม่กี่คลิ้ก และรับเอกสารทาง Email เพื่อใช้ยื่นได้ทันที อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกสัญชาติ "ไทย" 

คลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ ⬇️

 • AXA Thailand insurance - แผนประกันนี้สามารถใช้ประกอบการสมัคร Certificate of Entryในการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Sandbox  คุ้มครองตรงตามที่สถานฑูตไทยกำหนด ชาวต่างชาติหลายพันคนเลือกใช้ประกันนี้สำหรับเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19  
 • Tune Protect iPass  - บริษัทประกันของไทยที่เสนอประกันสุขภาพสําหรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID-19 
 • Thailand Pass Insurance - กรมธรรม์ยอดฮิตสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถซื้อได้ง่ายๆ ทางออนไลน์ มีความคุ้มครองวงเงิน 3,500,000 บาท หรือเทียบเท่าอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมของประกันภัยทั้งหมดได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

Join Our FACEBOOK Page!

รวบรวมรีวิวและอัพเดทข้อมูลโรงแรมกักตัวในประเทศไทยสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19

 

หมายเหตุสำคัญสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

โปรดทราบว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19  เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยมักจะมีการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในพื้นที่ก่อนที่จะวางแผนการเดินทางเพื่ออัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ