[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า ไปเยี่ยมเพื่อน

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมเพื่อนได้ในบทความนี้

หากคุณมีเพื่อนที่ต้องการมาเที่ยวในประเทศที่คุณพำนักในฐานะนักท่องเที่ยว คุณอาจสามารถเขียนจดหมายเชิญเพื่อสนับสนุนการยื่นคำร้องขอวีซ่าของเพื่อน จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเป็นจดหมายที่เขียนโดยพลเมืองของประเทศหรือผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยผู้เชิญจะส่งให้ผู้สมัครเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลจดหมายเชิญนี้เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ นอกจากนี้ยังแสดงว่าผู้เชิญจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกเชิญตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ

จุดมุ่งหมายของจดหมายเชิญของคุณคือเพื่อช่วยแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุล เห็นว่าการขอวีซ่านั้นบุคคลนั้นมีแผนเฉพาะเจาะจงในการไปเยี่ยนเยือน และหลังจากจบทริปแล้วก็จะเดินทางออกจากประเทศนั้น 

รายละเอียดในจดหมายเชิญ

การเขียนจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่าให้เพื่อนนั้นไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งที่ต้องระบุในจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ผู้สมัครควรระบุรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลผู้เชิญ

  • ชื่อนามสกุล
  • ข้อมูลการติดต่อของผู้เชิญ (ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์)
  • ประเภทของบ้านที่จะให้ผู้ถูกเชิญมาพัก (เจ้าของ / บ้านเช่า / แฟลต / ห้อง) หากตั้งใจจะพักด้วยกัน ควรระบุที่อยู่ให้ครบถ้วน
  • สถานะของผู้เชิญในต่างประเทศนั้น ( เช่น ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองหรือ ผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่าทำงาน หรือสถานะทางกฎหมายอื่นๆ เป็นต้น)
  • ลายเซ็น

ข้อมูลผู้ถูกเชิญ 

  • ชื่อผู้ถูกเชิญและหมายเลขหนังสือเดินทาง
  • จุดประสงค์หลักของเดินทาง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  • วันที่เดินทางไปและเดินทางกลับ รวมถึงระบุระยะเวลาทั้งหมด
  • ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่า

 

ตัวอย่าง#1 จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่ากรณีที่เป็นเพื่อน

 

ที่อยู่ผู้เชิญ

วันที่


Dear Sir/Madam


I ______________(ชื่อผู้เชิญ)______________ am writing this request letter on behalf of  _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ who is my _______(ระบุความสัมพันธ์ เช่น friend).  She's been my friend since high school and I would like her to come and visit _______(ประเทศ)_______ for _______(จำนวนวันทั้งหมด)_______  days from _______(วันเริ่มเดินทาง)____ until  _______(วันเดินทางกลับ)_______ . 

I am currently an international student, studying at ______________(มหาวิทยาลัย/โรงเรียน)______________. I have enclosed a letter from the University which confirms that I am studying _______(สาขาที่เรียน)_______. 

I confirm that I can accommodate  _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______  at my apartment during her stay in __________(ชื่อเมือง)_______. I have enclosed evidence of my accommodation in the form of tenancy agreement. My address is ______________(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ . Housing during her stay will be covered by me, she will cover all other costs for her trip.

I will make sure that she return to Thailand before the expiration of the visa.

For any further information, please contact me.

 

Yours faithfully,

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ รายละเอียดการติดต่อ

 

 

ตัวอย่าง#2 จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่ากรณีที่เป็นเพื่อน

 

สถานทูต/สถานกงสุล
ที่อยู่สถานทูต/สถานกงสุล


Date: _______วันที่_______

Re: Invitation Letter for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____ with Passport No._______(เลขที่หนังสือเดินทาง)____.

Dear Consular Officer,

I am writing this letter to support the application of _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ , my friend for a visitor visa to _______(เมือง, ประเทศ)_______.  The purpose of his visit is to have a short holiday. 

We have planned to visit famous tourist places like __________(ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว)_____________. I hope he will be able to come on _______(วันเริ่มเดินทาง)_______ to _______(วันเดินทางกลับ)_______ .

I am a legal permanent resident and working as __________(ตำแหน่งงาน)__________________ at __________(สถานที่ทำงาน)___________________.  I am able to accommodate him for the duration of his stay in Australia. Please see attached evidence of my accommodation.

Please do not hesitate to contact me should you require any additional information

 

Sincerely Yours,

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ

 

 

หมายเหตุ: จดหมายเชิญเพื่อเยี่ยมเพื่อนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสมัครวีซ่า โปรดทราบว่าการมีจดหมายเชิญไม่ได้รับประกันว่าวีซ่าจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน 


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา