[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับเชิญครอบครัวไปเที่ยว

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า  (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้ในบทความนี้

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเป็นจดหมายที่เขียนโดยพลเมืองของประเทศหรือผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยผู้เชิญจะส่งให้ผู้สมัครเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลจดหมายเชิญนี้เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ จดหมายเชิญนี้ควรระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น พ่อ, แม่ ลูกชาย, ลูกสาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังแสดงว่าผู้เชิญจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผู้ถูกเชิญ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ

รายละเอียดในจดหมายเชิญ

สิ่งที่ต้องระบุในจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ผู้สมัครควรระบุรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลผู้เชิญ

 • ชื่อนามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อาชีพ
 • ประเภทของบ้านที่จะให้ผู้ถูกเชิญมาพัก (เจ้าของ / บ้านเช่า / แฟลต / ห้อง) หากครวบครัวตั้งใจจะพักด้วยควรระบุที่อยู่ให้ครบถ้วน
 • สถานะของผู้เชิญในต่างประเทศนั้น ( เช่น ผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองหรือสถานะทางกฎหมายอื่นๆ )
 • ลายเซ็น

ข้อมูลผู้ถูกเชิญ

 • ชื่อนามสกุลตามที่ปรากฎบนหนังสือเดินทาง
 • วันเกิด
 • ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ (พ่อ, แม่ ลูกชาย, ลูกสาว ฯลฯ)
 • วัตถุประสงค์ของการเดินทาง (เช่น เยี่ยมเยือน, ท่องเที่ยว, ร่วมงานวันรับปริญญา, งานแต่งงาน, งานเลี้ยงวันเกิด ฯลฯ)
 • วันที่เดินทางเข้าประเทศและวันที่ออกจากประเทศ

หลักฐานความสัมพันธ์ในครอบครัว

หากผู้เชิญเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร หรือผู้ปกครอง คุณต้องแสดงหลักฐาน เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองต่างๆ พร้อมกับจดหมายเชิญ

 

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่า

 

ตัวอย่าง#1 จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่ากรณีไปเยี่ยมครอบครัว)

 

ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

วันที่


Subject: Letter of Invitation for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____: Passport No: ____(เลขที่หนังสือเดินทาง)____

Dear Sir/Madam

I am writing this letter to support the visitor visa application for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ .She/he is fully resident in Thailand, and is my _______(ระบุความสัมพันธ์ เช่น mother, father, son, daughter) ____ . She/he lives at _______(ที่อยู่ของผู้ถูกเชิญ)___________________ and their home phone number is _______(เบอร์โทรศัพท์)___________________.

I am a legal permanent resident of the _______(ชื่อประเทศที่อยู่)___________________, and I live at ____________(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ , and I work as _______(อาชีพ)___________________ – with an income of _______(รายได้)______ per month.

I would like _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ to come and visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____ to _______(วันเดินทางกลับ)____ because of _______(ระบุจุดประสงค์ของการเดินทาง)_______

My request is that she/he would be granted with a visa for this whole period, in which time I would be fully responsible and cater to her/his well being. She/he will also be resident at my home, and following the expiration of her/his visa, I will see that _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ return to her/his home country.

Please do not hesitate to contact me should you have any questions.

Sincerely

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ
อีเมลล์
เบอร์ติดต่อของผู้เชิญ

 

 

ตัวอย่าง#2 จดหมายเชิญกรณีเชิญครอบครัวไปเที่ยว

 

ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

วันที่


Subject: Letter of Invitation for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____: Passport No: ____(เลขที่หนังสือเดินทาง)____

To whom it may concern,

I am writing to confirm that ____________(ชื่อผู้ถูกเชิญ)___________ is my __________(ระบุความสัมพันธ์ เช่น farther, mother, grandparent) and I would like to invite (him/her/them) to visit me in Berlin from ______(วันเริ่มเดินทาง)_____ until ______(วันเดินทางกลับ)_______ . The purpose of their visit is for a short holiday.

I am currently a ___________(อาชีพ)_________, working at ____________(สถานที่ทำงาน)____________. I have attached a copy of my passport and working permit. My date of birth is ___________(วันเกิด)_____________. My address is __________(ที่อยู่)__________. My phone number is __________(เบอร์โทร)____________ and my email address is ____________(อีเมลล์)__________

I confirm that I am self funded and I receive _______(รายได้)____  each month. I have enclosed evidence of this. I will be supporting ____________(ชื่อผู้ถูกเชิญ)___________  during their stay in Germany.

I confirm that ____________(ชื่อผู้ถูกเชิญ)___________  will be staying with me at _____(ชื่อโรงแรม)_______ in Berlin during their stay. I have enclosed evidence of the booking and the address is __________(ที่อยู่โรงแรม)___________.

I would be very grateful if you would approve request for a Germany visa so that (he/she/they) can visit me. I hope the necessary visa arrangements can be made as soon as possible

Yours faithfully 

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ 

 

 

ตัวอย่าง#3 จดหมายเชิญกรณีเชิญครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ

 

วันที่
ชื่อ/ที่อยู่ผู้เชิญ
เบอร์โทร อีเมลล์

To Whom It May Concern:
Re: Application for visit visa: ______ชื่อผู้ถูกเชิญ; วันเกิด; สัญชาติ______

My name is ____________(ชื่อผู้เชิญ)___________, residing at ______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ . I work as a ___(อาชีพ)______ at ________(ที่ทำงาน)____________, and I have been living in Spain for ______(ระยะเวลาที่อาศัยในต่างประเทศ)____________.

I am writing to confirm I wish to invite ______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ who is my ______(ระบุความสัมพันธ์)_______to visit me in the Spain for ______(ระบุระยะเวลา)________ days in order to have a short holiday. I hope he/she will be able to come on _______(วันเริ่มเดินทาง)_______.

I am able to accommodate him/her for the duration of his/her stay in the Spain. Please find attached evidence of my accommodation. Evidence of my financial status is also attached.

Herewith I am sending all the required documents for you to get the necessary tourist visa from the Embassy of Spain in Bangkok,
1. Copy of passport
2. Evidence of the status
3. Proof of rental contract
4. Evidence of means of subsistence

Should you require any additional information please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully
(ลายเซ็น)
(ชื่อนามสกุลผู้เชิญ)

 

 

หมายเหตุ: จดหมายเชิญเพื่อเยี่ยมครอบครัวเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสมัครวีซ่า อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการมีจดหมายเชิญไม่ได้รับประกันว่าวีซ่าจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน 

จดหมายเชิญสมาชิกครอบครัวมาร่วมงานรับปริญญา

หากคุณต้องการเขียนจดหมายเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติให้มาร่วมพิธีรับปริญญาและเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณหลังการเรียนจบ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า สำหรับครอบครัวไปร่วมงานรับปริญญาต่างประเทศ


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา