[ตัวอย่าง] จดหมายรับรองการทำงานเพื่อขอวีซ่า สำหรับประชุมต่างประเทศ

หนังสือรับรองการทำงานสำหรับประชุมต่างประเทศเป็นเอกสารหนึ่งที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตกรณีที่บริษัทต้องการให้ลูกจ้างเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยนายจ้างหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

หนังสือรับรองการทำงานสำหรับประชุมต่างประเทศเป็นเอกสารที่ระบุว่านายจ้างของคุณอนุญาตให้คุณเดินทางออกนอกประเทศเพื่อธุรกิจระยะสั้น นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันสถานะงานของคุณกับนายจ้าง ซึ่งสามารถพิสูจน์ว่าคุณทำงานในประเทศและมีงานรอคุณอยู่โดยที่คุณจะต้องกลับมา เอกสารรับรองการทำงานสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศควรออกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ

รายละเอียดในหนังสือรับรองการทำงาน

จดหมายรับรองการทำงานไม่จำเป็นต้องยาวหรือซับซ้อน แต่ควรระบุอย่างชัดเจนว่าไปทำอะไร หนังสือรับรองการทำงานควรมีหัวจดหมายของบริษัทและควรระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้สมัคร
  • วันที่ออกหนังสือรับรองการทำงาน
  • วันที่เริ่มทำงาน
  • สถานภาพการทำงานของพนักงาน (full time, part time)
  • ตำแหน่งในบริษัท
  • คำอธิบายตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ
  • ค่าจ้างที่ได้รับ (เงินเดือน หรือค่าจ้างรายชั่วโมง)
  • ระบุวันที่เข้าร่วมประชุม
  • การอนุญาตให้ลางาน
  • ลายเซ็นของนายจ้าง ชื่อนามสกุล และตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานสำหรับขอวีซ่าเพื่อไปประชุมต่างประเทศ 

 

ตัวอย่าง #1 จดหมายรับรองการทำงานเพื่อประชุมต่างประเทศ

 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

Dear Sir/Madam,

This letter is in reference to Mr/Ms._________ (ชื่อ-นามสกุล)_________ , holder of Passport number _________ (หมายเลขหนังสือเดินทาง)_________  who has been employed at company ______ (ชื่อบริษัท)_________  from __________(วันที่เริ่มงาน)__________ on a full-time basis. He/She is currently working as a ___________________ (ชื่อตำแหน่ง)___________________ . 

On behalf of company  ______ (ชื่อบริษัท)_________ and as supervisor of the employee, we do not have any objection regarding his/her overseas business visit for this company.

We also validate that Mr/Ms._______________ is able to financially support himself/herself during the trip with the compensation package at our company.

Please feel free to contact me, if any further information is required.

 

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท

Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)

 

 

ตัวอย่าง #2 จดหมายรับรองการทำงานเพื่อประชุมต่างประเทศ

 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

ข้อมูลศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

วัน/เดือน/ปี

Respected, Sir/Madam

Here by letter is to confirm that Mr./Mrs._________ (ชื่อ-นามสกุล)_________ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______.

Our company has no objection regarding his business visit to _______(ประเทศที่เดินทางไป)_______ for _______(จำนวนวันที่เดินทางไป)_______ days from _______(วันที่เดินทางไป)_______ to _______(ประเทศที่เดินทางกลับ)_______.

During his stay in _______(ประเทศที่เดินทางไป)_______, Mr./Mrs._________ (ชื่อ-นามสกุล)_________ will be attending certain business meetings with _______(ชื่อผู้ประชุม, บริษัท)_______ as a representative of our company.

The company is taking responsibility of all the expenses during his stay in _______(ประเทศที่เดินทางไป)_______, including the flight tickets from Thailand to _______(ประเทศที่เดินทางไป)_______ and back.

If you have any other inquiries, please feel free to contact us

 

Yours sincerely,

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท


Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่งในบริษัท)

 


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา