ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)

การเขียนจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่านั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก แต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องรู้ว่าควรเขียนข้อมูลอะไรลงไปบ้าง

เราขอแนะนำว่าควรใส่ข้อมูล ดังต่อไปนี้ลงไปด้วย

- ชื่อผู้ถูกเชิญและหมายเลขหนังสือเดินทาง
- ชื่อและข้อมูลการติดต่อของผู้เชิญ
-วันที่เดินทางไปและเดินทางกลับ รวมถึงระบุระยะเวลาทั้งหมด
- จุดประสงค์หลักของเดินทาง
- รายละเอียดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ

ตัวอย่างจดหมายเชิญ (กรณีที่เป็นแฟน/ คู่รัก)

ที่อยู่ผู้เชิญ

วันที่


Dear Sir/Madam


I am writing to confirm that I, _______(ชื่อผู้เชิญ)____ am inviting _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____ who is my girlfriend to visit me in Germany. Her passport number is ____(เลขที่หนังสือเดินทาง)____ and her date of birth is ____(วันเกิด)____ .

Two years back I had a chance to visit Thailand where we met each other. Our relationship blossomed and our love has grown. I have met her family many times while in Thailand and now I want her to meet my family in Germany and show her around the country that I grew up in.

_______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____ is going to visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____ , and will be staying for_______(จำนวนวันทั้งหมด)____ days. She would be leaving on _______(วันเดินทางกลับ)____ .

During her stay in Germany, she will be staying with me at _______(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ and I will bear all her responsibilities including, but not limited to, financial responsibilities, return air ticket fare to travel from Thailand to Germany and back, travel expenses within Germany, housing and food.

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

 

Yours faithfully,

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ
อีเมลล์
เบอร์ติดต่อของผู้เชิญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)

ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) 

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)