[ตัวอย่าง] จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า ไปเยี่ยมแฟน/ คู่รักต่างประเทศ

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่า  (Invitation Letter for Visa) เป็นหนึ่งในเอกสารที่ผู้สมัครควรแนบให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลตอนที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ สามารถดูตัวอย่างจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมแฟนหรือคู่สมรสได้ในบทความนี้

จดหมายเชิญสำหรับการขอวีซ่าเป็นจดหมายที่เขียนโดยพลเมืองของประเทศหรือผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยผู้เชิญจะส่งให้ผู้สมัครเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลจดหมายเชิญนี้เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ถูกเชิญ จดหมายเชิญจึงควรระบุความสัมพันธ์ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงว่าผู้เชิญจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกเชิญตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ

รายละเอียดในจดหมายเชิญ

การเขียนจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่าให้คนรักนั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก แต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิด จดหมายเยี่ยมแฟนควรระบุรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน โดยเฉพาะความสัมพัธ์ระหว่างกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเจอกัน ช่วงเวลาที่พบ ติดต่อกันกี่ครั้ง ควรมีสำเนาแสตมป์จากหนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่ายเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์

สิ่งที่ต้องระบุในจดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ผู้สมัครควรระบุรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลผู้เชิญ

  • ชื่อนามสกุล
  • ข้อมูลการติดต่อของผู้เชิญ (ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์)
  • ประเภทของบ้านที่จะให้ผู้ถูกเชิญมาพัก (เจ้าของ / บ้านเช่า / แฟลต / ห้อง) หากตั้งใจจะพักด้วยกัน ควรระบุที่อยู่ให้ครบถ้วน
  • สถานะของผู้เชิญในต่างประเทศนั้น ( เช่น ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือเป็นพลเมืองหรือ ผู้เชิญอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยวีซ่าทำงาน หรือสถานะทางกฎหมายอื่นๆ เป็นต้น)
  • ลายเซ็น

ข้อมูลผู้ถูกเชิญ

  • ชื่อผู้ถูกเชิญและหมายเลขหนังสือเดินทาง
  • จุดประสงค์หลักของเดินทาง
  • รายละเอียดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  • วันที่เดินทางไปและเดินทางกลับ รวมถึงระบุระยะเวลาทั้งหมด

 

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างจดหมายเชิญสำหรับขอวีซ่า

 

ตัวอย่าง#1 จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่ากรณีที่เป็นแฟน/ คู่รัก

 

ที่อยู่ผู้เชิญ

วันที่


Dear Sir/Madam


I am writing to confirm that I, ______________(ชื่อผู้เชิญ)______________ am inviting _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ who is my girlfriend to visit me in Germany. Her passport number is ____(เลขที่หนังสือเดินทาง)____ and her date of birth is _______(วันเกิด)_______ .

Two years back I had a chance to visit Thailand where we met each other. Our relationship blossomed and our love has grown. I have met her family many times while in Thailand and now I want her to meet my family in Germany and show her around the country that I grew up in.

_______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______is going to visit me from _______(วันเริ่มเดินทาง)____ , and will be staying for_______(จำนวนวันทั้งหมด)_______ days. She would be leaving on _______(วันเดินทางกลับ)_______ .

During her stay in Germany, she will be staying with me at ______________(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ and I will bear all her responsibilities including, but not limited to, financial responsibilities, return air ticket fare to travel from Thailand to Germany and back, travel expenses within Germany, housing and food.

Please do not hesitate to contact me if you require any further information.

 

Yours faithfully,

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ
อีเมลล์
เบอร์ติดต่อของผู้เชิญ

 

 

ตัวอย่าง#2 จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่ากรณีที่เป็นแฟน/ คู่รัก

 

สถานทูต/สถานกงสุล
ที่อยู่สถานทูต/สถานกงสุล


Date: _______วันที่_______

Re: Invitation Letter for _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)____ with Passport No._______(เลขที่หนังสือเดินทาง)____.

To Whom It May Concern,

I am writing this letter to support the application of _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ , my girlfriend for a visitor visa to _______(ประเทศ)_______. _______(ชื่อผู้ถูกเชิญ)_______ is an Thai citizen and her passport number is _______(เลขที่หนังสือเดินทาง)_______. 

I met her on an application called _______(ชื่อแอป)________ since ____(ปีที่เริ่มคุย)________ . A couple months later, we started chatting more frequently and decided to meet in Thailand in person twice on _______(วันเดือนปีที่เจอกัน)________.

The purpose of her visit is to visit me and spend time together in _______(เมือง / ประเทศ)_______ . We have planned to visit famous tourist places like ____(ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว)_______. It will also be an opportunity for her to see and experience the culture and lifestyle.

______________(ชื่อผู้ถูกเชิญ)______________ will be visiting during the following dates: _______(วันเริ่มเดินทาง)_______ to _______(วันเดินทางกลับ)_______ . She will be staying with me at ______________(ที่อยู่ของผู้เชิญ)___________________ 

______________(ชื่อผู้ถูกเชิญ)______________ will be presenting this letter to you along with evidence to establish her ties to _______(ประเทศ)_______and to assure you that she will return prior to the expiration of her stay. During her time here, I certify that I will be fully responsible for the cost of room, board, and all travel expenses.

Thank you for your time and kind consideration of the visa application. 

 

Sincerely,

(ลายเซ็น)
ชื่อผู้เชิญ
อีเมลล์
เบอร์ติดต่อของผู้เชิญ

 

 

หมายเหตุ: จดหมายเชิญเพื่อเยี่ยมแฟนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการสมัครวีซ่า โปรดทราบว่าการมีจดหมายเชิญไม่ได้รับประกันว่าวีซ่าจะได้รับอนุมัติอย่างแน่นอน 


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา