รายชื่อประเทศในสหภาพยุโรป European Union (EU)

สหภาพยุโรป หรือ European Union (EU) เป็นสหภาพเศรษฐกิจและการเมืองของ 27 ประเทศสมาชิกในทวีปยุโรป ดำเนินการตลาดภายใน (หรือตลาดเดียว) ผ่านระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน นโยบายของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน บริการ และผู้คนอย่างเสรีระหว่างสมาชิก หากคุณต้องทราบว่าประเทศใดบ้างที่รวมอยู่ในสหภาพยุโรปอ่านบทความนี้ได้เลย!

ประเทศในสหภาพยุโรป (EU)

สหภาพยุโรปประกอบด้วยกลุ่มประเทศ 27 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกของสหภาพมีดังต่อไปนี้

1. ออสเตรีย (Austria)

2. เบลเยียม (Belgium)

3. บัลแกเรีย (Bulgaria)

4. โครเอเชีย (Croatia)

5. ไซปรัส (Cyprus)

6. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

7. เดนมาร์ก (Denmark)

8. เอสโตเนีย (Estonia)

9. ฟินแลนด์ (Finland)

10. ฝรั่งเศส (France)

11. เยอรมนี (Germany)

12. กรีซ (Greece)

13. ฮังการี (Hungary)

14. ไอร์แลนด์(Ireland)

15. ลัตเวีย (Latvia)

16. อิตาลี (Italy)

17. ลิทัวเนีย (Lithuania)

18. ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

19. มอลตา (Malta)

20. โปแลนด์ (Poland)

21. โปรตุเกส (Portugal)

22. โรมาเนีย (Romania)

23. สโลวาเกีย (Slovakia)

24. สโลวีเนีย (Slovenia)

25. สเปน (Spain)

26. สวีเดน (Sweden)

27. เนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)

28. สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร (คนไทยทั่วไปเรียกว่าอังกฤษ) ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ  (Brexit) ในวันที่ 31 มกราคม 2020 หลังจากเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมานาน 47 ปีนับตั้งแต่ปี 1973

ประเทศล่าสุดในสหภาพยุโรป คือ 3 ประเทศจากยุโรปตะวันออก ได้แก่

  • โครเอเชียเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2556
  • บัลแกเรียและโรมาเนียเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2550

ข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป

ที่ตั้งของสหภาพยุโรป (EU)

สหภาพยุโรปตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 4,324,782 ตร.กม. หรือประมาณ 4,079,962 ตร.กม. (8.4 เท่าของไทย)

ที่ตั้งของสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยียม 

ภาษา

สหภาพยุโรปมีภาษาราชการ 24 ภาษา คือ ภาษาบัลแกเรีย, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาดัตช์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเอสโตเนีย, ภาษาฟินแลนด์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาไอริช, ภาษาอิตาลี, ภาษาลัตเวีย, ภาษาลิทัวเนีย, ภาษามอลตา, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาสโลวัก, ภาษาสโลวีเนีย, ภาษาสเปนและภาษาสวีเดน

สกุลเงิน

เงินยูโรเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการรของ 20 ประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเรียกว่ายูโรโซน (eurozone)

ประเทศใดจะเข้าร่วมสหภาพยุโรป?

แอลเบเนีย (Albania) สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ (North Macedonia) มอนเตเนโกร (Montenegro) เซอร์เบีย (Serbia) และตุรกี (Turkey) เป็นประเทศที่สนใจมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรป มีการเจรจากับแต่ละประเทศเพื่อตัดสินใจว่าสามารถใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งทุกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมสหภาพยุโรปจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในสนธิสัญญามาสทริชต์ (มาตรา 49)

กลุ่มประเทศเชงเก้น VS สหภาพยุโรป

กลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Area) และสหภาพยุโรป (EU) นั้นแตกต่างกัน

กลุ่มประเทศเชงเก้น คือ กลุ่มประเทศในยุโรปที่ได้มีการลงนามตามข้อตกลงเชงเก้น  (Schengen Agreement) ประกอบด้วยสมาชิกของสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และประเทศสมาชิก EFTA 4 ประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าถึงยุโรปเป็นหลัก

ในขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ประกอบด้วยสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

อ่านเพิ่มเติม: ประเทศในกลุ่มเชงเก้น (Schengen)

วีซ่าประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป

วีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน

วีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้นประเทศลักเซมเบิร์ก


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา