[ตัวอย่าง] จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการขอวีซ่า

หนังสือรับรองการทำงานเป็นเอกสารหนึ่งที่สำคัญเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตกรณีที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานบริษัท เพราะเป็นเอกสารที่รับรองว่าเราเป็นพนักงานและยังคงทำงานอยู่ที่บริษัท และคาดว่าจะกลับมาหลังจากเดินทางไปต่างประเทศ

หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นเอกสารยืนยันสถานะงานของคุณกับนายจ้าง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานของคุณ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณทำงานในประเทศและมีงานรอคุณอยู่โดยที่คุณจะต้องกลับมา นอกจากนี้ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีรายได้จากการจ้างงาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณไปยังต่างประเทศได้

รายละเอียดในหนังสือรับรองการทำงาน

ผู้สมัครจำเป็นต้องให้ทางบริษัทต้นสังกัดออกหนังสือรับรองการทำงานให้  หนังสือรับรองการทำงานควรมีหัวจดหมายของบริษัทและควรระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้สมัคร
  • วันที่ออกหนังสือรับรองการทำงาน
  • วันที่เริ่มทำงาน
  • สถานภาพการทำงานของพนักงาน (full time, part time)
  • ตำแหน่งในบริษัท
  • คำอธิบายตำแหน่ง/ความรับผิดชอบ
  • ค่าจ้างที่ได้รับ (เงินเดือน หรือค่าจ้างรายชั่วโมง)
  • การอนุญาตให้ลางาน
  • ลายเซ็นของนายจ้าง ชื่อนามสกุล และตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยปกติบุคคลที่ลงนามในจดหมายคือหัวหน้างานของคุณหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานสำหรับขอวีซ่า 

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #1

 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. _________ (ชื่อ-นามสกุล)_________  is an employee with our company since _________ (วันที่เริ่มงาน)_________ on a full-time basis. He/She is currently working as a _________ (ชื่อตำแหน่ง)_________ at _________ (ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  _________ (เงินเดือน)______Baht.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #2 (ระบุรายละเอียดวันลางาน)

 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

วัน/เดือน/ปี

To Whom It May Concern

This letter is to confirm that Mr./Mrs. _________ (ชื่อ-นามสกุล)_________ is an employee with our company since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full-time basis. He/She is currently working as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ at ______(ชื่อบริษัท)______. His/Her monthly salary is  _________ (เงินเดือน)______Baht.

Mr./Ms. ______(ชื่อ-นามสกุล)______ has entitled to take the vacation from ______(ช่วงที่ขอลางาน)______ and he/she will return on his/her duty on ______(วันที่กลับมาทำงาน)______.

I hereby certify that the above mentioned are true and correct.

 

Yours sincerely,

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 

 

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงาน #3

 

หัวจดหมายของบริษัท

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อบริษัท

 

______(ชื่อสถานทูต)______Embassy/Consulate

ที่อยู่สถานทูต

 

วัน/เดือน/ปี

 

This letter is to confirm that Mr. / Ms. __________(ชื่อ-นามสกุล)___________ is employed with us since ______(วันที่เริ่มงาน)______ on a full time basis as a ______(ชื่อตำแหน่ง)______ . His / Her salary is ________(เงินเดือน)______Baht per months.

Mr. / Ms. __________(ชื่อ-นามสกุล)___________ has expressed interest in visiting ______(ระบุประเทศที่ไป)______for tourism. Our organization has no objection regarding his / her visit to ______(ประเทศที่ไป)______ for ______ (จำนวนวันที่ลา)______  days. His / Her leave for the trip has been sanctioned for ____(จำนวนวันที่ลา)_____ Days from __________ (ช่วงที่ขอลางาน)_________. On expiry of leave he / she would report for duty on ___________(วันที่กลับมาทำงาน)_________ .

For any further details and inquiries, please feel free to contact us.

 

Yours sincerely,

ลายเซ็น+ตราประทับบริษัท
Mr./Ms./Mrs.(ชื่อ-นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม)
(ตำแหน่ง)
Human Resources Department (หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง)

 


 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา