อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 [ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ.64]

ประเทศไทยเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแบบภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นจากการกักกัน) , โครงการ Sandbox และ โครงการกักตัว Alternative Quarantine ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยแบบ Test & go ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


For English Click: Updated Thailand Entry Rules from 1 March 2022


อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตามแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ระบุว่าศบค.มีมติเห็นชอบที่จะปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางมาประเทศไทย โดยอนุมัติให้ยกเลิกการตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งที่สอง ซึ่งทำการตรวจในวันที่ 5 หลังจากมาถึงประเทศไทย มาตรการใหม่นี้จะทำให้การเดินทางมาประเทศไทยง่ายขึ้นเนื่องจากผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่โรงแรมอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปรับลดวงเงินประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

ก่อนหน้านี้การเดินทางภายใต้โครงการ Test & Go ผู้เดินทางจะต้องเข้าพักที่โรงแรม โรงแรม SHA Extra Plus หรือ AQ ที่กำหนด 2 คืนในวันที่ 1 และในวันที่ 5, ตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกและวันที่ 5 หลังจากเดินทางเข้าประเทศ ตลอดจนซื้อประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ


 UPDATE! มาตรการเข้าไทยใหม่นี้ได้ถูกเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป


มาตรการ Test & Go ที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรการใหม่ในการเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการ Test and Go และเงื่อนไขการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จากเดิมจะให้อยู่โรงแรม SHA Extra Plus 2 ช่วง ให้เปลี่ยนเป็น วันแรกที่มาถึงและตรวจ RT-PCR วันเดียว  มีการยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมในวันที่ 5 ของการเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนั้นผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางภายใต้โครงการ Test & Go ไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมแบบชำระเงินล่วงหน้าและ RT-PCR Test เป็นวันที่ 5 เพื่อลงทะเบียน Thailand Pass

กฎข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเข้าพักที่โรงแรมในวันที่ 5 นั้นจริง ๆ แล้วเหมือนกับการเดินทางเข้าไทยแบบ Test & Go ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เมื่อผลตรวจโควิด-19 เป็นลบในคืนแรก นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ในประเทศไทย

ผู้เดินทางที่ลงทะเบียน Thailand Pass จะต้องจัดเตรียมการเอกสารดังต่อไปนี้:

  • หลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra Plus หรือ Alternative Quarantine (AQ) ที่มีโรงพยาบาลพันธมิตรสำหรับการเข้าพักในวันที่ 1 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
  • หลักฐานการชำระเงินสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR)  จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ของการเดินทาง

2. วันที่ 5 ตรวจ ATK

ในวันที่ 5 ของการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ผู้เดินทางสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง และรายงานผลในแอปพลิเคชัน MorChana

3. ประกันภัยลดลงเหลือ 20,000 USD

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

สำหรับวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม 50,000 เหรียญสหรัฐ มีข้อคอมเพลนว่าแพงเกินไป ที่ประชุม ศบค. จึงมีมติปรับวงเงินประกันลงมาไม่น้อยกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

4. การเดินทางเข้ามาทางบก

การเข้ามาทางบก จะเปิดที่หนองคาย อุดรธานี และด่านสะเดา จ.สงขลา 

5. การเดินทางเข้ามาทางน้ำ

อนุญาตให้เข้าทางน้ำสำหรับการเดินทางโดยเรือสำราญและกีฬา(เรือยอร์ช)

Thailand Entry Rules from 1 March 2022

วันที่มีผล

กฎใหม่ของ Test & Go จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2022

Thailand Entry Rules from 1 March 2022

โรงแรมสำหรับโครงการ  Test & Go

โรงแรมหลายแห่งเสนอแพ็คเกจ Test & Go ที่รวมทุกอย่างแล้ว สามารถค้นหาได้ที่นี่ ⬇️

โรงแรมที่เสนอแพ็คเกจ Test & Go ในจังหวัดต่างๆ  

โรงแรมที่เสนอแพ็คเกจ Test & Go แบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวในกทม.  

มาตรการ Test & Go ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

1. เงื่อนไขการได้รับวัคซีน / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

สำหรับผู้เดินทางในโครงการ Test & Go มีรายละเอียดการได้รับวัคซีน ดังนี้

1. ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

2. เด็กอายุ 12-17 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพังต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

3. เด็กอายุ 6-11 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

4. สำหรับการเดินทางมาถึงทางน้ำ ทุกคนบนเรือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ยกเว้นผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

5. ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหายจากการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหลังการติดเชื้อ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน

2. Thailand Pass

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ขอแนะนำให้ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass

ในการลงทะเบียน Thailand Pass ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจองที่พัก SHA++ หรือ AQ รวมถึงค่าตรวจ COVID-19 และค่ารถรับจากสนามบิน ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

3. การตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง

ผู้เดินทางในโครงการ Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ที่สนามบิน (ยกเว้นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการกักตัว)

ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมีผล RT-PCR ก่อนเดินทาง หากเดินทางกับผู้ปกครองที่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา