อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประเทศไทยเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวโดยมาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  เนื่องจากมีการยกเลิกกักตัวและยกเลิกการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass สำหรับคนไทย เพื่อรองรับการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic Approach)


For English Click: Updated Thailand Entry Rules from 1 June 2022


อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตามแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ระบุว่าศบค.มีมติเห็นชอบปรับมาตรการ Thailand Pass โดยให้คงลงทะเบียนเฉพาะผู้เดินทางต่างชาติเท่านั้น ในส่วนของคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65

ด้านนายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ระบุเช่นเดียวกันว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง โดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบ สำหรับคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาสและไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าไทย แต่ชาวต่างชาติ ยังต้องลงทะเบียนในระบบไทยแลนด์พาส โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนและประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ กรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แนบหลักฐานการตรวจโควิด-19 ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

มาตรการใหม่นี้จะทำให้การเดินทางมาประเทศไทยง่ายขึ้น ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องจองโรงแรม Test & Go, ตรวจ RT-PCR และลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้า 

ก่อนหน้านี้ ศบค. ได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศตโดยได้ยกเลิก Test & Go และในช่วงเดือนพฤษภาคม ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ส่วนผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดหากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางไม่ต้องกักตัว หากไม่มีผลตรวจ RT-PCR เข้ากักกัน 5 วัน และรับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ของการกักตัว 

มาตรการการเข้าประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรการใหม่ในการเข้าประเทศไทยและเงื่อนไขการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. การลงทะเบียน Thailand Pass

สำหรับคนไทย 

ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทย (ใช้หนังสือเดินทางไทย) ที่มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยทางอากาศและทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ เพราะมีระบบตรวจสอบอย่างอื่นแล้ว เช่น หมอพร้อม ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้ามาเพียงวันละ 12-20% ต่อวันของผู้เดินทางทั้งหมด เท่านั้น

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Professional ATK หรือ RT-PCR ติดตัวมาด้วย

สำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ระบบ Thailand Pass จะออก QR Code ให้ภายใน 1-2 ชม. หลังลงทะเบียนเสร็จ

ในการลงทะเบียน Thailand Pass ผู้เดินทางชาวต่างชาติต้องแสดงหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ข้อมูลในการลงทะเบียนของนักเดินทางต่างชาติ

1. ปรับรูปแบบให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ 1) Vaccine/Test 2) Insurance 3) Passport (VIP/TIP)

2. ให้เป็นการออก QR Code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ (ไม่มีการรออนุมัติ) แต่ระบบสามารถตรวจสอบได้ด้วย AI และ QR Code ของวัคซีนได้

3. ประกันสุขภาพต่างชาติยังคงไว้ที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ

4. แนวปฎิบัติให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติที่ปรากฎตามหน้า QR Code (วัคซีน หรือผลตรวจทางห้องปฎิบัติการ) และการออก Boarding Pass

5. เดินทางถึงประเทศไทยทำการตรวจสอบและลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

Entry Rules June 2022

2. การตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงหลักฐานการตรวจโควิด-19 ได้ทั้งแบบ Professional ATK  (ไม่ใช่ Self-ATK) หรือ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องการเข้ากักตัวทางเลือก

หมายเหตุ* บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง

3. การตรวจโควิด-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด และไม่มีผลตรวจก่อนเดินทาง สามารถ ตรวจ ATK แบบ Professional เมื่อถึงสนามบิน

หากผู้เดินทางมีอาการป่วย/อุณหภูมิสูง อาจให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผลเป็นบวกจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเมินว่า จะให้อยู่รักษา กลับไปกักตัวที่บ้าน หรือดำเนินการอื่น ๆ

Entry Rules June 2022

4. มาตรการรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางบก

มาตรการรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางบกจะมีการผ่อนปรน ดังนี้

1. เอกสารผ่านแดน: แสดง พาสปอร์ต หรือ บัตรผ่านแดน (Border pass) ทั้งคนสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย

2. ระบบคัดกรอง ณ ด่านฯ:

  • สัญชาติไทย - คัดกรองอาการ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือ ผลตรวจแล็ป
  • ไม่มีสัญชาติไทย - คัดกรองอาการ และลงระบบเข้าประเทศ

3. หลักฐานการรับวัคซีน (Vaccine Certificate): ต้องแสดงทุกคน

4. การกักตัว: 

สัญชาติไทย - ไม่กักตัว

  • กรณีฉีดวัคซีนครบ หรือ
  • ไม่ฉีดวัคซีน แต่มีผลตรวจ Pro ATK/PCR ใน 72 ชม.
  • หากไม่วัคซีน/ไม่มีผลตรวจ ให้ตรวจ Pro ATK

ไม่มีสัญชาติไทย - อนุญาตเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้น

วันที่มีผล

กฎใหม่ในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

มาตรการการเข้าประเทศไทยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

1. ประกันภัย

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ส่วนวงเงินประกันสุขภาพยังคงเป็น 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดิม อย่างไรก็ตามมีการเตรียมพิจารณาปรับลดวงเงินประกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในระยะต่อไป  ซึ่ง นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวงเงินประกันสุขภาพของประเทศต่างๆ ซึ่งหลายประเทศสูงกว่าเรา เช่น ฟิลิปปินส์ 3.5 หมื่นเหรียญ มาเลเซีย แสนเหรียญมาเลเซีย เวียดนามได้ลดวงเงินประกันสุขภาพเหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ของไทยเห็นว่ายังต้องดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งอย่างน้อยจะมีการปรับตรงนี้ เพราะเคสไม่หนักการลดเงินประกันอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วย

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

2. มาตรการรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางน้ำ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ

3. เงื่อนไขการได้รับวัคซีน / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

ผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศไทยได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการฉีดวัคซีน ดังต่อไปนี้:

1. ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

2. เด็กอายุ 12-17 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพังต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

3. เด็กอายุ 6-11 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

4. สำหรับการเดินทางมาถึงทางน้ำ ทุกคนบนเรือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ยกเว้นผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

5. ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหายจากการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหลังการติดเชื้อ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน

การตรวจเอกสาร

สายการบินจะตรวจ QR Code และเอกสารรับรองการรับวัคซีน/ผลตรวจฯ จากใน QR Code หากเอกสารไม่ครบ สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

เมื่อเดินทางถึงไทยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะตรวจสอบเอกสารและทำการคัดกรองตามมาตรการ (ตรวจเฉพาะชาวต่างชาติ เนื่องจากผู้มีสัญชาติไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติ) หากไม่ครบถ้วน ชาวต่างชาติจะต้องตรวจ Professional ATK ณ ช่องทางเข้าประเทศ


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา