ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นโครงการใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักกันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องพักบนเกาะภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืนหากต้องการเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น

ฉันสามารถเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้หรือไม่?

คุณสามารถการเดินทางเข้าไทยผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตามเงื่อนไข ดังนี้

a) อายุมากกว่า 18 ปี และฉีดวัคซีนครบกำหนดมากกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง (เด็กต้องเดินทางกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง)

b) เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำของไวรัส SAR-CoV-2 และต้องอยู่อาศัยในประเทศหรือพื้นที่ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ต่อเนื่องกันก่อนเดินทาง 

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับ Phuket Sandbox?

สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยภายใต้โปรแกรม Phuket Sandbox คุณจะต้องมีเอกสาร ดังนี้

1) หนังสือเดินทาง

2) ใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 (ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด)

3) กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุม COVID-19 ในราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 USD ตลอดการเข้าพักในประเทศไทย (ตรวจสอบข้อมูลประกันได้ที่นี่: ประกันโควิด COVID-19 Insurance สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย)

4) ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต (SHABA Certificate) จำนวน 14 คืน (หรือน้อยกว่า หากอยู่ในไทยไม่ถึง 14 วัน) 

5) ใบเสร็จยืนยันการชำระค่าตรวจหาเชื้อโควิด 3 ครั้ง ระหว่างอยู่ที่ภูเก็ต ในวันที่ 0*, 6 (หรือ 7) และ 12 (หรือ 13) นับจากวันที่เดินทางถึงภูเก็ต

6) ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศตรงไปยังภูเก็ต

7) Certificate of Entry (COE) 

8) ใบตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง เพื่อแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชม. ต่อสายการบิน ณ ขั้นตอนการเช็คอิน ( COVID-19 free certificate )

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว!

สิ่งที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สิ่งที่คุณควรทราบเมื่อเลือกที่พักสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มีดังนี้

1) คุณต้องเข้าพักในที่พักหรือโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA Plus (SHA+) (คลิกดูรายชื่อ: โรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต)

2) ต้องพักที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 คืน

3) คุณสามารถเปลี่ยนไปพักที่โรงแรมมาตรฐาน SHA+ อื่นได้ หลังจากวันที่ 7 นับจากวันแรกที่เข้าพักในโรงแรม SHA+ แห่งแรก

4) สามารถจองโรงแรม SHA Plus อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ เปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

5)  โรงแรม SHA Plus ทั้งหมดต้องจองและจ่ายเงินล่วงหน้า

6)  สำหรับการเข้าพักน้อยกว่า 14 วัน  ไม่สามารถเดินทางไปยังขังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารขาออกตรงจากภูเก็ตไปยังต่างประเทศด้วย

7) เว็บไซต์ออนไลน์ เช่น Booking.com สามารถใช้จองโรงแรม SHA Plus ได้

8) เมื่อทำการจองโรงแรมแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะป้อนรายละเอียดการจองของคุณลงในระบบยืนยันการจอง SHA Plus (SHABA) และส่งเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการที่มี SHABA ID และ QR code ให้กับคุณ

9) คุณจะต้องนำเอกสารยืนยันการจองโรงแรม อัปโหลดลงบนเว็บไซต์ COE เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการอนุมัติเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

เราอัพเดทรายชื่อโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้ คุณจะพบบทความที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์  รวมถึงรายชื่อโรงแรม SHA Plus บนชายหาดต่างๆ ของภูเก็ต  ซึ่งจะทำให้การค้นหาโรงแรม Phuket Sandbox ง่ายขึ้น

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักตัว ตามแผน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)" ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว  

โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) : รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตผ่านโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เพื่อเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีใบรับรองและสัญลักษณ์ SHA+ (SHA Plus) ในบทความนี้เราจะนำเสนอรายชื่อโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรม SHA Plus ในจังหวัดภูเก็ต

โรงแรมในหาดป่าตอง: ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดป่าตอง คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดป่าตองทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในตัวเมืองภูเก็ต : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณตัวเมืองภูเก็ต คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในตัวเมืองภูเก็ตทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดกะตะ: ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดกะตะง คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดกะตะทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดกะรน : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดกะรน คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดกะรนทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดไม้ขาว : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดไม้ขาว คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดไม้ขาว ทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดกมลา : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดกมลา คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดกมลาทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดบางเทา : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดบางเทา คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดบางเทาทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดราไวย์ : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดราไวย์ คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดราไวย์ทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมราคาถูก ที่พักราคาประหยัดในจังหวัดภูเก็ต - ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ [SHA Plus]

ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางแรกในประเทศไทยที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัวผ่านโครงการ "Phuket Sandbox" หากคุณกำลังมองหาที่พักราคาประหยัดสำหรับ 14 คืน คุณสามารถค้นหาโรงแรมราคาถูกในภูเก็ตที่ผ่านการรับรอง SHA Plus และสามารถจองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยตามเงื่อนไขของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ในบทความนี้

โรงแรมในหาดในยาง : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดในยาง คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดในยางทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมในหาดพันวา : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดพันวา คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดพันวา ทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

โรงแรมหาดสุรินทร์ : ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) [SHA Plus]

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนไปพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี้และกำลังมองหาโรงแรมในบริเวณหาดสุรินทร์  คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงแรมในหาดสุรินทร์ทั้งหมดที่มีใบรับรอง SHA Plus และเข้าพักตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox ได้ในบทความนี้

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.com,  Agoda.comAirbnb 
รถโดยสาร:  Bookaway.com12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comgetyourguide

บริการของเรา