[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือรับรองสถานภาพโสด หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส หรือ หนังสือรับรองสถานภาพโสด เป็นเอกสารหนึ่งที่คุณใช้แสดงเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณโสด ซึ่งเป็นรับรองว่าเป็นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อน หรือ โสดหลังหย่า หรือ โสดหลังคู่สมรสเสียชีวิต ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส ภาษาอังกฤษโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่าง หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

 

Official Emblem 

 

 

No……/………………                                                                                      ……………………………. District Office

 ……………………………  Province

 

Letter of Marital Status Certification

This letter is given to certify that Mr./Miss/Mrs. …………………………….......................………………..

Identification No...................., aged..........years, residing at House no…………………………………………..….

Sub-District, ............................. District, ..........................., Province, has submitted an application

requesting the Registration Office of ............................................ District to issue a Letter of

Marital Status Certification according to the Civil and Commercial Code Book 5, in order to be

used as supporting evidence to……………………………………………………

The Registration Office of ............................. District, …………………….. Province, has

verified the Marriage Registration particulars and Divorce Registration particulars from Family 

Registration Database and documentary evidence, namely,………………………………………………………….

It appears that Mr./Miss/Mrs. ......................................... is single and has marriage qualifications

according to the Civil and Commercial Code Book 5 of Thailand, Section 1452

Given on…………………………………………..

 

 

(signed)                              Registrar

(…………………………………)

Position……….……………

 

 

 

 

Note : - the petitioner gives a false statement or evidence. Will be guilty under the Penal Code.

  - Section 1452. A marriage cannot take place if the man or woman is already the spouse of another person.

 

ตัวอย่างคำแปลเอกสารอื่นๆ

[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือรับรองสถานภาพโสด

[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม

[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล (แบบ ช.2) 

[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช.3)

[ตัวอย่าง] คำแปลหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล (แบบ ช.5) 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา