ThaionTours.com

หากคุณกำลังจะเดินทางไปยุโรป ต้องทราบว่าคุณสามารถเดินทางไปที่ไหนได้บ้างด้วยวีซ่าเชงเก้น หรือประเทศใดบ้างที่รวมอยู่ในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) อ่านบทความนี้ได้เลย!

กลุ่มประเทศเชงเก้น หรือ เขตเชงเก้น คืออะไร?

เขตเชงเก้น (Schengen Area) คือกลุ่มประเทศในยุโรปที่ได้มีการลงนามตามข้อตกลงเชงเก้น ซึ่งข้อตกลงเชงเก้นเป็นสนธิสัญญาที่ยกเลิกการควบคุมพรมแดนระหว่างประเทศในยุโรปและได้ออกกฎชุดเพื่อใช้ควบคุมพรมแดนภายนอก ทำให้สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างอิสระ

ข้อตกลงเชงเก้นได้มีการลงนามในประเทศลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2538 โดยเริ่มแรกเป็นการลงนามระหว่าง 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก ต่อมาหลายประเทศในยุโรปก็ได้เข้าร่วม 

สำหรับคนที่มีวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เมื่อเดินทางเข้าเขตเชงเก้น จะผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อแสดงวีซ่าในประเทศแรกที่เข้าไปเพียงครั้งเดียว แต่หลังจากนั้น การเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสมาชิกอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอีกต่อไป

ประเทศใดบ้างที่อยู่ในเขตเชงเก้น?

เขตเชงเก้นประกอบด้วยกลุ่มประเทศ 27 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเทศเกือบทั้งหมดของยุโรป โดยประเทศสมาชิกของเชงเก้นมีดังต่อไปนี้

1. เยอรมัน (Germany)

2. สเปน (Spain)

3. ออสเตรีย (Austria)

4. เบลเยี่ยม (Belgium)

5. ฟินแลนด์ (Finland)

6. เชค (Czech Republic)

7. เดนมาร์ก (Denmark)

8. เอสโตเนีย (Estonia)

9. ฝรั่งเศส (France)

10. กรีซ (Greece)

11. ฮังการี (Hungary)

12. โปรตุเกส (Portugal)

13. ไอซ์แลนด์ (Iceland)

14. อิตาลี (Italy)

15. ลัตเวีย (Latvia)

16, ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

17. ลิทัวเนีย (Lithuania)

18. โปแลนด์ (Poland)

19. ลักเซมเบอร์ก (Luxembourg)

20. เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

21. นอร์เวย์ (Norway)

22. มอลตา (Malta)

23. สโลวาเกีย (Slovakia)

24. สโลวีเนีย (Slovenia)

25. สวีเดน (Sweden)

26. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)

27. โครเอเชีย (Croatia)

โครเอเชีย ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เข้าร่วมเขตเชงเก้นล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566

ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาชิกเขตเชงเก้นเช่นกัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป (EU)  เพราะเป็นประเทศสมาชิก EFTA

ประเทศในสหภาพยุโรป(EU)  ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเชงเก้น ได้แก่ บัลแกเรีย ไซปรัส โรมาเนีย และไอร์แลนด์

นอกจากนี้ ประเทศเล็กๆ ในยุโรป 3 ประเทศ เช่น โมนาโค (Monaco) ซานมารีโน (San Marino) และนครวาติกัน (Vatican) ไม่ได้ลงนามในข้อตกลงเชงเก้นอย่างเป็นทางการ แต่มีพรมแดนเปิดซึ่งไม่มีการควบคุมพรมแดนกับประเทศที่ล้อมรอบ ถือว่าเป็นสมาชิกโดยพฤตินัยของสหภาพยุโรป (EU)   ก็ยินดีต้อนรับนักเดินทางจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นเช่นกัน

คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังเขตเชงเก้นหรือไม่?

คนไทยไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-free) ดังนั้น หากคุณเป็นคนไทยเดินทางจากประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทย คุณจะต้องดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าประเทศเหล่านั้น

คนไทยขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างไร?

คุณจะต้องยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต สำนักงาน VFS Global หรือ TLS Contact จากนั้นทำการนัดหมายวันทำวีซ่า โดยยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าและเอกสารที่จำเป็นต่างๆเพื่อให้สถานทูตอนุมัติการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางเข้าประเทศเชงเก้น

หากคุณได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้ว คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางพร้อมสติกเกอร์วีซ่าเชงเก้นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าเชงเก้น โดยคุณสามารถเดินทางระหว่างประเทศต่างๆในเขตเชงเก้นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอีก

คนไทยเที่ยวในประเทศเชงเก้นได้กี่วัน?

สำหรับวีซ่าเชงเก้นเพื่อการท่องเที่ยวจะอนุญาตให้คุณพำนักและเดินทางในเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วันในระยะเวลาหกเดือน

หากวางแผนที่จะศึกษา ทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในสมาชิกเชงเก้นนานกว่า 90 วัน คุณต้องยื่นขอวีซ่าประจำชาติ (National Visa) สำหรับประเทศนั้นในขณะที่คุณอยู่ในประเทศไทย

 อย่างไรก็ตาม จำนวนวันที่คุณสามารถอยู่ในประเทศเชงเก้นได้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของและการอนุมัติวีซ่าของสถานทูตประเทศเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen) ประเทศต่างๆ

วีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน

วีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้นประเทศลักเซมเบิร์ก


 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา