สารนาถ,อินเดีย (Sarnath, India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 3

สารนาถเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย สารนาถเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 ใน 4 สังเวชนียสถาน

ความสำคัญ: เป็นที่ตั้งของสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา
ที่ตั้ง : ห่างจากเมืองพาราณสีไปทางเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

Sarnath, India

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารนาถ

  • สารนาถ มาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ ที่แปลว่า ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ “อิสิปตนมฤคทายวัน” หรือ “ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน” ที่แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง 
  • ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวคีย์ทั้ง 5
  • เป็นสถานที่เกิดพระรัตนตรัยครบ 3 องค์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

Sarnath, India

กลุ่มพุทธสถานโบราณในสารนาถ

รอบบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวันในปัจจุบัน คงเหลือเพียงซากโบราณสถานที่สำคัญกระจายอยู่เป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดให้สร้างขึ้น

เมื่อเราเดินเข้ามาระยะหนึ่งจะมองเห็นสถูป ถึงแม้จะเห็นไม่ชัด เพราะเรามาในช่วงเช้าตรู่ที่อากาศหนาวและหมอกหนามาก ก็ยังเห็นว่ามีขนาดใหญ่มาก 

สถูปนี้ เรียกว่า “ธรรมเมกขสถูป” มาจากคำว่า ธัมม+อิกข+สถูป ที่แปลว่า สถานที่เห็นธรรมเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกัณฑ์แรก เรียกว่า “ปฐมเทศนา” พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5

Sarnath, India

ธัมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ที่สร้างเพื่ออุทิศแด่พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ซึ่งเห็นธรรมเป็นท่านแรก สถูปมีสถาปัตยกรรมแบบเมาริยะ เป็นทรงกลมแบบบาตรคว่ำ มีความสูงจากฐาน 42 เมตร  และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.3 เมตร ด้านล่างก่อด้วยหิน สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องได้ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี 8 ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ 8 ประการ ภายหลังจากสถูปองค์เก่าถูกทำลายได้มีการสร้างสถูปแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2337 

 Sarnath, India

เจาคันธีสถูป: เป็นจุดที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ ณ สถานที่แห่งนี้ แต่สภาพที่เห็นปัจจุบันมีการต่อเติมในเวลาต่อมา และยังมีสภาพสมบูรณ์

ซากฐานเจดีธรรมราชิกสถูป: มีศิลาจารึกพระเจ้าอโศก ซึ่งจารเป็นอักษรพราหมี (อ่านว่า พราม-มี)

ซากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชที่ถูกทุบทำลาย

Sarnath, India

มูลคันธกุฎี : เป็น “กุฏิ” ที่พระพุทธเจ้าประทับในพรรษาแรกหลังการตรัสรู้  ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช

ยสสถูปหรือยสเจดีย์ : สถานที่พระยสเถระบรรลุพระอรหันต์ (พระอริยสาวกองค์ที่ 6) พร้อมกับบิดาของท่านที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอุบาสกคนแรกของโลก

Sarnath, India

Sarnath, India

Sarnath, India

การไปสารนาถนอกเหนือจากได้เยี่ยมชมสถานที่ที่ว่ามาแล้ว การไปชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีสารนาถ เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดเลย ภายในพิพิธภัณฑ์เราได้เข้าไปชม ”พระพุทธปฏิมา ปางปฐมเทศนา” ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกและสวยจนชนะรางวัลการประกวดขององค์การ UNESCO นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง เราได้เห็นแล้วเป็นบุญตามากจริงๆ

อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็น คือ เสาหินพระเจ้าอโศกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาก ที่นี่เสียดายมาก เพราะไม่อนุญาตให้เอากล้องหรือมือถือเข้าไปถ่ายภาพเลย

Sarnath, India

Cr.รูปภาพจากwikipedia: พระพุทธรูปปางทรงแสดงปฐมเทศนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tips

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา