ลุมพินี,เนปาล (Lumbini, Nepal) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 1

ลุมพินีวันเป็นหนุึ่งในพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลุมพินีวันเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน

ความสำคัญ : เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ตั้ง : อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลุมพินีวัน

ลุมพินีวัน (Lumbini Vana) หรือ ทางการเรียกสถานที่นี้ว่า “รุมมินเด”  เป็นพุทธสังเวชนียสถานเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอก ประเทศอินเดีย เดิมลุมพินีวันเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี ปัจจุบันลุมพินีวันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราหะปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ 

Lumbini, Nepal

ลุมพินีวันได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก(UNESCO World Heritage Site) ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ลุมพินี สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ลุมพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่

Lumbini, Nepal

ประสบการณ์เยี่ยมชมที่ลุมพินีวัน

เราไปลุมพินีในช่วงตอนเช้าหน้าหนาว หมอกก็เลยหนามากเหมือนเดิม เมื่อไปถึงสวนลุมพินีก็เดินไปตามทางเรื่อยๆ สิ่งแรกที่เจอ ณ ลานอนุสาวรีย์บริเวณทางเข้าสู่อุทยานลุมพินีสถาน ก็คือ พระพุทธเจ้าน้อย (Baby Buddha) หรือ พระพุทธรูปปางเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ

รูปองค์ประทับยืนชูชี้พระหัตถ์ขวาขึ้นฟ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นเอกบุรุษหนึ่งเดียวของโลก ตามอาสภิวาจาว่า “เราจะเป็นผู้เลิศ ผู้ประเสริฐ ผู้ดีที่สุดแห่งโลกนี้” และชี้พระหัตถ์ขวาลงดินกล่าวว่า “การเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้าย ต่อไปเราจะไม่เกิดอีก”

Lumbini, Nepal

เมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกับทางเข้าที่มีการตรวจอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ ซื้อตั๋วราคา 200 รูปี

Lumbini, Nepal

เมื่อเดินเข้าไป ด้านหน้าที่เห็น คือ วิหารมายาเทวี (Mayadevi Temple) ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระนางสิริมหามายา พระมารดาของพระพุทธเจ้า ตัววิหารสร้างสูงจากพื้น ราวๆ 3 เมตร มีบันไดขึ้นลงได้ 2 ด้าน

Lumbini, Nepal

เราได้เข้าไปสักการะด้านใน ภายในวิหารก็จะมีรูปปั้นของพระนางมายาเทวีขณะพระองค์กำลังให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ, แท่นศิลา ขนาด 5×5 นิ้ว ที่มีรอยพระบาทของพระกุมารสิทธัตถะเมื่อประสูติ มีอายุราวๆ 2,000 กว่าปี (ด้านในไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป)

Lumbini, Nepal

หลังจากสักการะเสร็จแล้วก็เดินออกไปทางประตูด้านหลังวิหารมายาเทวี จะเจอกับต้นโพธิ์และสระปุสกรรณณิ (Puskarni Pound) หรือ สระน้ำโบกขรณี สระศักดิ์สิทธิ์ที่พระนางมายาเทวีได้ลงอาบน้ำก่อนที่จะประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ

Lumbini, Nepal

ส่วนข้างๆวิหารมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งถูกฝังดินไว้ เสาหินนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราช มีการค้นพบในปี พ.ศ.2438-2439 บนเสาพบว่ามีการจารึกเป็นอักษรพราหมณ์ที่ระบุว่า “Sakyamuni Buddha was born here” “ซึ่งก็แปลได้ว่า “เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่นี่”

Lumbini, Nepal

สังเวชนียสถาน ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล

Lumbini, Nepal

Lumbini, Nepal

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tips

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา