Top 10 Tourist Attractions in Luxembourg: แหล่งท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก เป็น 1 ใน 26 ประเทศ ของกลุ่มเชงเก้น ที่ล้อมรอบไปด้วย ประเทศเยอรมัน เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส และยังเป็น 1 ในประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าประเทศจะมีพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ลักเซมเบิร์กก็เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตึกเก่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ

1. Gëlle Fra

Gëlle Fra เป็นอนุสาวรีย์สุภาพสตรีทองคำที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1923 เพื่อระลึกถึงชาวลักเซมเบิร์กในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อนุสาวรีย์เป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพของลักเซมเบิร์กตั้งอยู่ในใจกลางของจัตุรัส Place de la Constitution ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองได้

Gëlle Fra, Luxembourg

2. Adolphe Bridge or Pont Adolphe

Adolphe Bridge or Pont Adolphe หรือสะพานหินโค้ง (Arch – Bridge) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญชื่อเสียงและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในลักเซมเบริ์ก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ระหว่างปี ค.ศ. 1900-1903 ในช่วงการปกครองของแกรนด์ดุ๊กดอล์ฟฟี เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชและการมีอิสรภาพของประเทศ โดยทอดตัวข้ามหุบเขา Petrusse valley ด้วยความยาวของสะพาน 85 เมตร และสูงจากพื้นของหุบเขา 42 เมตร ความยาวรวมถึง 153 เมตร การก่อสร้างเลียนแบบมาจากสะพาน walnut lane bridge ของสหรัฐอเมริกา

3. Bock Casemates

ป้อมปราการ Bock Casemates เกิดจากหินธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหอคอยบนหน้าผาเหนือแม่น้ำ Alzette เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งสำรวจทางธรณีวิทยา ซึ่งยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1994 ป้อมปราการแห่งนี้ก่อขึ้นมาจากการใช้หินธรรมชาติซ้อนกัน จนกลายเป็นปราการเมือง เพื่อใช้ป้องกันข้าศึกศัตรู ด้านนอกของปราการถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำและตามหน้าผาจะมีโพรงไว้วางปืนใหญ่ ป้อมปราการแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในช่วงปี ค.ศ. 963 เพื่อเป็นที่ตั้งปราสาทของขุนนาง แต่ต่อมาถูกใช้เป็นฐานที่มั่นต่อสู้ป้องกันการรุกรานของต่างชาติซึ่งได้ชื่อว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1867 ภายใต้สนธิสัญญาลอนดอน จึงมีการทำลายป้อมปราการนี้จนเหลือเพียงซากบางส่วน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลักเซมเบิร์ก

เวลาทำการ

  • 10.00 น. ถึง 17.30 น.

ค่าเข้า

  • 7.00 ยูโร: ผู้ใหญ่
  • 6.00 ยูโร: นักเรียนผู้สูงอายุ
  • 3.50 ยูโร: เด็กจาก 4 ถึง 12 ปี
  • ฟรี: สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

Bock Casemates, Luxembourg

4. Chemin de la Corniche

ป้อมปราการ Chemin de la Corniche ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ระเบียงที่สวยที่สุดของยุโรป" (อ้างอิงจาก atty Weber นักเขียนชาวลักเซมเบิร์ก) ป้อมปราการทอดยาวไปตามหุบเขา Alzette สร้างโดยชาวสเปนและชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 17 นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวทิวทัศน์พาโนรามาของเมืองลักเซมเบิร์กของเขต Grund และ Rham Plateau ได้

Chemin de la Corniche, Luxembourg

5. Neumünster Abbey

Neumünster Abbey เป็นสถานที่นัดพบและศูนย์วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเขต Grund ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก บริเวณ Neumünster Abbey ประกอบด้วยโบสถ์และอาคาร 4 หลังที่ล้อมรอบ โบสถ์ถูกทำลายในปี 1542 ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 18 หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสบริเวณนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลทหารจนกระทั่ง 1867 หลังจากที่รัฐเข้ายึดสถานที่และใช้เป็นที่คุมขังถึงปี 1980 โบถน์ใช้เวลากว่า 10 ปีในการฟื้นฟูและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อปี 2004

Neumünster Abbey, Luxembourg

6. Place D’ Arms

Place D’ Arms เป็นจัตุรัสกลางเมืองของกรุงลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า จตุรัสแห่งนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1670 ในอดีตเป็น ลานสวนสนามของกองทัพทหารแห่งลักเซมเบิร์ก ทุกวันนี้จัตุรัสแห่งนี้เป็นแหล่งช้อบปิ้งและพบปะสังสรรค์ที่คึกคักที่สุดของเมืองหลวงลักเซมเบิร์ก บริเวณรอบๆมีร้านอาหารและผับต่างๆ บริเวณลานใช้ในการจัดกิจกรรมบันเทิง และเป็นตลาดนัดในช่วงกลางวัน ส่วนในยามค่าคืนจะมีนักดนตรีและการแสดงเปิดหมวกเพื่อสร้างความบันเทิงต่างๆให้แก่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

Place D’ Arms, Luxembourg

7. Notre-Dame Cathedral, Luxembourg

มหาวิหาร Notre Dame Cathedral ป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลักเซมเบิร์ก เป็นมหาวิหารแห่งเดียวในลักเซมเบิร์ก เดิมทีมหาวิหารเป็นโบสถ์เยซูอิตซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1613 ณ ปัจจุบันมหาวิหาร Notre-Dame เป็นวิหารโรมันคาทอลิกของเมืองลักเซมเบิร์ก โบสถ์สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมกอธิกตอนปลายและยังมีความผสมผสานเรอเนซองส์ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนสร้าง การก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรม ในสไตล์โกธิกผสมเรอเนซองส์ โดยมีจุดเด่นคือยอดแหลมสูง 3 ยอดที่มองเห็นได้แต่ไกล

Notre-Dame Cathedral, Luxembourg

8. Grand Ducal Palace

Grand Ducal Palace เป็นพระราชวังในเมืองลักเซมเบิร์ก พระราชวังที่ประทับของ Grand Duke of Luxembourg ในช่วงปี 1572 to 1795ตัวอาคารนั้นได้ใช้เป็น city hall หลังจากนั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการซึ่งเป็นตัวแทนของ Grand Duke ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะเห็นทหารของกองทัพลักเซมเบิร์กปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าพระราชวัง

Grand Ducal Palace, Luxembourg

9. Luxembourg City History Museum

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองลักเซมเบิร์กจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองลักเซมเบิร์กที่มีมาแล้วเป็นพันปี งานที่จัดแสดงมีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตเมืองเก่า เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์เวลา10:00 น. - 18:00 น.

10. Grund

Grund เป็นหนึ่งย่านๆหนึ่งของเมืองลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ในหุบเขาด้านล่างใจกลางเมืองลักเซมเบิร์กบนริมฝั่งแม่น้ำ Alzette นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ที่งดงามแล้วยังเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าหรือลิฟท์นักท่องเที่ยวสมารถเห็นวิวได้อย่างสวยงาม

Grund, Luxembourg

กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในเมืองลักเซมเบิร์ก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to Apply for Luxembourg Tourist Visa: วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

Luxembourg in 1 Day: เที่ยวลักเซมเบิร์กใน 1 วันด้วยตัวเอง [รีวิว]

Top 10 Tourist Attractions in Luxembourg: แหล่งท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

10 Best Hotels in Luxembourg City : 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองลักเซมเบิร์ก

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา