Luxembourg: ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี ถึงแม้ว่าป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่ก็โดดเด่นไปด้วยเสน่ห์ของความงามทางธรรมชาติ ความสงบร่มรื่นและทัศนียภาพอันงดงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ย่านเมืองเก่าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกขององค์การ UNESCO

ข้อมูลทั่วไปประเทศลักเซมเบิร์ก

 • ชื่อทางการภาษาไทย : ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
 • ชื่อทางการภาษาอังกฤษ : Grand Duchy of Luxembourg
 • พื้นที่ : 2,586 ตร.กม.
 • เมืองหลวง : ลักเซมเบิร์ก
 • ประชากร : ประมาณ 605,000 คน (ปี 2018)
 • กลุ่มชาติพันธุ์ : ลักเซมเบิร์ก 52.1%, โปรตุเกส 16%, ฝรั่งเศส 7.6%, อิตาลี 3.6%, เบลเยียม 3.4%, เยอรมัน 2.2%, สเปน 1.1%, อังกฤษ 1%, อื่นๆ 13%
 • ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก 55.8%, โปรตุเกส 15.7%, ฝรั่งเศส 12.1%, เยอรมัน 3.1%, อิตาลี 2.9% อังกฤษ 2.1%, อื่นๆ 8.4%
 • ประธานาธิบดีหรือประมุข : แกรนด์ ดยุก อองรี (His Royal Highness Grand Duke Henri)
  วันชาติ : 23 มิถุนายน
 • ศาสนา : คริสเตียน (ส่วนใหญ่โรมันคาทอลิค) 70.4%, มุสลิม 2.3%, อื่น ๆ (รวมถึงชาวพุทธ, ศาสนาพื้นบ้าน, ฮินดู, ยิว) 0.5%, ไม่มีศาสนา 26.8%
 • ประเทศใกล้เคียง : มี 3 ประเทศ คือ 1.เบลเยียม(130 กม.), 2.ฝรั่งเศส (69 กม.), 3.เยอรมนี (128 กม.)

ข้อมูลน่ารู้ประเทศลักเซมเบิร์ก

 • ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศผู้ก่อตั้งประชาคมยุโรปร่วมกับเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี
 • ลักเซมเบิร์กมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในสหภาพยุโรป
 • ลักเซมเบิร์กเป็นศูนย์กลางการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลก
 • ลักเซมเบิร์กเป็นที่ตั้งของสถาบันยุโรปที่สำคัญ อาทิ Secretariat-General of European Parliament, European Court of Justice และ European Investment Bank
 • ลักเซมเบิร์กอยู่ใน Schengen Area

กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในเมืองลักเซมเบิร์ก

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

How to Apply for Luxembourg Tourist Visa: วีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก

Luxembourg in 1 Day: เที่ยวลักเซมเบิร์กใน 1 วันด้วยตัวเอง [รีวิว]

Top 10 Tourist Attractions in Luxembourg: แหล่งท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก

10 Best Hotels in Luxembourg City : 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองลักเซมเบิร์ก

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา