พังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox) แผนเปิดจังหวัดพังงา โดยไม่ต้องกักตัว!

หลังจากความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) จังหวัดพังงาเป็นอีกจังหวัดที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตามโครงการที่เรียกว่า "พังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox)" เดิมเรียกว่า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 หรือ Phuket Sandbox 7+7 Extension" พังงาแซนด์บ็อกซ์อนุญาตให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสไปเที่ยวจังหวัดพังงาหลังจากลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตและอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 7 คืน


For English Click: Phang Nga Sandbox


ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา

พังงาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีชายฝั่งทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกและอ่าวพังงาทางทิศใต้ พังงาเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น อ่าวพังงาที่สวยงามซึ่งมีเเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่าสี่สิบเกาะรวมถึงเกาะตะปู (หรือที่รู้จักในชื่อเกาะเจมส์บอนด์), หมู่เกาะสุรินทร์ที่งดงามและหมู่เกาะสิมิลันซึ่งได้รับการจัดอันดับ หนึ่งในแหล่งดำน้ำลึกที่ดีที่สุดในโลก, เขาหลักที่เป็นชายฝั่งทรายอันเงียบสงบ, เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่

พังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox) คืออะไร?

"พังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox)" หรือเรียกว่า "พังงาพร้อม (Phang Nga Prompt)" หรือบางครั้งเรียกว่าเคมเปญ “อเมซิ่งเขาหลัก-เกาะยาว (Amazing Khao Lak-Ko Yao Sandbox) คล้ายกับแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

UPDATE! ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021 ระยะเวลากักตัวในประเทศไทยลดลงเหลือ 7 วัน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนที่ภูเก็ต 7 คืนก่อนที่เดินทางไปยังพื้นที่นำร่องจังหวัดอื่น คุณสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นได้โดยตรงจากสนามบินภูเก็ตและเข้าพักในโรงแรม SHA Extra Plus ของจังหวัดพังงา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน!

พื้นที่นำร่องของพังงาแซนด์บ็อกซ์

การเข้าพักในพังงาภายใต้โปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ คุณมีอิสระที่จะเดินทางไปทุกที่และทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน“พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว” ของพังงา ซึ่งปัจจุบันปัจจุบันครอบคลุมทั้งจังหวัดพังงา โดยมีพื้นที่เขาหลัก, เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อยเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

 • เขาหลัก เป็นพื้นที่รีสอร์ทริมทะเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางเหนือของสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 80 กิโลเมตร เขาหลักเป็นสถานที่ที่สวยงามและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นคู่หรือพักผ่อนกับครอบครัว
 • เกาะยาวใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์ของความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น ประกอบด้วยกลุ่มเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงภูเก็ตในอ่าวพังงาที่สวยงาม วิถีชีวิตบนเกาะยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบอย่างแท้จริง
 • เกาะยาวน้อย เป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเก็ตและกระบี่ หมู่เกาะที่นี่มีความสวยงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยรอบเกาะที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสงบ

เมื่อคุณเข้าพัก 7 คืนในพื้นที่นำร่องเหล่านี้และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โรงแรมจะออกเอกสาร "Release Form" ซึ่งสามารถใช้เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย หากคุณอยู่ในพื้นที่น้อยกว่า 7 คืน คุณต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตและต้องแสดงตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศของคุณจากภูเก็ต

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของพังงาแซนด์บ็อกซ์ 

เมื่อเดินทางไปพังงาคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ มาตรการขาเข้าสำหรับนักเดินทางต่างประเทศที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีดังต่อไปนี้

Arrive

วันที่ 1: นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้อง เข้ารับการดรวจ RT- PCRTEST ณ สนามบินภูเก็ต

SHA Plus Transport

 • การเดินทางไปยังที่พัก นาใต้ - เขาหลัก - น้ำเค็ม ต้องใช้ SHA PLUS TRANSPORT ผ่านทางท่าฉัตรไชย เท่านั้น
 • การเดินทางไปยังที่พัก เกาะยาว ผ่านท่าเรือที่กำหนดเท่านั้น

Explore Amazing Khao Lak Koh Yao Blue Zone Free Travel

วันที่ 1: เขาหลัก - นาใต้ - เกาะยาว และจะต้องพักอย่างน้อย 7 วัน รอผล ตรวจ ณ ที่พัก เมื่อมีผลเป็นลบ นักท่องเที่ยวจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นําร่องได้

รอผล ตรวจ ณ ที่พัก เมื่อมีผลเป็นลบ นักท่องเที่ยวจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่นําร่องได้

วันที่ 6-7: เข้ารับการตรวจ RT - PCR TEST ครั้งที่ 2

More time in Thailand

วันที่ 8: นักท่องเที่ยวสามารกเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย

Phang Nga Sandbox Rules

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับพังงาแซนด์บ็อกซ์

ผู้เดินทางทุกคนต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วมพังงาแซนด์บ็อกซ์ ผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขออนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19

ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE

ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการชําระเงินโรงแรม SHA Extra Plus ในพังงา อย่างน้อย 7 คืน

หลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างการเข้าพักของคุณ

ตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมายังสนามบินภูเก็ต

ในการเดินทางเข้าเกาะสมุยภายใต้โมเดลพังงาแซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

สําหรับกรณีที่ท่องเที่ยวในพังงาน้อยกว่า 7 วัน ให้แสดงบัตรโดยสารขาออกจากภูเก็ต, หลักฐานการชําระเงินค่าที่พัก และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับพังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox)

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

คลิกด้านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ⬇️

โรงแรมพังงาแซนด์บ็อกซ์ (Phang Nga Sandbox Hotels)

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังพังงาต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA++ (SHA Extra Plus) เท่านั้น ซึ่งเครื่องหมาย SHA++ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย ออกโดยททท.และ สธ. เพื่อยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ หลังการเข้าพักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้

คุณสามารถจองโรงแรมสมุยแซนด์บ็อกซ์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ (เช่น Booking.comAgoda.com) หรือโรงแรมโดยตรง การจองโรงแรมบนเกาะสมุยจะต้องรวมบริการรับที่สนามบินและการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อจองการเข้าพักกับ Booking.com คุณสามารถส่งส่งคำขอพิเศษไปยังโรงแรมของเพื่อจัดเตรียมรถรับที่สนามบินและการทดสอบโควิด-19 และออกใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Extra Plus  จากนั้นผู้เข้าพักนำใบยืนยันการจองไปอัพโหลดในระบบ Thailand Pass เพื่อเป็นเอกสารประกอบการอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศ  และเมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Thailand Pass QR Code สำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

คุณต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Extra Plus ในพังงาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน โดยรายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในพังงา ได้มีการรวบรวมไว้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรอง SHA Extra Plus (SHA++) แยกตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพังงามีดังนี้

Khaolak Laguna Resort

โรงแรม SHA Plus / SHA Extra Plus ในจังหวัดพังงาที่มีคะแนนรีวิวสูง:

 • โรงแรม เขาหลักลากูน่า รีสอร์ท (Khaolak Laguna Resort) - โรงแรมระดับ 4.5ดาว ริมชายหาดเขาหลัก จังหวัดพังงา บนทำเลที่ตั้งใกล้กับเขาหลักช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย โรงแรมออกแบบตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดยนำเอาศิลปะและวัฒนะธรรมตะวันออก มาตกแต่งและจัดวางอย่างลงตัว โดยให้สีสันแนว Retro ย้อนยุคคล้ายงานศิลปะดั้งเดิม ที่นี่คุณจะได้พบกับความงดงามของงานศิลปะเหล่านี้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง
 • ทรีเฮ้าส์ วิลล่า เกาะยาว (TreeHouse Villas) - รีสอร์ตวิลล่าที่หรูหราสำหรับผู้ใหญ่แห่งใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์พร้อมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาเสมือนจูราสสิคโบราณของอ่าวพังงา
 • เทวาศรม เขาหลัก รีสอร์ท (Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas) - รีสอร์ทนำเสนอเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมโบราณเข้ากับประสบการณ์การพักผ่อนที่รื่นรมย์ พร้อมมาตรการสุขอนามัยระดับสูง สถาปัตยกรรมที่เรียงร้อยเรื่องราวอารยธรรมอุษาคเนย์ รายละเอียดที่ละเมียดละไม งานศิลป์และของตกแต่งที่ทำด้วยมือในรีสอร์ทล้วนแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของวิถีชีวิตบนคาบสมุทร
 • เกาะยาวใหญ่วิลเลจ (Koh Yao Yai Village) - ที่พักหรูระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ภายในป่าฝน ไม่ไกลจากชายฝั่งที่เงียบสงบของเกาะยาวใหญ่ มีหาดส่วนตัวยาว 400 เมตร ซึ่งมีวิวอ่าวพังงาและเกาะพีพีที่งดงาม ตลอดจนมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ขนาดใหญ่
 • โรงแรม คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (The Kalima Khao Lak) - โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ ออกแบบและสถาปัตยกรรมที่สะท้อนมรดกชิโนโปรตุกีสคู่กับเรื่องราวการขุดแร่ดีบุก สมัยอดีต โรงแรมตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เงียบสงบ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน สวนยาง คลองธรรมชาติ หาดทรายสีขาว วิว 360

วิธีการเดินทางไปยังจังหวัดพังงา?

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปพังงา สามารถทำได้ผ่านเส้นทางที่กำหนดและยานพาหนะที่ได้รับรองจาก SHA Plus เท่านั้น 

UPDATE! 18 มกราคม 2022 ตามประกาศล่าสุดของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา หลักฐานการจองจะต้องระบุว่ารวมบริการรับจากสนามบิน (Airport Pickup) ด้วย

จากภูเก็ตไปเขาหลักในพังงา

จากภูเก็ตไปเกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่ในจังหวัดพังงา

 • บริการเรือที่ได้รับการรับรองจาก SHA Plus จากท่าเรือที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ท่าเรืออ่าวปอ, ท่าเรือรัษฎา, ท่าเรือวิสิทพันวา, ท่าเรืออ่าวฉลอง, อ่าวปอแกรนด์มารีน่า, ภูเก็ตโบ๊ทลากูนมารีน่า, ภูเก็ตยอร์ชเฮเว่นมารีน่าและโรยาภูเก็ตมารีน่า

การตรวจโควิด-19

การทดสอบ COVID-19 ครั้งแรกจะทำเมื่อมาถึงสนามบินภูเก็ต และจะทดสอบอีกครั้งในระหว่างที่คุณอยู่ในพังงา ในช่วงวันที่ 6 หรือ 7 วัน โดยการตรวจโควิดต้องจองและชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบ Phuket Swab Appointment System (PSAS)

รายชื่อศูนย์ตรวจโควิด-19 จังหวัดพังงา

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เขาหลัก

 • ศูนย์การแพทย์เขาหลัก Tel. 076 486 799
 • โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง Tel. 076 581 394

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะยาวใหญ่

 • โรงพยาบาลเกาะยาว Tel. 076 597 109

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะยาวน้อย

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน Tel. 076 582 500

ในวันที่เดินทาง คุณต้องรอผลตรวจโควิด-19 ครั้งแรกที่ห้องพักในโรงแรมเท่านั้น หากผลตรวจเป็นลบ คุณสามารถไปที่ใดก็ได้ภายใน "พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว (Blue Zone Free Travel)" 

ในกรณีที่คุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก คุณจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา คุณจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมในประกัน COVID-19 ที่กำหนด

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

หมายเหตุ: มาตราการ/ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์สถานทูต/สถานกงสุลเป็นระยะๆ

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา