กระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox) แผนเปิดจังหวัดกระบี่ โดยไม่ต้องกักตัว!

หลังจากความสำเร็จของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) จังหวัดกระบี่เป็นอีกจังหวัดที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตามโครงการที่เรียกว่า "กระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox)" เดิมเรียกว่า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 7+7 หรือ Phuket Sandbox 7+7 Extension" กระบี่แซนด์บ็อกซ์อนุญาตให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสไปเที่ยวจังหวัดพังงาหลังจากลงเครื่องที่สนามบินภูเก็ตและอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 7 คืน

ข้อมูลทั่วไปของกระบี่

กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนชายฝั่งอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร จุดหมายปลายทางในประเทศไทยแห่งนี้เป็นเหมาะสำหรับการใช้เวลาช่วงวันหยุด มีชายหาดและอ่าวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งและเกาะเขตร้อนนอกชายฝั่งจำนวนมาก

Krabi Sandbox

กระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox) คืออะไร?

"กระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox)" หรือเรียกว่า "Krabi Sealed Route" หรือบางครั้งเรียกว่าเคมเปญ “ Krabi Even More Amazing" คล้ายกับแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)” ซึ่งเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 หลังจากพักอยู่ที่ภูเก็ตเป็นเวลา 7 คืนต้องพักค้างคืนที่กระบี่อีก 7 คืน

UPDATE! ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2021 ระยะเวลากักตัวในประเทศไทยลดลงเหลือ 7 วัน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนที่ภูเก็ต 7 คืนก่อนที่เดินทางไปยังพื้นที่นำร่องจังหวัดอื่น คุณสามารถเดินทางไปยังพื้นที่นำร่องอื่นได้โดยตรงจากสนามบินภูเก็ตและเข้าพักในโรงแรม SHA Plus ของจังหวัดกระบี่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน!

พื้นที่นำร่องของกระบี่แซนด์บ็อกซ์ 

การเข้าพักในกระบี่ภายใต้โปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ คุณมีอิสระที่จะเดินทางไปทุกที่และทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน“พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว” ของกระบี่ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เกาะพีพี เกาะไหง และหาดไร่เลย์

 • เกาะพีพี เป็นหนึ่งในกลุ่มเกาะที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจที่สุดในโลก หรือที่เรียกว่า "อัญมณีแห่งท้องทะเลอันดามัน"
 • หาดไร่เลย์ เป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในกระบี่ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ดำน้ำตื้น สำรวจถ้ำและภูเขา และการล่องเรือระยะสั้นไปยังเกาะนอกชายฝั่งหลายแห่งที่อยู่ใกล้เคียง
 • เกาะไหง เป็นเกาะเล็ก ๆ ระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังที่รกร้างว่างเปล่าและเงียบสงบมาก คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเงียบสงบ

เมื่อคุณเข้าพัก 7 คืนในพื้นที่นำร่องเหล่านี้และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โรงแรมจะออกเอกสาร "Release Form" ซึ่งสามารถใช้เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย หากคุณอยู่ในพื้นที่น้อยกว่า 7 คืน คุณต้องเดินทางกลับไปต่างประเทศจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตและต้องแสดงตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศของคุณจากภูเก็ต

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของกระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox)

เมื่อเดินทางไปกระบี่คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการ โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่จากโครงการ Sandbox จากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ สสจ.กระบี่ ฉบับที่ 80/2564  มีผลวันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีรายละเอียด

1. รับนักท่องเที่ยววันแรก (Day 0) จากสนามบินภูเก็ต จะเป็นรูปแบบ sealed route โดยทางเรือเท่านั้น

2. นักท่องเที่ยวที่พํานัก เป็นระยะเวลา 7 คืน ของการเดินทางให้ดําเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่สอง ช่วงวันที่หกถึงเจ็ด (Day 6-7) 

3. นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามแบบที่จังหวัดกระบี่กําหนด (OT14) และเปิดระบบติดตามตัวด้วยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ภาคภาษาอังกฤษไว้ตลอดเวลา 

4. นักท่องเที่ยวสามารถย้ายที่พักในช่วง Sandbox Period ได้ ในรูปแบบ Island Hopping ระหว่างเกาะพีพี ไร่เลย์ เกาะไหง ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการจองและชําระค่าที่พัก SHA Plus 

5. นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวและทํากิจกรรมในพื้นที่ ได้ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T-A

 • D– Distancing
 • M– Mask wearing
 • H– Handwashing
 • – Temperature check
 • T– Testing for COVID-19
 • A– alert application

6. นักท่องเที่ยวที่เข้าพํานักใน Sandbox ครบ 7 วัน และประสงค์เดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเข้า - ออก จังหวัดกระบี่ 

นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ที่แสดงเอกสาร หลักฐาน ผ่านตามหลักเกณฑ์ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่สนามบินภูเก็ต ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

เด็กที่มีอายุ 6 – 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์รับวัคซีน ต้องมีผลการตรวจไม่พบเชื้อCOVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับกระบี่แซนด์บ็อกซ์

ผู้เดินทางทุกคนต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:

สำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วมกระบี่แซนด์บ็อกซ์ ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ Certificate of Entry (COE) หรือ ใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19

ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง (Certificate of Vaccination) โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE

คุณจะต้องแสดงหลักฐานการชําระเงินโรงแรม SHA Plus ของจังหวัดกระบี่ อย่างน้อย 7 คืน

หลักฐานการจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างอยู่ในพังงาในวันที่ 0* และ 6 (หรือ 7) ของการเข้าพักของคุณ

ตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไปภูเก็ต

ในการเดินทางเข้ากระบี่แซนด์บ็อกซ์ นักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดงหนังสือยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR (COVID-19 free certificate) ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

สําหรับกรณีที่ท่องเที่ยวในกระบี่น้อยกว่า 7 วัน ให้แสดงบัตรโดยสารไปต่างประเทศ, หลักฐานการชําระเงินค่าที่พัก และค่าตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกันโควิด COVID-19 สำหรับกระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox)

คนไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด - 19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 50,000 USD ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

คลิกด่านล่างเพื่อเปรียบเทียบราคาในเว็บไซต์ประกันภัยและซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ที่นี่ ⬇️

โรงแรมกระบี่แซนด์บ็อกซ์ (Krabi Sandbox)

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกระบี่ต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง SHA Plus (SHA+) เท่านั้น ซึ่งเครื่องหมาย SHA+ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย ออกโดยททท.และ สธ. เพื่อยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ หลังการเข้าพักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้

คุณต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus ในกระบี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน โดยรายชื่อโรงแรม SHA Plus ในกระบี่ ได้มีการรวบรวมไว้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรอง SHA Plus (SHA+) แยกตามพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีดังนี้

SAii Phi Phi Island Village

โรงแรม SHA Plus ในจังหวัดกระบี่ที่มีคะแนนรีวิวสูง:

 • ทราย พีพี ไอแลนด์ วิลเลจ (SAii Phi Phi Island Village) - ตั้งอยู่ริมอ่าว มีชายหาดส่วนตัวและสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พร้อมบาร์ริมสระว่ายน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นหนึ่ง ได้แก่ สนามเทนนิส ศูนย์นกพิราบ และร้านอาหาร 4 แห่ง
 • โรงแรมซีโวล่า รีสอร์ท (Zeavola Resort) - รีสอร์ท ขนาด 10 เอเคอร์ที่ปลายด้านเหนือของเกาะพีพีแห่งนี้ให้บริการที่พักกว้างขวางบนหาดทรายสีขาวของหาดแหลมทอง รีสอร์ทมีพื้นที่ชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และศูนย์สปาบำบัด
 • พีพี เดอะ บีช รีสอร์ท (Phi Phi The Beach Resort) - ให้บริการที่พักบนเนินเขาพร้อมวิวทะเลที่สวยงาม ตั้งอยู่บนหาดยาวของเกาะพีพี มีบริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นและพายเรือคายัคและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 • ไร่เลย์ ภูตะวัน รีสอร์ท (Railay Phutawan Resort) - รีสอร์ทตั้งอยู่บนหาดไร่เลย์ในจังหวัดกระบี่ ล้อมรอบด้วยภูเขาสีเขียวและทะเลอันดามันที่สวยงาม สถานที่พักผ่อนในเขตร้อนแห่งนี้สะดวกต่อการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ภูตะวันไร่เลย์รีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากหาดอ่าวนางยอดนิยมด้วยการโดยสารเรือเร็ว 15 นาที
 • มายาเล รีสอร์ท (Mayalay Beach Resort)- รีสอร์ทบนเกาะไหงที่ห้องล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห้องพักสะอาด หาดทรายขาว พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านด้วยบริการสุดประทับใจ

คุณสามารถจองโรงแรม SHA Plus ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ (เช่น Booking.comAgoda.com) หรือโรงแรมโดยตรง และเมื่อทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการป้อนข้อมูลการจองของแขกเข้าไปยังระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Plus ที่มี SHABA ID และ QR Code อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศต่อไป

วิธีการเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่?

การเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตไปพังงา สามารถทำได้ผ่านเส้นทางที่กำหนดและยานพาหนะที่ได้รับรองจาก SHA Plus เท่านั้น ในขณะนี้ คุณต้องจองบริการรับส่งด้วยรถ SHA Plus ล่วงหน้าจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต ตามด้วยเรือรับส่ง SHA Plus ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า:

 • จากท่าเรือรัษฎาไปท่าเรือต้นไทรสำหรับเกาะพีพี
 • จากท่าเรือรัษฎาไปท่าเรือไร่เลย์ (ฝั่งตะวันออก) สำหรับหาดไร่เลย์
 • จากท่าเรือรัษฎาไปท่าเรือเทพวารินรีสอร์ทสำหรับเกาะไหง

การตรวจโควิด-19

การทดสอบ COVID-19 ครั้งแรกจะทำเมื่อมาถึงสนามบินภูเก็ต และจะทดสอบอีกครั้งในระหว่างที่คุณอยู่ในกระบี่ ในช่วงวันที่ 6 หรือ 7 วัน โดยการตรวจโควิดต้องจองและชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบ PSAS

รายชื่อศูนย์ตรวจโควิด-19 จังหวัดกระบี่

ศูนย์ตรวจโควิด-19 หาดไร่เลย์

 • SOS Railay Center Tel. 098 010 9993
 • Sunrise Tropical (ดำเนินการโดย รพ.วัฒนาพัทธ์ อ่าวนาง)  Tel. 075 815 555

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะพีพี

 • Phi Phi Hospital Tel. 086 476 9420
 • Worldmed Center Tel. 095 424 0444

ศูนย์ตรวจโควิด-19 เกาะไหง

 • Thapwarin Resort (ดำเนินการโดย รพ.วัฒนาพัทธ์ อ่าวนาง)  Tel. 075 815 555

ในวันที่เดินทาง คุณต้องรอผลตรวจโควิด-19 ครั้งแรกที่ห้องพักในโรงแรมเท่านั้น หากผลตรวจเป็นลบ คุณสามารถไปที่ใดก็ได้ภายใน "พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว (Blue Zone Free Travel)" ในพื้นที่เกาะพีพี เกาะไหง และหาดไร่เลย์

ในกรณีที่คุณมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก คุณจะถูกส่งตัวไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา คุณจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลซึ่งครอบคลุมในประกัน COVID-19 ที่กำหนด

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

หมายเหตุ: มาตราการ/ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ขอให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์สถานทูต/สถานกงสุลเป็นระยะๆ

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา