เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ก.ย. 2563 เพิ่มอีก 17 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 2,150 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

รายละเอียดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563

3 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Cathay Pacific 100 คน
สายการบิน/จำนวนคน: Korean Air 50 คน

5 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Qatar Airways 100 คน
สายการบิน/จำนวนคน: Korean Air 100 คน

10 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Cathay Pacific 100 คน
สายการบิน/จำนวนคน: Korean Air 50 คน

15 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Eva Air 200 คน

17 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Asiana Airlines 200 คน

19 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Korean Air 200 คน
สายการบิน/จำนวนคน: Japan Airlines 100 คน

22 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Eva Air 200 คน

24 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Asiana Airlines 200 คน
สายการบิน/จำนวนคน: Cathay Pacific 100 คน

26 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Qatar Airways 200 คน

29 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Qatar Airways 200 คน

30 ก.ย. 2563

สายการบิน/จำนวนคน: Korean Air 50 คน

และจะทยอยประกาศเที่ยวบินที่ได้รับอนุมัติ / ที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับเดือน ก.ย. 2563 เป็นระยะ ๆ ที่ www.thaiembdc.org/repatflights 

รายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ดังนี้

หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่ thaiembdc.org/emergencyreg  

หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ thaiembdc.org/repatflights โดยติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้วให้ท่านยื่นขอใบรับรองการเดินทาง โดยการกรอกข้อมูลของท่านและแจ้งยินยอมการกักตัวพร้อมอัพโหลดไฟล์หนังสือเดินทางไทย และตั๋วเครื่องบิน โดยผู้ประสงค์จะเลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ต้องอัพโหลดหลักฐานการสำรองที่พัก ASQ ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่านทางอีเมลประมาณ 2-3 วันก่อนวันเดินทาง ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน) 

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8.pdf  หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย 

**หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์เดินทาง ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 • www.thaiembdc.org
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

 • www.thaiconsulatela.org 
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

 • www.thaiconsulatechicago.org
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  Hotline (773) 294 5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 • www.thaicgny.com
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hotline (646) 842 0864

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา