เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากลอนดอน ในเดือนกันยายน 2020

เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยจากลอนดอนในเดือนกันยายน 2563 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าเที่ยวบินจะเต็ม

รายละเอียดเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563

  • เที่ยวบินที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
  • เที่ยวบินที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
  • เที่ยวบินที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

Update: ปิดลงทะเบียนเนื่องจากเที่ยวบินเต็มแล้ว 

โควตา : 230 ท่าน/เที่ยวบิน

เที่ยวบิน : TG917 ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน Heathrow, Terminal 2 เวลา 21.25 น.

ราคาบัตรโดยสาร : ราคาพิเศษ ชั้นประหยัด 678 ปอนด์/ที่นั่ง และชั้นธุรกิจ 2,787 ปอนด์/ที่นั่ง (เที่ยวเดียวจากลอนดอน-กรุงเทพฯ)

น้ำหนักสัมภาระ 30 กก./ท่าน (ชั้นประหยัด) และ 40 กก./ท่าน (ชั้นธุรกิจ)

โดยสายการบินจะจำหน่ายบัตรโดยสารให้กับผู้เดินทางตามรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

รายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ดังนี้

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ข้อกำหนดในการเดินทางยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  • ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน 
  • เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องเตรียม : (1) ใบรับรอง Fit to Fly อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (2) หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ (3) ใบ ต.8
  • การเตรียมใบรับรอง Fit to Fly : ขอให้ท่านโปรดดำเนินการเอง โดยสามารถติดต่อ GP ของท่านโดยตรง หรือคลินิกเอกชนอื่น ๆ รวมถึงบริการออนไลน์ 

**การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และการดำรงชีวิตในสหราชอาณาจักรที่เริ่มกลับสู่สภาวะใกล้เคียงกับสภาพปกติ ได้ช่วยให้การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ในท้องถิ่นที่ท่านพำนักมีความสะดวก อีกทั้งท่านสามารถใช้บริการเพื่อขอรับเอกสารดังกล่าวในระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอระงับการให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรอง Fit to Fly ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป** 

เมื่อท่านชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งหนังสือรับรองการเดินทาง และแบบ ต.8 ให้ท่านทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะต้องพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปยื่นตอนเช็คอินกับสายการบินและแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Source: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน Royal Thai Embassy, London

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา