แผนผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 [ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64]

[ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64] ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ทางการไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นจากการกักกัน), Sandbox และ Alternative Quarantine มาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยเหล่านี้จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


For English Click: Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021


เกณฑ์การเปิดรับนักท่องเที่ยวจะปรับแนวทางให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้หลายช่องทางและมีข้อจำกัดน้อยลง  ทั้งนี้ การปรับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางในการเข้าไทยเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุสำคัญ

แม้ว่าแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศที่จะทำให้การเข้าประเทศง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะได้รับการเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  แต่กฎระเบียบใหม่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ข้อมูลอาจแตกต่างไปจากรายละเอียดด้านล่าง

นอกจากนี้แผนการผ่อนปรนกฎเกณฑ์การเข้าประเทศอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันในโลกด้วย ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอไมครอน กำลังสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีการห้ามประเทศเสี่ยง 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 27 พ.ย.เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม: ประเทศไทยห้ามนักท่องเที่ยวจาก 8 ประเทศในแอฟริกา

อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แบบ Test & Go (ยกเว้นการกักตัว)

ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ TEST & GO  โดยไม่มีการกักกันจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  โดยโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องทดสอบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าคุณยังคงต้องจองรถจากสนามบินไปยังจุดตรวจและชุดทดสอบ ATK ทั้งนี้จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่รับผู้เดินทางจากสนามบินไปยังจุดตรวจ กำหนดจุดตรวจ ส่งต่อกรณีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก

โดยปกติผลการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR จะออกภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาที่มาถึงของคุณ เนื่องจากการได้รับผลการทดสอบ ATK ใช้เวลาน้อยกว่ามาก คุณจึงไม่ต้องรอที่ห้องพักในโรงแรมเป็นเวลา 1 วัน ดังนั้น การจองโรงแรม SHA Plus หรือโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) สำหรับการพักค้างคืนเพื่อรอผลตรวจออกจะไม่จำเป็นอีกต่อไป หลังจากได้รับผลการทดสอบ ATK เป็นลบ คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นๆในประเทศได้อย่างอิสระ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ให้ข้อมูลว่านับตั้งแต่เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2564 มีผู้เดินทางเข้าไทยทางสนามบินนานาชาติทั้งหมด 104,065 ราย พบผู้ติดเชื้อ 135 ราย หรือคิดเป็น 0.13% ซึ่งเป็นจำนวนน้อย ศบค. จึงเห็นว่าผ่อนปรนมาตรการได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลารอผลตรวจ RT-PCR ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน

หมายเหตุ! รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าจะทำการตรวจโควิดที่ไหนและจะจองรถเพื่อไปยังสถานที่ตรวจหรือจองชุดตรวจ ATK ได้อย่างไร เราจะอัปเดตอีกครั้งเมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เดินทางผ่านโครงการ Test & Go ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีผลการทดสอบ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ในขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบ RT-PCR ก่อนออกเดินทางอีกต่อไป และเมื่อเข้าไทยให้ตรวจหาเชื้อโดยน้ำลายได้

นอกจากนี้ ศบค. ยังมีมติให้เพิ่มช่องทางเปิดประเทศที่ด่านพรมแดนหนองคาย เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหากฉีดวัคซีนครบและผล RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง

แบบแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)

ผู้ที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางมาผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ไปยังพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า (ฺBlue Zone) จากประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อ สามารถจองเฉพาะห้องพักในโรงแรม SHA Plus เป็นเวลา 5 วัน แทนที่จะเป็น 7 วัน โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าที่พัก SHA Plus ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 5 วัน

คุณสามารถเข้าสู่ประเทศไทยภายใต้โปรแกรม Sandbox ในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ พัทยา หัวหิน สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) หรือเกาะสมุย

ภายใต้โปรแกรมแซนด์บ็อกซ์ คุณจะยังคงตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ณ วันที่เดินทางมาถึงไทยและครั้งที่สองจะเป็นการตรวจแบบ ATK ด้วยตัวเอง ในวันที่ 4-5 คุณสามารถเดินทางได้อย่างอิสระภายในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เป็นระยะเวลา 5 วัน หากการตรวจแบบ RT-PCR ในวันแรกเป็นลบ

แบบกักตัว Alternative Quarantine

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนเพียงบางส่วนจะต้องถูกกักกันที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ)ก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลากักตัวจะถูกปรับเปลี่ยนดังนี้:

  • หากผู้เดินทางได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน เดินทางมาจากทุกช่องทาง: กักกัน 5 วัน
  • หากผู้เดินทางไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เดินทางมาจากทุกช่องทาง: กักกัน 10 วัน
  • หากเดินทางเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย: กักตัว 14 วัน

ผู้เดินทางที่ต้องกักตัวต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักโรงแรม AQ ตามจำนวนคืนที่กำหนด

สำหรับการตรวจโควิด-19จะยังคงใช้วิธี RT-PCR เมื่อมาถึง (วันที่ 0-1) ในขณะที่การตรวจโควิด-19 ครั้งที่สองจะดำเนินการเร็วขึ้นในวันที่ 4-5 หรือวันที่ 8-9 หรือวันที่ 12-13 ขึ้นอยู่กับระยะเวลากักตัว

มาตรการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประกันภัย

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดในจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 USD เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

Thailand Pass

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ขอแนะนำให้ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass

หากคุณเดินทางมาประเทศไทยหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณต้องรอจนถึงวันที่ 1 ธันวาคมจึงจะลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ได้ เนื่องจากกฎเกณฑ์การเข้าประเทศฉบับใหม่ควรมีการปรับในตอนนั้น

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ที่สนามบิน (ยกเว้นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการ Alternate Quarantine)

Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021

Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา