ThaionTours.com

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และต้องการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามนโยบายการเปิดประเทศโดยไม่มีการกักตัวของรัฐบาล จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA+ (SHA Plus) และ  SHA Extra Plus (SHA++) ในบทความนี้เสนอรายชื่อโรงแรม SHA Plus และ  SHA Extra Plus ในประเทศไทย รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองเป็นโรงแรม SHA+ และ  SHA++ ในแต่ละจังหวัด


For English Click:  Thailand SHA Plus (SHA+) & SHA Extra Plus (SHA++) Hotels


สัญลักษณ์ SHA, SHA+ และ SHA++ คืออะไร?

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ได้จัดโครงการ SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งเป็นโครงการเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ และแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าโรงแรมและบริการอื่นๆได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจประเมิน ซึ่งหากผ่านการตรวจก็จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

ในขณะที่สัญลักษณ์ "SHA Plus (SHA+)” เพิ่งมีการพูดถึงในช่วงที่รัฐบาลเริ่มแผนการเปิดประเทศอีกครั้ง โดยสัญลักษณ์นี้แสดงว่าธุรกิจที่ผ่านการรับรองไม่เพียงแต่ตรงตามเกณฑ์การรับรอง SHA เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานโรงแรมอย่างน้อย 70% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วน

จากอัปเดตล่าสุด ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศตอนนี้จำเป็นต้องจองแพ็คเกจ Test & Go หรือ Sandbox กับโรงแรม SHA Extra Plus ซึ่งโรงแรม SHA Extra Plus (SHA Extra+ หรือ SHA++) เป็นโรงแรมที่ไม่เพียงตรงตามมาตรฐาน  SHA Plus แต่ยังเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฎิบัติการที่ผ่านการรับรองสำหรับการตรวจโควิด-19

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus  ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ปรับมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 สำหรับพื้นที่นำร่องพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่เรียกว่า "พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว (ฺBlue Zone)" คล้ายกับ"โครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox)" ในก่อนหน้านี้  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศให้เดินทางในพื้นที่มากขึ้น พื้นที่เหล่านี้กำหนดให้เปิดสำหรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ทุกคนยังจำเป็นต้องเข้าพักที่โรงแรม SHA Extra Plus และปฎิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในประเทศไทย แบ่งตามจังหวัดได้ดังนี้

1. โรงแรม SHA Extra Plus ในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในกรุงเทพที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในกรุงเทพมหานคร 

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในกรุงเทพแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

2.  โรงแรม SHA Extra Plus ในชลบุรี

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในชลบุรีแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

3. โรงแรม SHA Extra Plus ในภูเก็ต

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในภูเก็ตที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในภูเก็ต

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในภูเก็ตแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

4. โรงแรม SHA Extra Plus ในประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในประจวบคีรีขันธ์แบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

5. โรงแรม SHA Extra Plus ในเพชรบุรี

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในเพชรบุรีแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

6. โรงแรม SHA Extra Plus ในสุราษฎร์ธานี 

รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในสุราษฎร์ธานีแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

7. โรงแรม SHA Extra Plus ในกระบี่

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในกระบี่ที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่:  โรงแรม SHA Extra Plus ในจังหวัดกระบี่

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในกระบี่แบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

8. โรงแรม SHA Extra Plus ในพังงา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในพังงาที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในจังหวัดพังงา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในพังงาแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

9. โรงแรม SHA Extra Plus ในเชียงใหม่

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในเชียงใหม่ที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในเชียงใหม่

10. โรงแรม SHA Extra Plus ในเชียงราย

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในเชียงรายที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดเชียงราย

11. โรงแรม SHA Extra Plus ในขอนแก่น

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในขอนแก่นที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดขอนแก่น

12. โรงแรม SHA Extra Plus ในนครรราชสีมา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในนครรราชสีมาที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในนครรราชสีมาแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

13. โรงแรม SHA Extra Plus ในกาญจนบุรี

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในกาญจนบุรีที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดกาญจนบุรี

14.  โรงแรม SHA Extra Plus ในอยุธยา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในอยุธยาที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15.  โรงแรม SHA Extra Plus ในสงขลา

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในสงขลาที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดสงขลา

16. โรงแรม SHA Extra Plus ในระยอง

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในระยองที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในจังหวัดระยอง

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในระยองแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

17. โรงแรม SHA Extra Plus ในตราด

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในตราดที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus ในจังหวัดตราด

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ในตราดแบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้ดังนี้:

18. โรงแรม SHA Extra Plus ในอุดรธานี

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในอุดรธานีที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดอุดรธานี

19. โรงแรม SHA Extra Plus ในหนองคาย

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในหนองคายที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดหนองคาย

20. โรงแรม SHA Extra Plus ในศรีสะเกษ

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในศรีสะเกษที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดศรีสะเกษ

21. โรงแรม SHA Extra Plus ในสุรินทร์

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus ทั้งหมดในสุรินทร์ที่ได้รับการรับรอง SHA++ สามารถดูได้ที่นี่: โรงแรม SHA Extra Plus จังหวัดสุรินทร์


รายชื่อโรงแรม Test & Go ในจังหวัดต่างๆ

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา