ประเทศไทยลดวันกักตัวเหลือ 7-10 วัน เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

แถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยลดวันกักตัวจาก 14 วัน เป็น 7 วันหรือ 10 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 


For English Click: Thailand Reduced Quarantine to 7-10 days from October 2021


The reduction of quarantine period

เงื่อนไขในการกักตัว 7 วัน, 10 วันหรือ 14 วัน?

การกักตัวในระยะเวลา 14 วันเกิดขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญต่างๆประเมินระยะฟักตัวของโควิด -19 นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด -19 นักเดินทางทุกคนที่มาประเทศไทยจะต้องกักตัว 14 วัน (จริงๆแล้วคือ 15 คืน / 16 วัน) ในสถานที่/โรงแรมที่รัฐบาลอนุมัติเท่านั้น

การลดวันกักตัว เหลือเพียง 10 วันหรือ 7 วัน  เป็นมาตรการที่ช่วยให้ผู้ที่เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา-19  นักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว 2 สัปดาห์ในห้องพักของโรงแรมอีกต่อไป อย่างไรก็ตามการลดวันกักตัวนี้เป็นการลดวันกักตัวแบบมีเงื่อนไข  โดยผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบโดส และต้องได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือ "Vaccine Certificate" จากประเทศต้นทาง

การลดระยะเวลาการกักกันที่รัฐบาลประกาศ แบ่งเป็น 3 ประเภท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

The reduction of quarantine period

1. กักตัว 7 วัน

วันที่มีผล: 1 ตุลาคม 2564

✔️ ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ (Vaccine Certificate) ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน

✔️ ต้องมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้งโดยครั้งแรกวันแรกที่มาถึง (0-1)และครั้งที่สอง (6-7)

✔️สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทุกช่องทาง (กรณีทางน้ำต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนทุกคน)

2. กักตัว 10 วัน

วันที่มีผล: 1 ตุลาคม 2564

❌ ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate)

✔️ต้องมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้งโดยครั้งแรกวันแรกที่มาถึง (0-1)และครั้งที่สอง (8-9)

✔️เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ หรือทางน้ำ (กรณีคนใดคนหนึ่งบนเรือไม่มีเอกสารับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19)

3. กักตัว 14 วัน

วันที่มีผล: 1 ตุลาคม 2564

❌ ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate)

✔️ ต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้งโดยครั้งแรกวันแรกที่มาถึง (0-1) และครั้งที่สอง (12-13)

✔️เดินทางเข้าประเทศทางบก (เนื่องจากไม่มีการตรวจหาเชื้อมาก่อนและมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าทางอากาศ)

ทั้งนี้ มาตรการลดวันกักตัวยังใช้มาตรการเดียวกันในทุกประเทศ เว้นแต่จะมีเหตุการณ์อื่นๆเพิ่มเติม จะใช้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นได้ 

การตรวจหาเชื้อโควิด-19

ในระหว่างการกักตัว ผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง

 • วันแรกที่มาถึงประเทศไทย (ในวันที่ 0-1) และ
 • วันที่ออกจากสถานที่กักกัน
  • วันที่ 6-7 (สำหรับกักตัว 7 วัน)
  • วันที่ 8-9 (สำหรับกักตัว 10 วัน)
  • วันที่ 12-13 (สำหรับกักตัว 14 วัน)

การปรับมาตรการสําหรับการทํากิจกรรมในสถานที่กักกัน

The reduction of quarantine period

นอกจากนี้ยังมีการปรับมาตรการสำหรับการทำกิจกรรมในสถานที่กักกันตามเงื่อนไขที่ สธ. กําหนด ได้แก่ 

การปรับมาตรการสําหรับการทํากิจกรรมในสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) 

 1. การออกกําลังกายกลางแจ้ง
 2. การว่ายน้ํา
 3. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก
 4. การปั่นจักรยาน (กรณีมีสถานที่ที่มีลักษณะปิด และควบคุมได้)
 5. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก
 6. การประชุมสําหรับนักธุรกิจเข้ามาระยะสั้น

การปรับมาตรการสําหรับการทํากิจกรรมในสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (SQ)  หรือ สถานกักกันโรคของหน่วยงาน (OQ) 

 1. การออกกําลังกายกลางแจ้ง
 2. การสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอก

ทั้งนี้ การปรับมาตรการให้เป็นไปตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักรของที่ตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกําหนด ต้องดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด เน้น DMH และมีการลงจองนัดหมายกิจกรรมล่วงหน้า

เงื่อนไขกรณีมีการทํากิจกรรมตามที่กําหนด

 1. ผู้เข้ากักตัวเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงกรณีมีการติดเชื้อ
 2. โรงแรม และโรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการ (เอกชน) ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เช่น การสอบสวนโรค การกักกันโรค การตรวจหาเชื้อ การทําความสะอาด เป็นต้น

แพ็คเกจโรงแรมกักตัว AQ

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องพักที่โรงแรมกักกันโดยออกค่าใช้จ่ายเอง แพ็คเกจกักตัวจะรวมค่าที่พัก, อาหาร 3 มื้อ, การเดินทางไปยังโรงแรมจากสนามบิน, พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงที่โรงแรม, และการทดสอบ Covid-19 ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลพันธมิตรในระหว่างการกักกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการกักกันโดยละเอียดและรายชื่อโรงแรมกักกันที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

โรงแรมกักตัวทางเลือกพร้อมแพ็คเกจตามจำนวนวันกักตัว

เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

ไม่ว่าคุณจะกักตัวกี่วันก็ตาม คุณจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติจะมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • ใบรับรองสุขภาพปลอดโควิด -19 (COVID-19-Free Health Certificate) โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 (การทดสอบ COVID ต้องใช้วิธี RT-PCR) ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับค่ารักษาพยาบาลของ COVID-19 ระหว่างพำนักในประเทศไทย ซึ่งต้องซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามเกณฑ์การเข้ามาประเทศไทย

ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางและข้อมูลผู้โดยสาร เราขอแนะนำให้ติดต่อสถานทูตไทยในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะวางแผนการเดินทางหรือจองตั๋วเครื่องบินหรือจองห้องพัก

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา