ประเทศไทยลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน พร้อมแผนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19

จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับลดวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีมติให้ลดวันกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังมีแผนให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วันสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

กักตัว 10 วันหรือ 7 วัน?

การลดวันกักตัวเป็นมาตรการที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ้น ซึ่งมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา นักท่องเที่ยวจะสามารถลดระยะเวลากักตัวได้จาก 2 สัปดาห์เหลือเพียง 10 วันหรือ 7 วันโดยต้องได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือ "vaccine certificate"

Update:

การลดระยะเวลาการกักกันที่รัฐบาลประกาศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

The reduction of quarantine period

1. ชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

ระยะเวลากักกัน: 10 วัน

วันที่มีผล: 1 เมษายน 2564

❌ ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate of vaccination)

✔️ ใบรับรองโควิด -19 (Covid-19 Free Certificate) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

2. คนไทยที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ระยะเวลากักกัน: 10 วัน

วันที่มีผล: 1 เมษายน 2564

❌ ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน (Certificate of vaccination)

❌ ไม่มีใบรับรองโควิด -19 (Covid-19 Free Certificate) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

3. ชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ได้รับวัคซีน 

ระยะเวลากักกัน: 7 วัน

วันที่มีผล: 1 เมษายน 2564

✔️ ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ (Certificate of vaccination) อย่างน้อย 14 วันและไม่เกินสามเดือนก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย

✔️ ใบรับรองโควิด -19 (Covid-19 Free Certificate) ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

 ❗  การทดสอบโควิด -19 เพิ่มเติมจะทำในวันที่ 0-1 สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแต่ไม่มีใบรับรองโควิด -19

การกักตัว 14 วัน

การกักตัวในระยะเวลา 14 วันเกิดขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญต่างๆประเมินระยะฟักตัวของโควิด -19 นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด -19 นักเดินทางทุกคนที่มาประเทศไทยจะต้องกักตัว 14 วัน (จริงๆแล้วคือ 15 คืน / 16 วัน) ในสถานที่/โรงแรมที่รัฐบาลอนุมัติเท่านั้น

หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ทบทวนระยะเวลากักกันที่บังคับใช้และได้ดำเนินการเพื่อลดระยะเวลาการกักกันจากเดิม 14 วัน  อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรทราบ คือ การลดระยะเวลากักกันในประเทศไทย ไม่ได้ใช้กรณีผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์ตามที่ สธ. กําหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการกักกันเป็นเวลา 14 วันตามระเบียบข้อบังคับเดิม

อัพเดท! รายชื่อ"ประเทศที่มีเชื้อโควิด - 19 กลายพันธุ์"  ประกาศอย่างเป็นทางการโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มี 11 ประเทศ ดังนี้ 

 • แอฟริกาใต้
 • ซิมบับเว
 • โมซัมบิก
 • บอตสวานา
 • แซมเบีย
 • เคนยา
 • รวันดา
 • แคเมอรูน
 • คองโก
 • กานา
 • แทนซาเนีย

**รายชื่อประเทศจะมีการอัปเดตทุกเดือน และหากคุณจะเดินทางจากประเทศที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยคุณจะต้องกักตัว 14 วันเต็ม

วันที่มีผล

การลดระยะเวลากักกันจาก 2 สัปดาห์เป็น 10 วันได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 4/2564 โดยมีผลบังคับใช้สำหรับผู้มาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับการกักตัว 7 วันผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีน ยังไม่มีการกำหนดวันเริ่มต้น มีเพียงการประกาศว่าจะเริ่ม "เมื่อมีความพร้อม" ซึ่งรัฐบาลจะหารือในส่วนนี้ต่อไป

มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

The reduction of quarantine period

ระยะที่ 1: 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

มีการผ่อนคลายให้ทํากิจกรรมต่างๆโดยสามารถออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่ สธ. กําหนด  ได้แก่ 

 • สามารถใช้ห้องฟิตเนสได้
 • สามารถออกกําลังกายกลางแจ้งได้
 • สามารถใช้สระว่ายน้ำได้
 • สามารถปั่นจักรยานในพื้นที่ปิดและมีการควบคุมได้
 • สามารถซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอกได้
 • สําหรับนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาระยะสั้น มีมาตรการผ่อนคลายให้ สามารถใช้ห้องประชุมได้ ตามเงื่อนไขที่ สธ.กําหนด 

ระยะที่ 2: 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 

มีการเพิ่มการผ่อนคลายให้ทํา กิจกรรมเพิ่มเติมจากระยะที่ 1  ที่ได้รับอนุญาตให้ทําได้แล้ว ดังนี้ 

 • สามารถรับประทานอาหาร ในห้องอาหารของโรงแรมได้
 • สามารถใช้บริการนวดเพื่อ สุขภาพได้

ระยะที่ 3: 31 ต.ค. 64 เป็นต้นไป 

กําหนดให้มีการกักกันเฉพาะ บุคคลผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกําหนด
มีการปรับกิจกรรมในรูปแบบการกักกัน (Quarantine) เป็นรูปแบบคุมไว้สังเกต (Close Observation) โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาช่วยในการบริหารจัดการ

แพ็คเกจโรงแรมกักตัว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องพักที่โรงแรมกักกันโดยออกค่าใช้จ่ายเอง แพ็คเกจกักตัวจะรวมค่าที่พัก, อาหาร 3 มื้อ, การเดินทางไปยังโรงแรมจากสนามบิน, พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงที่โรงแรม, และการทดสอบ Covid-19 ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลพันธมิตรในระหว่างการกักกัน

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการกักกันและรายชื่อโรงแรมกักกันที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

ไม่ว่าคุณจะกักตัวกี่วันก็ตาม คุณจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

 • ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัว - ASQ หรือ ALQ
 • Completed Declaration Form
 • Certificate of Entry (COE) ที่ออกโดยสถานทูตไทย

สำหรับชาวต่างชาติจะมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • COVID-19-Free Health Certificate โดยใช้วิธี RT-PCR ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับค่ารักษาพยาบาลของ COVID-19 ระหว่างพำนักในประเทศไทย ซึ่งต้องซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามเกณฑ์การเข้ามาประเทศไทย

นอกจากจะลดวันกักตัวแล้ว สถานเอกอัครราชทูตได้มีประกาศให้ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทยอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางและข้อมูลผู้โดยสาร เราขอแนะนำให้ติดต่อสถานทูตไทยในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะวางแผนการเดินทางหรือจองตั๋วเครื่องบินหรือจองห้องพัก

คุณติดตามหน้า Facebook Page ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทย

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา