ThaionTours.com

จากการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีมติให้ปรับระยะเวลากันตัวกักตัวสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยให้เพิ่มระยะเวลากักกันจาก 7 วันหรือ 10 วันเป็น 14 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย


For English Click: Thailand Increased Quarantine Period back to 14 days!


Important Note! การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการประกาศโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หลังการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

การกักตัว 14 วัน

การกักตัวในระยะเวลา 14 วันเกิดขึ้นหลังจากที่องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินระยะฟักตัวของโควิด -19 นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด -19 นักเดินทางทุกคนที่มาประเทศไทยจะต้องกักตัว 14 วัน (จริงๆแล้วคือ 15 คืน / 16 วัน) ในสถานที่/โรงแรมที่รัฐบาลอนุมัติเท่านั้น

ยกเลิกกักตัว 10 วันหรือ 7 วัน

หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ทบทวนระยะเวลากักกันและได้ดำเนินการเพื่อลดระยะเวลาการกักกันจากเดิม 14 วัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยได้ประกาศให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ สามารถกักตัวในระยะเวลา 10 หรือ 7 วันโดยต้องได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกว่า "vaccine passport".  

อย่างไรก็ตามมาตรการกักกันได้กลับมาเข้มงวดขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มมีผู้ป่วย COVID-19 มากขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน 2564 โดยรัฐบาลได้ปรับระยะเวลาการกักตัวใหม่จากเดิมเหลิอระยะเวลากักตัว 7 วันและ 10 วัน เป็นการกักตัว 14 วันตามเดิม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 

การเพิ่มระยะเวลากักตัวในประเทศไทยจะมีผลดังนี้:

✔️ ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนที่มี Certificate of Entry (COE) ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจะต้องได้รับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน

✔️ ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนที่มี Certificate of Entry (COE) ที่อนุมัติก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมและเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อนวันที่ 6 พฤษภาคมจะถูกกักกันเป็นเวลา 7 หรือ 10 วันขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีน

Thailand Increased Quarantine Period back to 14 days

วันที่มีผล

จากประกาศจะเห็นว่าการเพิ่มระยะเวลากักกันเป็น 14 วันจะมีผลสำหรับ COE ที่สถานทูตอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จะต้องถูกกักตัว 2 สัปดาห์

มาตรการอื่น ๆ สำหรับการกักตัวใน ASQ / ALQ

รัฐบาลยังประกาศมาตรการและข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับการอยู่ในสถานที่กักตัวในประเทศไทย ดังนี้

☑️ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง ยกเว้นการตรวจ COVID-19 และการรักษาพยาบาล

☑️ ตรวจโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง

Thailand Increased Quarantine Period back to 14 days!

แพ็คเกจโรงแรมกักตัว

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและเลือกพักที่โรงแรมกักตัวทางเลือก ASQ หรือ ALQ จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง แพ็คเกจกักตัวจะรวมค่าที่พัก, อาหาร 3 มื้อ, การเดินทางไปยังโรงแรมจากสนามบิน, พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงที่โรงแรม, และการทดสอบ Covid-19 ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลพันธมิตรในระหว่างการกักกัน

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการกักกันและรายชื่อโรงแรมกักกันที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทย สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

สถานการณ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร?

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีการบันทึกผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,871 รายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศรวมมากกว่า 63,500 ราย รัฐบาลไทยจึงได้ตัดสินใจเพิ่มระยะเวลากักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเป็น 14 วันอีกครั้ง

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีมติให้ยกระดับมาตรการควบคุมโควิด -19 ซึ่งแบ่งโซนสีจังหวัดใหม่ดังนี้

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 45 จังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)  26 จังหวัด

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขของไทยแสดงให้เห็นว่ามีการฉีดวัคซีนไปกว่า 1,344,646 ครั้ง และมีแผนการฉีดวัคซีน 70% ให้ประชาชนในประเทศซึ่งประมาณ 100 ล้านโดสก่อนสิ้นปีนี้

เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

ไม่ว่าคุณจะกักตัวกี่วันก็ตาม คุณจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

  • ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัว - ASQ หรือ ALQ
  • Declaration Form

สำหรับชาวต่างชาติจะมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • กรมธรรม์ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับค่ารักษาพยาบาลของ COVID-19 ระหว่างพำนักในประเทศไทย ซึ่งต้องซื้อประกันสุขภาพที่ตรงตามเกณฑ์การเข้ามาประเทศไทย
  • สถานเอกอัครราชทูตได้มีประกาศให้ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางมายังประเทศไทย

เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางมายังประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เราขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากสถานทูตไทยในพื้นที่ของคุณก่อนที่จะวางแผนการเดินทางหรือจองตั๋วเครื่องบินหรือจองห้องพัก

คุณสามารถติดตามหน้า Facebook Page ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางมาประเทศไทย

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา