อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย แบ่ง 6 กลุ่มบุคคล & 4 กลุ่มประเทศ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มีมติปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย มีผลตั้งแต่ 16  ธันวาคม 2564 โดยมีการปรับกลุ่มประเภทบุคคล ประเทศ เงื่อนไข และมาตรการเข้าไทย ตามรายละเอียดในบทความนี้

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หรือ โอไมครอน (Omicron ศบค. มีมติเห็นชอบการปรับมาตรการเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1 การพํานักในพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว  (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว ยังคงระยะเวลาพํานัก/กักตัว เป็น 7 วัน ตามเดิม

2 การตรวจหาเชื้อสําหรับ Test and Go และ พื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว  (Sandbox Programme) ยังคงตรวจ RT – PCR ครั้งที่ 1 และตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2 ตามเดิม 

การเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021

1. การจัดกลุ่มประเภทบุคคล

การเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าไทยโดยมีการจัดกลุ่มประเภทบุคคลเป็น 6 กลุ่ม คือ จากเดิมที่มีแค่กลุ่มของ Test and Go, Sandbox และกักตัว AQ ได้มีการเพิ่มกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าทางบก เรือ, กลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และกลุ่มผู้มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ

1. Test and Go  (ยกเว้นการกักตัว)

 • ผู้เดินทางคนไทย
 • ผู้เดินทางต่างชาติ ทุกกลุ่ม อาทิ นักการทูต แขกของรัฐบาล ผู้มี Work permit นักเรียนนักศึกษาและ ครอบครัว ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
 • แรงงาน MOU แรงงานระยะสั้นที่เข้าทางบก (จํากัดจํานวนการเข้าให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับ อาจจะอนุญาตโดย COE แบบกลุ่ม ทั้งนี้ต้องมีนายจ้าง และกระทรวงแรงงานอนุญาตการเข้ามาทํางานแล้ว)

2. Sandbox (แซนด์บ็อกซ์/ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว)

 • ผู้เดินทางคนไทย
 • ผู้เดินทางต่างชาติ ทุกกลุ่ม อาทิ นักการทูต แขกของรัฐบาล ผู้มี Work permit นักเรียนนักศึกษาและ ครอบครัว ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
 • แรงงาน MOU แรงงานระยะสั้นที่เข้าทางบก (จํากัดจํานวนการเข้าให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับ อาจจะอนุญาตโดย COE แบบกลุ่ม ทั้งนี้ต้องมีนายจ้าง และกระทรวงแรงงานอนุญาตการเข้ามาทํางานแล้ว)

3. กักตัว (Quarantine Facilities เช่น AQ,0Q, AHQ,SQ) 

 • ผู้เดินทางคนไทย
 • ผู้เดินทางต่างชาติ ทุกกลุ่ม อาทิ นักการทูต แขกของรัฐบาล ผู้มี Work permit นักเรียนนักศึกษาและ ครอบครัว ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
  แรงงาน MOU แรงงานระยะสั้นที่เข้าทางบก (จํากัดจํานวนฯ)
 • นักเรียนตามแนวชายแดน

4. ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก เรือ

5. ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ

6. ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ

2. การแบ่งกลุ่มประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าไทยจะมีการจัดกลุ่มประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มประเทศ Test and Go 

กลุ่มประเทศ Test and Go ปัจจุบันได้แก่ 63 ประเทศ (รายชื่อประเทศ Test and Go เดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

2. กลุ่มทุกประเทศ 

ยกเว้น กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง

3. กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ 

กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำจะจัดตามกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโอมิครอน เป็นผู้ที่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกา ไม่รวม 8 ประเทศหรือเคยพํานักในช่วง  21 วันก่อนเดินทาง

4. กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง 

กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง จะจัดตามกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโอมิครอน ปัจจุบันได้แก่ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาหรือเคยพํานักในช่วง  21 วันก่อนเดินทาง (รายชื่อ 8 ประเทศในแอฟริกา)

3. ช่องทางการเดินทางเข้าไทย 

การปรับช่องทางการเข้าราชอาณาจักร จากเดิมที่มีเพียงทางอากาศ เพิ่มทางบกและทางเรือ

1. ทางอากาศ

2. ทางบก 

นําร่องด่านหนองคาย เริ่ม 24 ธ.ค.64 สงขลาอยู่ระหว่างเตรียมการ

3. ทางเรือ

กรณีต้องการลงจากเรือ ดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้

 • ทุกคนได้รับวัคซีน และ มี RT-PCR 72 ชม. หรือจากท่าสุดท้าย และต้องมีรายงานการติดตามอาการของลูกเรือ และผู้โดยสารว่าไม่พบการติดเชื้อบนเรือ
 • มีระบบลงทะเบียน หรือผ่านระบบ Thailand Pass และได้รับอนุมัติก่อนเข้าเทียบท่า
 • ตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ของทุกคนบนเรือ รอผลไม่พบเชื้อลงจากเรือได้
 • การกลับขึ้นเรือเป็นไปตามแนวทางของเรือ และประเทศปลายทางที่จะเดินทางต่อ

Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา