อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 [ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 64]

[ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค. 64] ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ทางการไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นจากการกักกัน), โครงการ Sandbox และ โครงการกักตัว Alternative Quarantine มาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยเหล่านี้จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564


For English Click: Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021


เกณฑ์การเปิดรับนักท่องเที่ยวจะปรับแนวทางให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้หลายช่องทางและมีข้อจำกัดน้อยลง  ทั้งนี้ การปรับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางในการเข้าไทยเป็นไปตามแผนการเปิดประเทศระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุสำคัญ

แม้ว่าแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศที่จะทำให้การเข้าประเทศง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะได้รับการเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  แต่กฎระเบียบใหม่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ข้อมูลอาจแตกต่างไปจากรายละเอียดด้านล่าง

นอกจากนี้แผนการผ่อนปรนกฎเกณฑ์การเข้าประเทศอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันในโลกด้วย ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอไมครอน กำลังสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีการห้ามประเทศเสี่ยง 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 27 พ.ย.เป็นต้นไป

อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

จากมติ ศบค. วันที่ 26 พ.ย. 60 เนื่องจากจากการพบสายพันธุ์โอมิครอน และสถานการณ์บางประเทศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีการปรับมาตรการ ดังนี้

1 การพํานักในพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว  (Sandbox Programme) และการเข้ากักตัว ยังคงระยะเวลาพํานัก/กักตัว เป็น 7 วัน ตามเดิม

2 การตรวจหาเชื้อสําหรับ Test and Go และ พื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว  (Sandbox Programme) ยังคงตรวจ RT – PCR ครั้งที่ 1 และตรวจ ATK ด้วยตนเองครั้งที่ 2 ตามเดิม 

มาตรการก่อนเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

1. หลักฐานการจองที่พัก

1. Test and Go  (ยกเว้นการกักตัว)

  • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+, AQ, OQ หรือ AHQ รวม 1 วัน รวม ค่าตรวจ RT-PCR และ ATK

ค้นหาโรงแรมที่เสนอแพ็คเกจ Test & Go ได้ที่นี่ ⬇️

2. Sandbox (แซนด์บ็อกซ์/ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว)

  • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+, AQ, OQ หรือ AHQ ในพื้นที่ Sandbox 7 วัน รวม ค่าตรวจ RT-PCR และ ATK

ค้นหาโรงแรม SHA Plus ได้ที่นี่ ⬇️

3. กักตัว (Quarantine Facilities เช่น AQ,0Q, AHQ,SQ) 

  • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักกักตัว จำนวน 7,10 หรือ 14 วันขึ้นอยู่กับกรณี

ค้นหาโรงแรมกักตัวได้ที่นี่ ⬇️

4. ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก เรือ

  • ไม่ต้องมีหลักฐานการจองที่พัก (เข้ามาแบบไม่พักค้าง)

5. ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ

  • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักกักตัวตามระยะเวลาที่เข้ามาในไทย

6. ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ

  • มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักกักตัวตามระยะเวลาที่เข้ามาในไทย

2. ประกันภัย

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดในจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 USD ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

3. Thailand Pass

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ขอแนะนำให้ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

4. การตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง

ผู้เดินทางในโครงการ Test & Go และ Sandbox ต้องแสดงใบรับรองแพทย์พร้อมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าตรวจไม่พบ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ที่สนามบิน (ยกเว้นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการกักตัว)

ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมีผล RT-PCR ก่อนเดินทาง หากเดินทางกับผู้ปกครองที่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

5. เงื่อนไขการได้รับวัคซีน

1. Test and Go และ Sandbox

สำหรับผู้เดินทางในโครงการ Test & Go และ Sandbox มีรายละเอียดการได้รับวัคซีน ดังนี้

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ กําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางและต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

2. เด็กอายุ 12 - 17 ปี ได้วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือ ไม่ได้รับวัคซีน ต้องมากับผู้ปกครองและต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

3. เด็กอายุ 6 - 11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน และต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

4. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง และต้องมากับผู้ปกครอง และเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย (saliva testing)

5. กรณีติดเชื้อก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน และ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหาย หรือ ไม่มีอาการแล้วถึงแม้ไม่ได้รับวัคซีน

6. กรณีเคยติดเชื้อ และได้รับวัคซีนหลังติดเชื้อไม่กําหนดระยะเวลา อย่างน้อย 1 เข็ม

2. โครงการกักตัว 

สำหรับผู้เดินทางในโครงการกักตัว มีรายละเอียดการได้รับวัคซีน ดังนี้

1. ไม่ได้รับหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ได้รับวัคซีนแต่ไม่เข้าเกณฑ์ T&G หรือ Sandbox

3. เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปีเดินทางเข้าไทยประเภทเดียวกับผู้ปกครอง

4.กรณีติดเชื้อก่อนเข้าไทยเกิน 3 เดือนและไม่ได้รับวัคซีน

3. ผู้เดินทางประเภทอื่นๆ

สำหรับผู้เดินทางประเภทอื่นๆที่มีมาตราการเฉพาะกลุ่ม ได่แก่ ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก เรือ, ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะ, ผู้มีเหตุยกเว้น หรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ มีรายละเอียดการได้รับวัคซีน ดังนี้

1. ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

2. กรณีติดเชื้อก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือนและ มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหาย หรือ ไม่มีอาการแล้ว ถึงแม้ไม่ได้ รับวัคซีน

3. กรณีอื่นๆ ตาม ราชการกําหนด

Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021

Thailand to Ease Entry Rules from 16 December 2021

 


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา