อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565: ยกเลิก Test and Go

ประเทศไทยเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นจากการกักกัน) , โครงการ Sandbox และ โครงการกักตัว Alternative Quarantine ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  เนื่องจากมีการวางแผนการยกเลิกแผนการเดินทางแบบ Test & Go และ Sandbox เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อนปรับโรคโควิด- 19 สู่โรคประจำถิ่น


For English Click: Updated Thailand Entry Rules from 1 May 2022


อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตามแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ระบุว่าศบค.มีมติเห็นชอบที่จะปรับมาตรการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ ตามคณะกรรมการวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขเสนอยกเลิกเข้าไทยแบบ Test & Go แต่ให้แสดงหลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ โดยลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 65  

มาตรการใหม่นี้จะทำให้การเดินทางมาประเทศไทยง่ายขึ้น ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรม Test & Go  และการตรวจ RT-PCR ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีการปรับลดวงเงินประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ส่วนข้อกำหนดการกักกันทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนยังคงเหมือนเดิม (กักกันเป็นเวลา 5 วัน)  ยกเว้น ผู้เดินทางที่มีใบรับรองสุขภาพปลอด COVID-19  แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง

ปัจจุบัน ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องจองแพ็คเกจ Test & Go ที่โรงแรม SHA Extra+ ซึ่งรวมถึงการทดสอบ RT-PCR 1 ครั้งและบริการรับส่งสนามบินเพื่อรอผลการตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR  เฉพาะผู้เดินทางที่มีผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงแรมและเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้

มาตรการการเข้าประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรการใหม่ในการเข้าประเทศไทยและเงื่อนไขการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิก Test & Go

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้กล่าวหลัการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 7/2565 ว่าที่ประชุมเห็นชอบปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร "สิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือการผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการเข้าประเทศแบบเทสต์ แอนด์ โก (Test and Go) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อการปฎิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติยกเลิกมาตรการ Test and Go  เปลี่ยนเป็นการใช้การตรวจด้วย ATK ซึ่งจะมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการเปิดการท่องเที่ยวของเรา"

2. การตรวจโควิด-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย

รัฐบาลไทยมีมติที่จะยกเลิกข้อกำหนดสำหรับการตรวจ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมในวันที่ 1 ของการเดินทางมาประเทศไทย ดังนั้นผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนทุกคนที่ลงทะเบียน Thailand Pass ไม่จำเป็นต้องทำการจองการตรวจ COVID-19 แบบชำระเงินล่วงหน้าในวันที่ 1 ของการเดินทาง นอกจากนี้ ผู้เดินทางยังไม่จำเป็นต้องจองโรงแรม SHA Extra Plus หรือ Alternative Quarantine (AQ) ในวันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อน เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจะสามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ทำการทดสอบ Self-ATK ระหว่างที่คุณอยู่ในประเทศไทย

3. ประกันภัยลดลงเหลือ 10,000 USD

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

สำหรับวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม 20,000 เหรียญสหรัฐ มีข้อคอมเพลนว่าแพงเกินไป ที่ประชุม ศบค. จึงมีมติปรับวงเงินประกันลงมาไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

4. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ จะสามารถเลือกเข้าสู่ประเทศไทยได้ 2 ทาง คือ

1)  ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์  สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)

2) ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งไม่สามารถแสดงผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย กักตัวตามระบบ AQ 5 วัน โดยตรวจ RT-PCR Day 4-5

Updated Thailand Entry Rules from 1 May 2022

วันที่มีผล

กฎใหม่ของ Test & Go จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 ตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ ระบบ Thailand Pass จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

มาตรการการเข้าประเทศไทยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

1. ระยะเวลากักกันทางเลือก (AQ) 5 วัน

ระยะเวลาของการกักกันทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คือ 5 วัน โดยจะมีการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ผู้เดินทางต้องเข้าพักในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ที่ได้รับอนุมัติ

โรงแรม Alternative Quarantine (AQ)

2. Thailand Pass

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ขอแนะนำให้ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass

ในการลงทะเบียน Thailand Pass ผู้เดินทางต้องแสดงหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

3. การตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง

ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนที่ไม่ต้องการเข้ากักตัวทางเลือก ต้องส่งผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบ เมื่อลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

หมายเหตุ* บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง

4. เงื่อนไขการได้รับวัคซีน / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

ผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศไทยได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการฉีดวัคซีน ดังต่อไปนี้:

1. ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

2. เด็กอายุ 12-17 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพังต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

3. เด็กอายุ 6-11 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

4. สำหรับการเดินทางมาถึงทางน้ำ ทุกคนบนเรือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ยกเว้นผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

5. ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหายจากการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหลังการติดเชื้อ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา