อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 [ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 65]

ประเทศไทยเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Test & Go (ยกเว้นจากการกักกัน) , โครงการ Sandbox และ โครงการกักตัว Alternative Quarantine ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาตรการการเข้าเดินทางเข้าไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อนปรับโรคโควิด- 19 สู่โรคประจำถิ่น


For English Click: Updated Thailand Entry Rules from 1 April 2022


อัพเดทมาตรการเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ตามแถลงของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้ระบุว่าศบค.มีมติเห็นชอบที่จะปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางมาประเทศไทย สำหรับผู้เดินทาง Test & Go ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ Sandbox Quarantine (AQ,OQ,SQ) และผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย โดยมีการอนุมัติให้ยกเลิกการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง, ลดระยะเวลาของการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ Sandbox และการกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine) เหลือ 5 วัน

มาตรการใหม่นี้จะทำให้การเดินทางมาประเทศไทยง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยโปรแกรม Test & Go และ Sandbox ยังคงต้องได้รับการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย (Day 0) และพักในโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (SHA Extra Plus) และจากนั้นทำกาตรวจ Self-ATK อีกครั้งในวันที่ 5 หากพบเชื้อก็ทำการรักษา หากไม่พบก็สามารถเดินทางต่อหรือเดินทางกลับประเทศได้ นอกจากนี้ยังคงต้องมีประกันสุขภาพภาคบังคับไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ปัจจุบัน ผู้เดินทางต่างประเทศต้องแสดงใบรับรองสุขภาพปลอด COVID-19  แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง เพื่อรับรองว่าผู้เดินทางไม่ติดเชื้อ COVID-19 ระยะเวลาของ Sandbox อยู่ในขณะนี้คือ 7 วันและระยะเวลาของการกักกันทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนคือ 10 วัน


 Update! มาตรการเข้าไทยใหม่นี้ได้ถูกเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 7/2565 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป


มาตรการ Test & Go ที่มีการเปลี่ยนแปลง

มาตรการใหม่ในการเข้าประเทศไทยและเงื่อนไขการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกข้อกำหนดการตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง

นพ.ทวีศิลป์แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่า การประชุมเรื่องที่ 6.มาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งทั่วโลกมีการปรับเปลี่ยนไป เมื่อมีการฉีดวัคซีนกันเยอะ เพราะฉะนั้นหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ลดการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง มาถึงประเทศก็ไม่ตรวจ ส่วนลาว อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ยังใช้การตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยของเราเสนอปรับไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมา แต่มาถึงให้ตรวจ RT-PCR ในวันแรก (Day 0) กรณีระบบ Test & Go ที่รับวัคซีนครบ เมื่อตรวจเป็นลบก็เดินทางต่อได้เลย แต่ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเองในวันที่ 5 ที่เดินทางมาถึง

ดังนั้น ผู้เดินทางจากประเทศทุกกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งรูปแบบ Test & Go, Sandbox, Alternative Quarantine ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการทดสอบ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ* บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง หรือเอกสารเพิ่มเติมจากที่ทางการไทยกำหนด ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้บริการทุกครั้ง

2. Sandbox อยู่ในพื้นที่ลดเหลือ 5 วัน

ระยะเวลาของการเข้าพักภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์ จะลดลงเหลือ 5 วันจาก 7 วันที่ ซึ่งหมายความว่าหลังจากผู้เดินทางเข้าพักในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ครบ 5 วันแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปที่ใดก็ได้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้เดินทางยังต้องตรวจ RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางมาถึงและ Self-ATK ในวันที่ห้า

เดินทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการแซนด์บ็อกซ์ยังคงต้องเข้าพักในโรงแรมที่ผ่านการรับรอง SHA Extra Plus (SHA++)

โรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) 

3. ระยะเวลากักกันทางเลือก (AQ) ลดเหลือ 5 วัน

ระยะเวลาบังคับของการกักกันทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะลดลงเหลือ 5 วันจาก 10 วัน โดยจะมีการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ในวันที่ 4-5 ผู้เดินทางต้องเข้าพักในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ที่ได้รับอนุมัติ

กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5

โรงแรม Alternative Quarantine (AQ)

Thailand Entry Rules from 1 April 2022

4. การเปิดด่านเพิ่มเติม

การเข้าสู่ประเทศไทยทางบกจะมีการเปิดด่านเพิ่มเติม คือ จ.สตูล  ก่อนหน้านี้มีการเปิดด่านที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และสงขลา

การเข้าสู่ประเทศไทยทางอากาศจะมีการเปิดสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งรองรับผู้เดินทางในการเข้าพักในจังหวัดในระยะ 5 ชม.ตามหลักเกณฑ์ (พื้นที่สีฟ้า และมีโรงแรมที่พักSHA++ ได้แก่ กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี) สำหรับสนามบินที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต กระบี่ สมุย เชียงใหม่ และอู่ตะเภา

การเข้าสู่ประเทศไทยทางน้ำ จะเพิ่มท่าเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะรับเรือของหน่วยงานราชการในประเทศและลูกเรือสัญชาติไทยบเรือสินค้า ก่อนหน้านี้มีการเปิดท่าเรือภูเก็ตและชลบุรีซึ่งอนุญาตสำหรับการเดินทางโดยเรือสำราญและกีฬา(เรือยอร์ช)เท่านั้น

ในที่ประชุมมีการพูดถึงหากสถานการณ์ดีขึ้น อาจมีการเปิดด่านทางบกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประชาชนในเขตประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อม ประเมินกันก็อาจเปิดได้ทุกที่

Thailand Entry Rules from 1 April 2022

วันที่มีผล

กฎใหม่ของ Test & Go จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2565

มาตรการ Test & Go ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

1. Thailand Pass

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์และรับ Thailand Pass QR Code เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ขอแนะนำให้ลงทะเบียน Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass

ในการลงทะเบียน Thailand Pass ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการจองที่พัก SHA++ หรือ AQ รวมถึงค่าตรวจ COVID-19 และค่ารถรับจากสนามบิน ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

2. เงื่อนไขการได้รับวัคซีน / ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

สำหรับผู้เดินทางในโครงการ Test & Go มีรายละเอียดการได้รับวัคซีน ดังนี้

1. ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

2. เด็กอายุ 12-17 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพังต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

3. เด็กอายุ 6-11 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

4. สำหรับการเดินทางมาถึงทางน้ำ ทุกคนบนเรือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน ยกเว้นผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

5. ผู้เดินทางที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหายจากการรักษาพยาบาล ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหลังการติดเชื้อ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน

3. ประกันภัย

ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ส่วนวงเงินประกันสุขภาพยังคงเป็น 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเช่นเดิม อย่างไรก็ตามมีการเตรียมพิจารณาปรับลดวงเงินประกันของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในระยะต่อไป  ซึ่ง นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวงเงินประกันสุขภาพของประเทศต่างๆ ซึ่งหลายประเทศสูงกว่าเรา เช่น ฟิลิปปินส์ 3.5 หมื่นเหรียญ มาเลเซีย แสนเหรียญมาเลเซีย เวียดนามได้ลดวงเงินประกันสุขภาพเหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ของไทยเห็นว่ายังต้องดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่งอย่างน้อยจะมีการปรับตรงนี้ เพราะเคสไม่หนักการลดเงินประกันอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วย

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าประเทศได้โดยคลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้

4. การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

สำหรับผู้เดินทางในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox ยังคงต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง (วันที่ 0) และการทดสอบแอนติเจนด้วยตนเอง (Self-ATK) ในวันที่ 5

5. โรงแรมสำหรับโครงการ  Test & Go

ผู้เดินทางทุกคนยังคงต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับที่พัก 1 คืนที่รัฐบาลอนุมัติที่ SHA Extra Plus (SHA+) หรือ AQ ในวันที่ 1 ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบ RT-PCR 1 ครั้ง ในการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

โรงแรมหลายแห่งเสนอแพ็คเกจ Test & Go ที่รวมทุกอย่างแล้ว สามารถค้นหาได้ที่นี่ ⬇️

โรงแรมที่เสนอแพ็คเกจ Test & Go แบ่งตามพื้นที่ท่องเที่ยวในกทม.  

โรงแรมที่เสนอแพ็คเกจ Test & Go ในจังหวัดต่างๆ  


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา