ThaionTours.com

ประเทศไทย ซึ่งเพิ่งเริ่มอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากกว่า 60 ประเทศเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ได้ประกาศห้ามผู้เดินทางจาก 8 ประเทศในแอฟริกาที่ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส Omicron สายพันธุ์ใหม่เข้าประเทศ


For English Click: Thailand to Ban Travelers from 8 African Countries


Update 11 มกราคม 2564: ประเทศไทยยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเดินทางเข้าไทย คือ ประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด (รวม 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา) สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ 

ดูเพิ่มเติม: มาตรการเดินทางเข้าไทยสําหรับผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกาตั้งแต่ 11 มกราคม 2565


ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอไมครอน (Omicron)  พบครั้งแรกในกลางเดือนพฤศจิกายนในบอตสวานา โดยมีการระบาดใน 5-6 ประเทศใกล้แอฟริกาใต้ และได้รับการกำหนดให้เป็น " เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล" Variant of Concern (VOC) โดยองค์การอนามัยโลก  ตั้งแต่นั้นมา ข้อจำกัดใหม่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เดินทางจากหลายประเทศในแอฟริกามายังประเทศไทย

รายชื่อ 8 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ทั้ง 8 ประเทศที่รัฐบาลห้ามไม่ให้เข้าประเทศไทยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา โดยมีประเทศเป้าหมายดังนี้

 1. บอตสวานา (Botswana)
 2. เอสวาตินี (Eswatini)
 3. เลโซโท (Lesotho)
 4. มาลาวี (Malawi)
 5. โมซัมบิก (Mozambique)
 6. นามิเบีย (Namibia)
 7. ซิมบับเว (Zimbabwe)
 8. แอฟริกาใต้ (South Africa)

ข้อจำกัดการเดินทางสำหรับ 8 ประเทศในแอฟริกา

ประเทศไทยได้กำหนดข้อจำกัดการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก 8 ประเทศเหล่านี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถเดินทางเข้าไทยในรูปแบบยกเว้นการตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนอีกต่อไป

ข้อจำกัดดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้กับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาในประเทศไทยด้วย Thailand Pass  หรือ COE ก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดการเดินทางสำหรับประเทศอื่นในแอฟริกา

สำหรับผู้เดินทางจากประเทศในแอฟริกาเข้าไทย (ไม่รวม 8 ประเทศในแอฟริกา ตามรายชื่อข้างต้นที่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564) ผู้เดินทางจากภูมิภาคดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานการจองที่พัก เฉพาะโรงแรมประเภท AQ เป็นเวลา 14 วัน (รวมค่าตรวจ RT-PCR และพาหนะรับส่ง)

เที่ยวบินจากแอฟริกา

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเที่ยวบินรับคนไทยจาก 8 ประเทศ ทวีปแอฟริกากลับประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 และเมื่อเดินทางมาถึงไทยต้องกักตัว 14 วัน

ดูเพิ่มเติม: เที่ยวบินรับคนไทยจาก 8 ประเทศในแอฟริกากลับประเทศ

อัพเดตสถานการณ์

Update 11 มกราคม 2564

ประเทศไทยยกเลิกการกำหนดกลุ่มประเทศเสี่ยงในการเดินทางเข้าไทย คือ ประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งหมด (รวม 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา) สามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ 

อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจากระบบ Thailand Pass

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ตรวจพบไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ OMICRON ในแอฟริกา นั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคดังกล่าว ดังนี้

1. ระบบ Thailand Pass จะระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ (ตามรายชื่อด้านล่าง) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทย กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย หรือ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในพื้นที่ที่ท่านพำนัก

2. สำหรับผู้เดินทางจากประเทศในแอฟริกาเข้าไทย (ไม่รวม 8 ประเทศในแอฟริกา ตามรายชื่อด้านล่างที่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์พบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ชื่อ OMICRON ในภูมิภาคแอฟริกา นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้เดินทางจากภูมิภาคดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานการจองที่พัก เฉพาะโรงแรมประเภท AQ เป็นเวลา 14 วัน (รวมค่าตรวจ RT-PCR และพาหนะรับส่ง)

3. บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากประเทศใน 2 กรณีข้างต้น กรุณาติดต่อขอรับคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย หรือ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศที่ท่านพำนัก

อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เรื่อง มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่

เนื่องด้วยรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยสําหรับผู้ที่เดินทางมาจาก ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงออกประกาศแจ้งมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยสําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้

กรณีผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี้ เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว

1. ชาวไทย

กรณีผู้ที่ได้รับ Thailand Pass แล้ว:

 • เดินทางถึงไทยก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะต้องเข้ารับการกักตัวแบบ Alternative Quarantine เป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • เดินทางถึงไทยวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Certificate of Entry (COE) และจะต้องเข้ารับการกักตัวแบบ Alternative Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับ Thailand Pass:

 • จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Certificate of Entry (COE) และจะต้องเข้ารับ การกักตัวแบบ Alternative Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียด ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สําหรับกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้ติดต่อสถาน เอกอัครราชทูต

2 กรณีผู้ที่ได้รับ Thailand Pass แล้ว

กรณีผู้ที่ได้รับ Thailand Pass แล้ว:

 • เดินทางถึงไทยก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จะต้องเข้ารับการกักตัวแบบ Alternative Quarantine เป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • เดินทางถึงไทยวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จะไม่อนุญาตให้เดินทาง เข้าประเทศไทย

กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับ Thailand Pass:

 • ระบบ Thailand Pass จะระงับการลงทะเบียนชั่วคราวสําหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

อัพเดท 27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งสายการบินทั่วโลก เพื่อป้องกันการนำผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดในประเทศ โดยการแจ้งสายการบินทุกสายให้ทราบว่า ประเทศไทยจะมีข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตีนี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ เดินทางเข้าประเทศไทยไทย ดังนี้

1. ถ้าผู้โดยสารได้เดินทางมาถึงไทย ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. (00.01 น.) จนกระทั่งถึงวันที่ 30 พ.ย. (23.59 น.) จะต้องเข้ากระบวนการ Quarantine 14 วันทันทีไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้เดินทางมาแบบใด

2. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป จะทำการห้ามผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้เข้าประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับอนุญาตผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว และการอนุญาตทั้งหมดจะสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

3. ปัจจุบันระบบ Thailand Pass ไม่ให้บริการขออนุญาตจากผู้ที่จะเดินทางจากประเทศเหล่านี้แล้ว

สำหรับประเทศในทวีปแอฟริกาที่เหลือ จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามการอนุญาตที่ได้รับจนถึงวันที่ 14 ธ.ค. และ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป หากเดินทางมาหาถึงจะต้องเข้ากระบวนการ Quarantine 14 วันไม่ว่าจะได้รับอนุญาตมาแบบไหนก็ตาม

ทั้งนี้ ให้สายการบินทุกสายช่วยตรวจสอบกลั่นกรองและเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษ กรณีที่ทราบว่าทีผู้โดยสารเดินทางมาจากทั้ง 8 ประเทศนี้ แม้ว่า Thailand Pass อาจจะแจ้งว่าได้ลงทะเบียนมาจากประเทศอื่น ก็ขอให้แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทมาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับผู้เดินทางจาก"แอฟริกา" ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64

เที่ยวบินรับคนไทยจาก 8 ประเทศในแอฟริกากลับประเทศ

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) พร้อมแพ็กเกจ AQ

ข้อมูลเดินทางเข้าไทยโครงการ Living in The Blue Zone Sandbox (ไม่ต้องกักตัว)

ราคาโรงแรม SHA Plus+ ในกรุงเทพฯ [โครงการ Sandbox / Blue Zone]

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา