ThaionTours.com

ศบค.เดินหน้าเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เปิดลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าไทยโครงการ TEST & GO อีกครั้งโดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปพร้อมเงื่อนไขที่เข้มงวดมากกว่าเดิม


For English Click: Thailand Test & Go Resumes for Tourists from 1 February 2022


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปหลังระงับตั้งแต่หลังจากเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 แต่จะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง และต้องมีหลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ในวันที่ 1 และ 5 ที่เข้ามาในประเทศ เพื่อการติดตามตัวมาตรวจหาเชื้อโควิด-19

มาตรการและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยน

มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ในรูปแบบ Test and Go และเงื่อนไขการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดมีดังนี้

1.อนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ (ก่อนหน้านี้อนุญาติเฉพาะประเทศความเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศ)

2.ปรับการตรวจหาเชื้อโดยใช้วิธี RT-PCR 2 ครั้ง

มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรก และในวันที่ 5 โดยเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (SHA++. AQ, OQ หรือ AHO)

มีหลักฐานชำระเงินการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง ในวันแรก และในวันที่ 5 ของการเดินทาง (โดยกรณีได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อน 22 ธันวาคม 64 และเดินทางตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 รัฐบาล รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามมาตรการเดิม)

3. จัตระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าที่พัก และตรวจหาเชื้อให้ครบ 2 ครั้ง โดยต้องอยู่รอในที่พัก/สถานที่ที่กำหนด จนได้รับผลการตรวจ

4. กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Hospital/ Hospitel/ Hotel Isolation และกรณี HRC เอง

5. กรณีเกิดการระบาดมากขึ้น หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง พิจารณาการรับผู้เดินทางแล้วปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

Thailand resumes TEST & GO scheme

มาตรการเและเงื่อนไขที่คงเดิม

1. ประกันภัย

ชาวจ่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือและรวมการรักษา COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

2. ผลตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง 

ใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครองที่มีผล

3. รายละเอียดการได้รับวัคซีน ประวัติการติดเชื้อและการตรวจหาเชื้อ

โรงแรมกักตัวในประเทศไทย

รายชื่อโรงแรม SHA Extra Plus++:

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

Test and Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการเดินทาง Test & Go (สำหรับคนสัญชาติไทย) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 ดังนี้

1. ประเทศ / พื้นที่ ต้นทาง

  • เดินทางได้จากทุกประเทศ / พื้นที่

2. เงื่อนไขการฉีดวัคชีน

  • หลักฐานการได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรองครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคชีนกำหนด อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
  • ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว หลักฐานการได้รับวัคซีน 1 เข็มหลังติดเชื้อ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายแล้ว)
  • อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีน (ต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง)

3. บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย

4. มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ ในวันที่เดินทางถึง และวันที่ 5

  • วันที่เดินทางถึง ต้องมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 และพาหนะรับส่งจากสนามบิน
  • วันที่ 5 ต้องมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 (จองโรงแรมต่างกันได้)

Thailand Pass

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อขอ Certificate of Entry (COE) แต่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะมีการยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรอง COE โดยจะใช้ระบบใหม่ คือ "Thailand Pass" ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม  

ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนควรลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางอีเมลล์ สำหรับใช้แสดงต่อสายการบิน และ ตม. ไทย หากไม่มี QR Code จะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass

 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

 

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgodaAirbnb
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: KlookGetYourGuide

บริการของเรา