ข้อมูลเดินทางเข้าไทยโครงการ TEST & GO (ไม่ต้องกักตัว)

ประเทศไทยกำลังทยอยเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนโดยไม่ต้องผ่านการกักกันภายใต้โครงการ Test & Go (T&G) บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Test & Go (T&G) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย


รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

ตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ประเทศไทยได้แบ่งรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

TEST & GO (Exemption from Quarantine) - สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

Living in The Blue Zone Sandbox - สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เดินทางมาจากประเทศอื่น

Happy Quarantine  - สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน


Test & Go (T&G) คืออะไร?

Test & Go (T&G) หรือ  Exemption from Quarantine เป็นหนึ่งในโครงการใหม่เพื่อต้อนรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โปรแกรม Test & Go เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศนำร่อง โดยกำหนดให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศได้รับการยกเว้นจากการกักตัว

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของ Test & Go 

แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดในการกักตัว แต่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมายังประเทศไทย ยังคงต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางและจะต้องทำการทดสอบ COVID-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย ผู้เดินทางจำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 คืนเพื่อรอผลการทดสอบ Covid-19 หากผลการทดสอบเป็นลบ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในประเทศไทยได้

รายละเอียดสำหรับการเดินทางเข้าไทยภายใต้รูปแบบ Test & Go ดังนี้

ประเทศที่สามารถเข้าร่วม Test & Go

Test & Go ต้อนรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำต่อไวรัส SAR-CoV-2 เฉพาะประเทศที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว โดยสามารถคลิกดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่: รายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ

ผู้เดินทางจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์อย่างน้อย 21 วันติดต่อกันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

กรณีผู้ที่พำนักอยู่ในไทย ซึ่งได้เดินทางจากไทยเข้าประเทศเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิ์ไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่ถึง 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือประเทศ/ดินแดนดังกล่าวก่อนเดินทางกลับไทย

การกักตัว

ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ผู้เดินทางต้องรอผลการทดสอบโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่โรงแรมเป็นเวลา 1 คืนหรือจนกว่าจะมีผลลบ

สถานะการฉีดวัคซีน

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือทางการไทย โดยหลักฐานการฉีดวัคซีนจำเป็นต้องใช้เมื่อลงทะเบียน Thailand Pass

หากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้าไทยภายใต้โครงการ "Test & Go" (ไม่กักตัว) ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

โรงแรม Test & Go

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้าพักที่โรงแรม SHA Plus (SHA+) หรือโรงแรมกักตัว Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 1 คืนเพื่อรอผลตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR  และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน

นักท่องเที่ยวต้องมีเอกสารยืนยันการจองโรงแรม SHA+ หรือ AQ และหลักฐานการชำระเงินที่ครอบคลุมที่ค่าพัก/โรงแรมและค่าทดสอบโควิด-19

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการ Test & Go:

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

ดูเพิ่มเติม: ราคาโรงแรม AQ 1 วัน!! 

คลิกเพื่อจองโรงแรมกักตัวออนไลน์: โรงแรมกักตัว AQ ในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงแรม SHA Plus+ ในประเทศไทย:

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับเดินทางเข้าประเทศในวงเงินคุ้มครอง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่: ประกันโควิด COVID-19 สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย

การตรวจโควิด-19

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้งในวันที่เดินทางมาถึง  โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง ค่าตรวจโควิด-19 จะรวมกับค่าโรงแรมเมื่อจองแพ็คเกจ Test & Go

หากผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ คุณจะได้รับชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) สำหรับการทดสอบด้วยตนเองในวันที่ 6-7


Join Our FACEBOOK Page!

รวบรวมข้อมูลโรงแรมกักตัว AQ / โรงแรม SHA Plus ในประเทศไทย พร้อมอัพเดทข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19