8 มาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565

รายละเอียดประกาศนักบิน (NOTAM) เกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารในการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) มาตรการการคัดกรองผู้โดยสารเพื่อสร้างความเข้าใจและให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้องและสอดรับกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในการปรับมาตรการระบบ "Thailand Pass" ใหม่ โดยคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ส่วน ผู้โดยสารต่างชาติ ต้องลงทะเบียนตามเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

ประกาศนักบิน (NOTAM)

รายละเอียดมาตรการการคัดกรองผู้โดยสาร มีดังนี้

1. ผู้โดยสารสัญชาติไทยสามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 หรือผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 (PRO-ATK หรือ RT-PCR) ในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

2. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทย จะต้องลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยจะต้องแนบเอกสารสำคัญทั้งหมด ผ่านระบบ ผู้โดยสารจะได้รับรหัส QR Code สำหรับใช้ในการเข้าประเทศไทยหลังจากที่ทำการลงทะเบียน สำเร็จ สายการบินสามารถปฏิเสธผู้โดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงรหัส QR Code ได้

3. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบตามเกณฑ์และมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ไม่ต้องทำการ ตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับในกรณีที่มีอาการที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด - 19 แนะนําให้มีการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

4. ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ไม่ครบตามเกณฑ์สามารถแสดงผลตรวจ PRO-ATK หรือ RT PCR ที่ตรวจไว้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศได้เหมือนกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตาม เกณฑ์แล้ว

5. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทยต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและ รักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีการติดเชื้อโรคโควิด - 19 ในระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

6. สายการบินต้องทําหน้าที่ตรวจรหัส QR Code ของระบบ Thailand Pass ของผู้โดยสารที่ไม่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่สายการบินรับขนผู้โดยสารที่ไม่มี Thailand Pass มายังประเทศไทยแล้ว สายการบินต้องเป็น ผู้รับผิดชอบในการดูแลผู้โดยสารดังกล่าว

7. ผู้โดยสารไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่มีเอกสาร Thailand Pass และหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือเอกสาร แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ PRO-ATK เมื่อเดินทางมาถึง ประเทศไทย

8. ท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ดำเนินการตามมาตรการที่กําหนดไว้ เช่น การสวมหน้ากาก ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าและออกจากท่าอากาศยาน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา