ข้อมูลเดินทางเข้าไทยโครงการ Happy Quarantine (กักตัวในโรงแรม AQ) - อัพเดท 2022

ประเทศไทยเริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนโดยไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คุณยังต้องกักตัวในโรงแรม ภายใต้โครงการ "Happy Quarantine" บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Happy Quarantine เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย


For English Click: Happy Quarantine


รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

ตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ประเทศไทยได้แบ่งรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี้

TEST & GO (Exemption from Quarantine) - เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว 

Living in The Blue Zone Sandbox - เดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / พื้นที่ Sandbox ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น

Happy Quarantine  - ผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนกักตัวในโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ


Happy Quarantine คืออะไร?

"Happy Quarantine" หรือ "Alternative Quarantine  (AQ)" เป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย ซึ่ง Happy Quarantine เป็นกระบวนการกักตัว ณ โรงแรมกักตัวทางเลือก (AQ) ซึ่งเป็นโรงแรมที่รัฐบาลอนุมัติ สำหรับผู้เดินทางทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องพักในโรงแรมกักตัวเหล่านี้ โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วนหรือเดินทางมาประเทศไทยทางบก จำเป็นต้องกักตัวภายใต้โครงการ Happy Quarantine

เงื่อนไข/กฎเกณฑ์ของ Happy Quarantine 

นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมายังประเทศไทย ยังคงต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางและจะต้องทำการทดสอบ COVID-19 เมื่อมาถึงประเทศไทย ผู้เดินทางจำเป็นต้องเข้าพักในโรงแรมกักตัวตลอดระยะเวลา

รายละเอียดสำหรับการเดินทางเข้าไทยภายใต้รูปแบบ Happy Quarantine  ดังนี้

ประเทศที่สามารถเข้าร่วม Happy Quarantine

โครงการ Happy Quarantine ต้อนรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากทุกประเทศทั่วโลก

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางจะต้องถูกกักตัว

ระยะเวลาในการกักตัว

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) ลดระยะเวลากักตัวเหลือ 5 วัน 

โรงแรมกักตัว

นักท่องเที่ยวจะถูกจำกัดให้เข้าพักที่โรงแรมกักตัวทางเลือก หรือที่เรียกว่า Alternative Quarantine (AQ)

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

แพ็คเกจกักตัว AQ

โดยปกติแล้ว แพ็คเกจกักตัวของ AQ จะรวมค่าห้องพักของโรงแรม อาหารสามมื้อต่อวัน บริการรับส่งสนามบิน ฟรี Wi-Fi รถรับส่งสนามบิน และการดูแลทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โรงแรมบางแห่งยังให้บริการเพิ่มเติม เช่น ปรึกษาแพทย์ฟรี บริการซักรีด หรือมินิบาร์ต้อนรับฟรี (ไม่มีแอลกอฮอล์)

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับเดินทางเข้าประเทศในวงเงินคุ้มครอง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ประกันโควิด สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย

การตรวจโควิด-19

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป)

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

ระหว่างการเข้าพัก ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19  ดังนี้

 • สำหรับผู้เดินทางที่กักตัว 7 วัน ให้ทำการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้งในวันที่ 0-1 และวันที่ 5-6
 • สำหรับผู้เดินทางที่กักตัว 10 วัน ให้ทำการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้งในวันที่ 0-1 และวันที่ 8-9
 • สำหรับผู้เดินทางที่กักตัว 14 วัน ทำการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR  3 ครั้งในวันที่ 0-1 วันที่ 5-6 และวันที่ 12-13

Thailand Pass

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยผู้ลงทะเบียนที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศ / พื้นที่ที่ไทยมีข้อมูล PKI QR Code จะได้รับการพิจารณาการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนท่านอื่นจะได้รับการพิจารณาภายใน 3 – 7 วัน เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass


Join Our FACEBOOK Page!

อัพเดทข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดประเทศในช่วงของการระบาดโควิด-19 

 

อัพเดทข่าวเกี่ยวกับโครงการ Happy Quarantine

Update วันที่ 1 เมษายน 2565

การกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) ลดระยะเวลากักตัวสำหรับผู้เดินทางทุกคนเหลือ 5 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน

ผู้ที่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass ก่อนหน้านี้และได้รับ QR code แล้ว และจะเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการที่เปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่ 

Update วันที่ 11 มกราคม 2565

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ได้ยกเลิกห้าม 8 ประเทศแอฟริกาเข้าไทย  คือ ประเทศในทวีปแอฟริกา (กักตัว) และ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา (ไม่อนุญาตให้เข้ามา) โดยสามารถเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่นๆ และตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2565 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนลามไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย หลายประเทศประกาศยกเลิกการจำกัดการเดินทางจากนานาประเทศ

ดูเพิ่มเติม มาตรการเดินทางเข้าไทยสําหรับผู้เดินทางจากทวีปแอฟริกาตั้งแต่ 11 มกราคม 2565

Update 16 ธันวาคม 2564

ระยะเวลากักตัวจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ดังนี้

 • กักตัว 10 วันที่โรงแรม AQ สำหรับผู้โดยสารขาเข้าทางอากาศและทางทะเล
 • กักตัว 14 วันที่โรงแรม AQ สำหรับผู้โดยสารขาเข้าทางบก

กักตัว 7 วัน

 • สำหรับผู้เดินทางที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติ
 • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
 • สำหรับการเดินทางมาทางน้ำ หากทุกคนบนเครื่องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว หรือเดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

กักตัว 10 วัน

 • สำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน
 • สำหรับการเดินทางมาทางน้ำ ในกรณีที่คนบนเรือคนใดไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน

กักตัว 14 วัน

 • สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกา (ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 )

Update 01 ธันวาคม 2564

ประเทศไทยปิดรับผู้เดินทางมาจาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงในแอฟริกา ได้แก่ บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ที่พบการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ยกเว้นผู้ที่มีสัญชาติไทย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นในแอฟริกาจะต้องเข้าระบบกักตัว AQ
ผู้ที่เดินทางมาถึงไทยตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถ้าอยู่ในระบบ Sandbox ให้สังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วันและตรวจหาเชื้อตามช่วงเวลา แต่หากมาอยู่ในรูปแบบกักตัว ต้องกักตัวในสถานกักกันจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อก่อนออกมาส่วนกรณีที่ออกจากสถานกักกันแล้ว แต่ยังไม่ครบ 14 วัน ให้คุมไว้สังเกตจนครบ 14 วัน และตรวจหาเชื้อ
ผู้ที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งรูปแบบ Sandbox และกักตัว ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันและตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง

ดูเพิ่มเติม: ประเทศไทยห้ามนักท่องเที่ยวจาก 8 ประเทศในแอฟริกา 

Update 01 ตุลาคม 2564

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับ ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และแผนการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

หลักเกณฑ์ลดระยะเวลากักตัว ประกอบด้วย

 • ผู้มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ครบตามเกณฑ์ ลดเวลากักตัวเหลือ 7 วัน
 • กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ให้กักตัว ตั้งแต่ 10-14 วัน
 • สำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศให้กักตัว 7 วัน ส่วนทางน้ำและทางบก ให้กักตัว 10-14 วัน

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา