เที่ยวบินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตารางการบินประจำปี 2566

จังหวัดนครศรีธรรมราช เ)้นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของไทยที่มีเสน่ห์มีอะไรให้ค้นหามากมาย เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยมาช้านาน มีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดไอ้ไข้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมากราบไหว้ นอกจากนี้ยังมีชายหาดอันเงียบสงบในอำเภอขนอมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโลมาสีชมพู ทำให้มีสายการบินให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครมายังสนามบินนครศรีธรรมราช (NST) 

ตารางการบินจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตารางเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพมหานครและนครศรีธรรมราช  มีดังต่อไปนี้:

Flight to NST 2023

*อัปเดตในเดือนสิงหาคม 2566*

1. สายการบินนกแอร์

เที่ยวบิน: DD550
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 06:00 - 07:10
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: DD552
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 09:45 - 11:00
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน ยกเว้น วันที่ 4,8,15 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: DD554
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 12:50 - 14:05
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน  ยกเว้น วันที่ 7, 9, 11 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: DD556
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 1655 - 18:05
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: DD558
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 19:20 - 20:30
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: DD551
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 07:40 - 08:55
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: DD553
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 11:30 - 12:40
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน ยกเว้น วันที่ 4,8,15 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: DD555
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 14:35 - 15:50
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน  ยกเว้น วันที่ 7, 9, 11 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: DD557
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 18:35 - 19:50
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: DD559
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 21:00 - 22:10
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

2. สายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยวบิน: FD3184
เส้นทาง: ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 10:55 - 12:25
วันที่ทำการบิน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ อาทิตย์

เที่ยวบิน: FD3184
เส้นทาง: ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 11:30 - 13:00
วันที่ทำการบิน: ศุกร์

เที่ยวบิน: FD3186
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 14:45 - 16:05
วันที่ทำการบิน: จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ยกเว้นวันที่ 4, 7, 11, 25, 28, 30 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: FD3182
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 18:45 - 20:05
วันที่ทำการบิน: จันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เที่ยวบิน: FD3182
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 18:50 - 20:10
วันที่ทำการบิน: อังคาร  พฤหัส 

เที่ยวบิน: FD3185
เส้นทาง: นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 12:55 - 14:05
วันที่ทำการบิน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ อาทิตย์

เที่ยวบิน: FD3185
เส้นทาง: นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 13:30 - 14:40
วันที่ทำการบิน: ศุกร์

เที่ยวบิน: FD3187
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 16:30 - 17:45
วันที่ทำการบิน: จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ ยกเว้นวันที่ 4, 7, 11, 25, 28, 30 สิงหาคม 66

เที่ยวบิน: FD3183
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 20:35 - 21:50
วันที่ทำการบิน: จันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เที่ยวบิน: FD3183
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 20:40 - 21:55
วันที่ทำการบิน: อังคาร  พฤหัส 

3. สายการบินไลออนแอร์

เที่ยวบิน: SL782
เส้นทาง: ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 07:10 - 08:30
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: SL784
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 11:15 - 12:35
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: SL792
เส้นทาง:  ดอนเมือง (DMK)- นครศรีธรรมราช (NST)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 18:00 - 19:15
วันที่ทำการบิน: พุธ ศุกร์ อาทิตย์

เที่ยวบิน: SL783
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 09:10 - 10:30
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: SL785
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 13:15 - 14:35
วันที่ทำการบิน: ทุกวัน

เที่ยวบิน: SL793
เส้นทาง:  นครศรีธรรมราช (NST) - ดอนเมือง (DMK)
กำหนดการ (เวลาท้องถิ่น): 19:55 - 21:20
วันที่ทำการบิน: พุธ ศุกร์ อาทิตย์

การจองเที่ยวบินไปนครศรี

เราขอแนะนำให้จองเที่ยวบินไปกลับนครศรีล่วงหน้า ค่าตั๋วโดยสารมายังนครศรีขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เดินทาง สายการบินที่เลือก และจำนวนผู้โดยสาร คุณควรตรวจสอบเที่ยวบินและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 

โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนะนำโรงแรมในนครศรีธรรมราชที่ได้รับคะแนนรีวิวสูง:

ค้นหาที่พัก/โรงแรมเพิ่มเติมพร้อมส่วนลดในราคาพิเศษ โดยคลิกที่ปุ่มด่านล่างนี้ได้เลย 

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา