8 ประเทศในสหภาพยุโรปเปิดพรมแดนให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเข้าประเทศได้แล้ว

ในตอนนี้ประเทศในสหภาพยุโรป ในเขตเชงเก้น 8 ประเทศได้เปิดพรมแดนสำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งมีความสัมพันธ์ที่รับรองอย่างถูกต้องเข้าสู่สหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งคู่รักเหล่านี้อยู่ห่างกันมาหลายเดือนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์เป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ปูทางให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานเข้ามาได้ มาดูกันว่ามีประเทศอะไรและแต่ละประเทศมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

พรมแดนนอกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ปิดสำหรับนักเดินทางนอกสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยมีข้อยกเว้นสำหรับแรงงานที่จำเป็นและผู้ที่แต่งงานกับชาวสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานของพลเมืองและผู้อยู่อาศัยแต่ละประเทศให้เข้าประเทศ แม้ว่าในตอนนี้ยังมีการห้ามนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สามเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปก็ตาม

1. ออสเตรีย (Austria)

แม้ว่าจะไม่มีแถลงการณ์แยกต่างหากที่ออกโดยทางการออสเตรียเกี่ยวกับการยกเว้นคู่รักห้ามเข้าประเทศ แต่กระทรวงกิจการสังคมของออสเตรียได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การเยี่ยมเยียนคู่ชีวิต" (visit to the life partner) เป็นเหตุผลที่จะใช้พิจารณาเดินทางเข้าออสเตรีย โดยเหตุผลจะพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น การเยี่ยมเยียนของสมาชิกในครอบครัวในกรณีเจ็บป่วยหรือบุตรของพวกเขาเองภายใต้กรอบหน้าที่การดูแล

2. สาธารณรัฐเช็ก (Austria)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมสาธารณรัฐเช็กได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศสำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานของชาวเช็ก โดยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 จะมีความเป็นไปได้สำหรับคู่รักจากประเทศที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ต้องขอวีซ่าสามารถมาที่สาธารณรัฐเช็กเพื่อเยี่ยมคู่รักของตนได้ ทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขหลายประการ โดยคู่รักเหล่านี้ต้องส่งเอกสารลายลักษณ์อักษร (solemn declaration) ที่ยืนยันความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างจริงจัง ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมกับหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ด้วย เช่น สัญญาเช่าร่วมกัน, บัญชีธนาคารร่วมหรือสูติบัตรของบุตรทั่วไป เป็นต้น โดยคำขอนี้จะได้รับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะทราบผลภายใน 3 วัน เมื่อได้รับผลจากทางกระทรวงการต่างประเทศแล้ว คู่รักชาวเช็คจะต้องส่งใบยืนยันผลนี้ไปให้คู่ของตนซึ่งจะมีการตรวจสอบเมื่อเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐเช็ก

3. เดนมาร์ก (Denmark)

เดนมาร์กเป็นหน่วยงานแรกของสหภาพยุโรปที่อนุญาตให้แฟนของผู้มีถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์กเข้าประเทศเข้ามาในประเทศตั้งแต่ในปลายเดือนมิถุนายน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ ส.ส. Andreas Steenberg จากพรรค Social Liberal ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นที่รัฐสภา ซึ่งตอนนี้ยังรวมถึงปู่ย่าตายายและลูกหลาน อย่างไรก็ตามจะมีข้อกำหนดในการแสดงผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่ได้ติดเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศ

4. ฟินแลนด์ (Finland)

ในการประชุมของรัฐบาลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมฟินแลนด์ได้ตัดสินใจอนุญาตให้คู่รักกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ผู้ที่ต้องการเดินทางไปฟินแลนด์เพื่อพบคนรักต้องติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ในประเทศที่ตนพำนักและต้องดำเนินการตามคำแนะนำต่างๆ โดยคนใดคนหนึ่ง ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ ดังนี้

 • เป็นพลเมืองฟินแลนด์ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์
 • เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป / เชงเก้นที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์
 • สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรป / เชงเก้นที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์
 • ประชากรในประเทศที่ 3 ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์พร้อมใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของฟินแลนด์

5. นอร์เวย์ (Norway)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมนอร์เวย์ประกาศว่าตั้งแต่วันพุธที่ 15 กรกฎาคมคู่รักที่มีความสัมพันธ์อย่างน้อย 9 เดือนและสมาชิกในครอบครัวอื่น ๆ จากประเทศนอกสหภาพยุโรป / EEA จะมีสิทธิ์เข้าประเทศ โดยรัฐบาลจะเปิดให้เข้าตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม

6.เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

เนเธอร์แลนด์ได้เปิดพรมแดนใหม่สำหรับคนที่อยู่นอกสหภาพยุโรปซึ่งคู่รักอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการดำเนินการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตัดสินใจที่จะผ่อนปรนข้อห้ามการเข้าประเทศ โดยเงื่อนไขนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่เข้ามาพำนักในประเทศระยะสั้นในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดระยะเวลาสูงสุด 90 วันภายในระยะเวลารวม 180 วัน ผู้ที่ต้องการเดินทางมาเนเธอร์แลนด์ภายใต้เงื่อนไขนี้จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างน้อยสามเดือนก่อนที่จะมีการสั่งปิดประเทศซึ่งได้ช่วงเวลาดังกล่าวทั้งคู่ได้พบหน้ากันเป็นประจำ

7. สวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland)

สวิตเซอร์แลนด์ได้ตัดสินใจที่จะอนุญาตให้บุคคลสัญชาติประเทศที่สามที่มีคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานในสวิตเซอร์แลนด์กลับมารวมตัวกันอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม

ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สามที่ต้องการเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์ต้องแสดงหลักฐานว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามีมานานแล้วก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิด-19 ดังนี้

 • คำเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรจากคนรักที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์
 • สำเนาหนังสือเดินทางสวิสหรือบัตรประจำตัวคนต่างชาติ
 • หลักฐานเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่ได้ติดต่อกันเป็นประจำและพวกเขาได้พบกันอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนที่จะมีการห้ามเข้าประเทศโดยมีการลงนามทั้งคู่ เช่น อีเมลจดหมาย, ภาพถ่าย, วิดีโอ ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตในพื้นที่โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าประเทศทั้งหมด ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช้วีซ่ายังคงต้องมีใบรับรองที่ยืนยันคุณสมบัติในการเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจกานี้ ผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องถูกกักกันเมื่อเดินทางมาถึงเป็นเวลา 10 วัน

8. เยอรมนี (Germany)

เยอรมนีอนุญาตให้คู่รักที่ไม่ได้แต่งงานกลับมารวมตัวกันอีกครั้งจากประเทศที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป โดยมีเงื่อนไขว่าคู่รักสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ระยะยาวก่อนที่จะเกิดการระบาด ซึงหมายความว่าพวกเขาจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพื่อที่จะเดินทาง

 • คำเชิญอย่างเป็นทางการจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี
 • คำประกาศที่ลงนามร่วมกันเกี่ยวกับการมีอยู่ของความสัมพันธ์ และ
 • หลักฐานการพำนักร่วมครั้งก่อนในต่างประเทศหรือการเจอกันครั้งก่อนในเยอรมนี (เช่น แสตมป์หนังสือเดินทาง, เอกสารการเดินทางหรือตั๋วเครื่องบิน)

คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานจากประเทศที่ "มีความเสี่ยงสูง" อาจเข้ามาได้เช่นกัน แต่พวกเขาต้องผ่านการทดสอบโคโรนาไวรัสและกักตัวจนกว่าจะมีการตรวจโควิด-19 เป็นลบ ซึ่งตอนนี้ประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ตุรกีและอิหร่าน นอกจากนี้แต่ละรัฐของเยอรมันอาจมีกฎของตนเองแยกต่างหากเกี่ยวกับการกักตัวและการทดสอบโควิดซึ่งอาจใช้กับผู้โดยสารขาเข้าจาก "ประเทศที่สาม" ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป ดังนี้ควรตรวจสอบข้อกำหนดอย่างเป็นทางการของเมืองที่พวกเขาตั้งใจจะเดินทางไปพำนัก

บทความนี้ได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2020


Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา