ข้อมูลการเปิดประเทศไทย: เงื่อนไขในการเดินทางเข้าไทยปี 2021 [อัพเดทล่าสุด!]


For English Click: Thailand Reopening 2021


ประเทศไทยกำลังทยอยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งแต่ยังคงมีข้อจำกัดการเดินทาง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยแบ่งรูปแบบของการ "เข้าประเทศ" ออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นอยู่กับสถานะการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางและประเทศที่ออกเดินทาง คือ Test & Go (T&G), Living in The Blue Zone Sandbox และ Happy Quarantine


Update: ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อขอ Certificate of Entry (COE) แต่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป จะมีการยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรอง COE โดยจะใช้ระบบใหม่ คือ "Thailand Pass" ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม  

ดูเพิ่มเติม: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียน Thailand Pass


ข้อมูลสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

รูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564:

  • แบบที่ 1: TEST & GO  - ยกเว้นการกักตัวแต่ต้องรอผลตรวจโควิด-19 ที่โรงแรม 1 คืนสำหรับผู้ที่การฉีดวัคซีน เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ 
  • แบบที่ 2: Living in The Blue Zone Sandbox - เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox /Blue Zone) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เดินทางมาจากประเทศอื่น
  • แบบที่ 3: Happy Quarantine - เข้ากักตัวที่โรงแรม AQ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

Thailand Reopening

1. Test & Go (T&G)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจากบางประเทศโดยไม่ต้องผ่านการกักตัว โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ประเทศที่มีสิทธิ์

เฉพาะบางประเทศที่มีสิทธิ์เท่านั้น และต้องพำนักอยู่ในพื้นที่ประเทศที่ได้รับอนุญาต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ำกลุ่มแรกที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว โดยสามารถคลิกดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่: รายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ

การกักตัว

ไม่มีการกักตัว อย่างไรก็ตามผู้เดินทางต้องรอผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ห้องพักของโรงแรมหลังเดินทางถึงประเทศไทย  1 คืน หรือ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ หากผลตรวจเป็นลบจึงจะเดินทางออกจากโรงแรมได้

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบโดส โดยมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

โรงแรม Test & Go

ผู้เดินทางต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Plus (SHA+), SHA Extra Plus (SHA++) หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน

[อัพเดทล่าสุด] ราคาโรงแรม AQ / SHA+ 1 วัน!! สำหรับผู้ที่รอผลตรวจโควิด-19

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

คลิกเพื่อจองโรงแรมกักตัว AQ ออนไลน์: โรงแรม AQ ในกรุงเทพมหานคร

รายชื่อโรงแรม SHA Plus+ ในประเทศไทย:

คลิกเพื่อจองโรงแรม SHA Plus ออนไลน์: โรงแรม SHA Plus ในกรุงเทพมหานคร

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

ผู้เดินทางตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้งในวันที่เดินทางมาถึง 


2. Living in The Blue Zone Sandbox

ประเทศไทยมีการปรับมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ต่างๆมากขึ้น โดยได้เปิดพื้นที่สีฟ้า (Blue Zone) หรือ พื้นที่พิเศษนําร่องเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ข้อมูลเพิ่มเติม: รายชื่อ 17 จังหวัด พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว!

ก่อนหน้านี้มีการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในระยะนำร่อง 4 จังหวัดภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์ คือ จ.ภูเก็ต, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.พังงา (เขาหลัก เกาะยาว) และ จ.กระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์) ซึ่งจะขยายพื้นที่ออกไปอีกทั้งสิ้นรวม 17 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ประเทศที่มีสิทธิ์

ทุกประเทศ

การกักตัว

ไม่มีการกักตัว อย่างไรก็ตามผู้เดินทางต้องเข้าพักในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวอย่างน้อย 7 คืนก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่น

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว โดยมีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง

ที่พัก

ผู้เดินทางต้องจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA Plus+  7 คืน (ยกเว้นกรณีที่เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนครบ 7 คืน ให้จองตามจำนวนวันพักจริงได้)

[อัพเดทล่าสุด] ราคาโรงแรม SHA Plus+ 7 วันในกรุงเทพฯ 

รายชื่อโรงแรม SHA Plus+ ในประเทศไทย:

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือและรวมการรักษา COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางต้องมีใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

เข้ารับการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ตรวจครั้งแรก: เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตและรอผลการตรวจโควิด-19 ในที่พัก
  • ตรวจครั้งที่สอง: ในวันที่ 6 หรือ 7 หลังจากเดินทางถึง

3. Happy Quarantine

Alternative Quarantine (AQ) ซึ่งเดิมเรียกว่า Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ Alternative Local State Quarantine ( ALQ) เป็นกระบวนการกักกันที่โรงแรม AQ ที่รัฐบาลอนุมัติในประเทศไทยโดยผู้เดินทางเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ประเทศที่มีสิทธิ์

ทุกประเทศ

การกักตัว

ต้องกักตัว

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบถ้วน หรือได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง

ที่พัก

กักตัวที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 10 คืน

รายชื่อโรงแรมกักตัวทางเลือก AQ:

[อัพเดท] ราคาโรงแรมกักตัวทางเลือก 10 วัน!! 

ประกันสุขภาพ (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือและรวมการรักษา COVID-19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในไทยในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

การตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทาง (ไม่จำเป็นสำหรับคนไทย)

ใบรับรองปลอดโควิด-19 (COVID-19-Free Health Certificate) ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  อย่างไรก็ดี หลายสถานทูตแนะนำให้ผู้โดยสารทตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม. เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของผู้ร่วมเดินทาง นอกจากนี้สายการบินอาจกำหนดให้ผู้โดยสารใช้ผลตรวจโรคโควิด-19 (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินโดยตรง)

การตรวจโควิด-19 ในประเทศไทย

เข้ารับการตรวจโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  • ตรวจครั้งแรก: เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตและรอผลการตรวจโควิด-19 ในที่พัก
  • ตรวจครั้งที่สอง: ในวันที่ 8 หรือ 9 หลังจากเดินทางถึง

บทความที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศไทย

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox): แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักตัวแบบมีเงื่อนไข ตามแผนที่เรียกว่า "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)" ซึ่งมีจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว และแสดงผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เข้ามาท่องเที่ยว  

ราคาโรงแรม AQ / SHA Plus / SHA Extra Plus 1 วัน!! แพ็คเกจ Test & Go เข้าไทยแบบไม่กักตัว [อัพเดทล่าสุด]

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงแรม Alternative Quarantine (AQ)โรงแรม SHA Plus (SHA+) และ โรงแรม SHA Extra Plus (SHA++) บางแห่ง ได้เสนอแพ็คเกจ TEST & GO  ให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าพักในโรงแรม 1 คืนเพื่อรอผลตรวจโควิด-19 โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทยไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางที่เดินทางมายังประเทศไทยจากประเทศความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าพักที่โรงแรมเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกักตัว แพ็คเกจ TEST & GO จะรวมค่าที่พัก, บริการรับจากสนามบินและการทดสอบ COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด

รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในภูเก็ต: โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เพื่อเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีการรับรอง SHA+ (SHA Plus) ในบทความนี้เราจะนำเสนอรายชื่อโรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรม SHA Plus ในจังหวัดภูเก็ต

สมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ (Samui Plus Sandbox) แผนการเปิดเกาะสมุย/เกาะพะงัน/เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัว!

รัฐบาลไทยเปิดประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัว ตามแผนการที่เรียกว่า “สมุยพลัส แซนด์บ็อกซ์ ” (Samui Plus Sandbox)  ซึ่งมีเกาะสมุย, เกาะพะงันและเกาะเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเดินทางจากต่างประเทศที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วเดินทางเข้ามา โดยโครงการสมุยพลัสนี้ถูกต่อยอดจากโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)"

โรงแรม SHA+ ในกรุงเทพมหานคร: รายชื่อโรงแรม SHA Plus & SHA Extra Plus [ แพ็คเกจ Test & Go]

ประเทศไทยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักกันตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลไทย ค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Plus และโรงแรม SHA Extra Plus ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับใบรับรอง SHA+ หรือ SHA++ และพร้อมให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักกันภายใต้โครงการ TEST & GO และ โครงการ Bangkok Sandbox ในกรุงเทพฯ 

ข้อมูลการเดินทางเข้าไทยโครงการ "แซนด์บ็อกซ์" แบบไม่ต้องกักตัว! Thailand Sandbox [Update 2021!]

หากคุณสงสัยว่าจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2564 โดยไม่ต้องกักตัวได้หรือไม่ หรือมีข้อจำกัดการเดินทางสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศหรือไม่ ในบทความนี้จะมีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศไทยภายใต้"โครงการแซนด์บ็อกซ์" ในช่วงการระบาดของ COVID-19

ไทยยกเลิก COE ให้ใช้ระบบ Thailand Pass ในการเข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศประกาศยกเลิกใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย หรือ Certificate of Entry (COE)  และใช้ระบบที่เรียกว่า "Thailand Pass" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายชื่อโรงแรม SHA Plus & SHA Extra Plus ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK Airport) [แพ็คเกจ Test & Go]

กรุงเทพมหานครเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Plus และโรงแรม SHA Extra Plus บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับใบรับรอง SHA+ หรือ SHA++ และพร้อมให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้โครงการ TEST & GO และ โครงการ Bangkok Sandbox ในกรุงเทพฯ 

ข้อมูลเดินทางเข้าไทยโครงการ TEST & GO (ไม่ต้องกักตัว)

ประเทศไทยกำลังทยอยเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ได้มีการปรับมาตรการและเงื่อนไขการเข้าประเทศไทยของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เพื่อรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนโดยไม่ต้องผ่านการกักกันภายใต้โครงการ Test & Go (T&G) บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Test & Go (T&G) เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

รายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศ เดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

รายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ 63 ประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล เริ่ม 1 พ.ย. 64 โดยนักท่องเที่ยวจาก 63 ประเทศ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรก สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว หากพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานว่ามีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นลบก่อนบินและเมื่อเดินทางมาถึง

โรงแรม SHA Plus (SHA+) ในประเทศไทย

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และต้องการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามนโยบายการเปิดประเทศโดยไม่มีการกักตัวของรัฐบาล จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีใบรับรอง SHA+ (SHA Plus) ก่อน ในบทความนี้เสนอรายชื่อโรงแรม SHA Plus ในประเทศไทย รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองเป็นโรงแรม SHA Plus ในแต่ละจังหวัด

Thailand Pass: ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

Thailand Pass System เป็นระบบออนไลน์ใหม่ที่ใช้งานแทนการสมัคร Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณสามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียน Thailand Pass และขั้นตอนการขออนุมัติ Thailand Pass สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทย

รายชื่อโรงแรม SHA Plus+ ในพัทยา พร้อมแพ็คเกจ Test & Go [Pattaya Blue Zone Sandbox]

พัทยาเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัวตามนโยบายการเปิดประเทศอีกครั้ง ค้นหารายชื่อโรงแรมในพัทยาที่มีใบรับรอง SHA Plus เพื่อให้มั่นใจว่าโรงแรมได้ดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด

รายชื่อโรงแรม SHA Plus ในเกาะสมุย (Samui SHA Plus): สมุยพลัสแซนด์บ็อก

ผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถเดินทางเข้ามาที่เกาะสมุยผ่านโครงการสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ (Samui Plus Sandbox) เพื่อเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว จะต้องเข้าพักในโรงแรมที่มีใบรับรองและสัญลักษณ์ SHA+ (SHA Plus) ในบทความนี้เราจะนำเสนอรายชื่อโรงแรมสมุยพลัส (Samui Plus) รวมถึงโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการรับรองว่าเป็นโรงแรม SHA Plus ในเกาะสมุย

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.com,  Agoda.comAirbnb 
รถโดยสาร:  Bookaway.com12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comgetyourguide

บริการของเรา