บริการของเรา

1. รับเขียนจดหมายขอวีซ่า Letter for VISA สำหรับเดินทางไปทุกประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่า 

ด้วยประสบการณ์การขอวีซ่าและเตรียมเอกสารด้วยตนเองมาแล้วทั้งประเทศในแถบยุโรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย และเอเชีย ทางเรามีบริการเขียนจดหมายจดหมายต่างๆ ดังนี้

 จดหมายแสดงความสัมพันธ์ (Relationship Letter)

โดยปกติแล้วจดหมายแสดงความสัมพันธ์พร้อมเอกสารประกอบการขอวีซ่าของคุณเอกสารที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเดินทางไปเยียมแฟนชาวต่างชาติ เพราะจดหมายแสดงความสัมพันธ์เป็นเอกสารที่สำคัญเพราะเป็นเอกสารสารที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประเทศนั้น ๆและช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับวีซ่า

จดหมายจดหมายแสดงความสัมพันธ์ควรมีข้อมูลว่าเราเป็นใคร ชื่อและนามสกุลของเรา ทำงานอะไร จุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้เพื่ออะไร ไปเยี่ยมใคร ทำไมถึงต้องไปเยี่ยม ไปเยี่ยมวันที่เท่าไหร่ จำนวนกี่วัน แฟนชื่ออะไร นามสกุลอะไร พร้อมทั้งชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนว่ารู้จักกันมานานแค่ไหน คบกันมากี่ปี ติดต่อกันทางไหน แฟนเคยมาเยี่ยมไหม บอกไฟล์บินวันถึงและวันกลับ และระบุเวลาอย่างชัดเจน และท้ายสุดในจดหมายควรยืนยันด้วยว่า จะกลับมาไทยตามกำหนดอย่างแน่นอน

จดหมายแนะนำตัว (Introduction Letter)

จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือจดหมายรับรองตัวเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครยื่นขอวีซ่า การเขียนจดหมายแนะนำตัวก็เพื่อให้ทางสถานทูตทราบจุดประสงค์ของเราในการเดินทาง พร้อม ทราบว่าเราเป็นใคร บอกชื่อ อายุ ทำอาชีพอะไร และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออะไรอาทิเช่น ไปท่องเที่ยว พักผ่อน เปิดมุมมองใหม่ๆ  อธิบายถึงอาชีพหลักและรายได้ที่ได้มาในแต่ละเดือน ว่ามาจากใหน รายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือน พร้อมกับการการันตีตัวเองในการเดินทางครั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีผู้รับรอง หรือผู้ที่ไม่มีหน้าที่การงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อทางสถานทูตว่าเราไปแล้วจะกลับมายังประเทศไทยแน่นอน

จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor Letter )

จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย หรือจดหมายสปอนเซอร์เป็นจดหมายที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายนการเดินทางของเรา ในกรณีที่คุณไม่มีหลักฐานความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเขียนจดหมายสปอนเซอร์ให้กับวีซ่าเชงเก้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เคยเขียนมาก่อน เรารับเขียนจดหมายเพื่อเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่, แฟน, ญาติๆเขียน

หนังสือรับรองการทำงาน (certification of employment)

หนังสือรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับยื่นขอวีซ่า เป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้สถานทูตใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะออกวีซ่าให้กับเรา  ในกรณีที่บริษัทหรือฝ่ายบุคคลไม่สามารถออกจดหมายฉบับภาษาอังกฤษให้ได้ ทางเราสามารถทำเป็นตัวอย่างให้บริษัทเซ็นได้

หมายเหตุ: การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานฑูต จดหมายต่างๆไม่สามารถการันตีว่าจะได้รับวีซ่าอย่างแน่นอน  แต่โดยทั่วไป การขอวีซ่าหากมีหลักฐานและและเอกสารอื่นๆที่ชัดเจน มีจดหมายยืนยัน จะทำให้พิจารณาผ่านวีซ่าได้ง่ายขึ้น  *ไม่รับยื่นวีซ่า*

ราคา

 • เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ 1 หน้า
 • เริ่มต้น 300 บาท / 1 หน้า
 • แก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ไฟล์ .pdf หรือ .doc
 • ระยะเวลา 2-3 วัน
 • ติดต่อ
 • เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ 2 หน้า
 • เริ่มต้น 500 บาท / 2 หน้า
 • แก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ไฟล์ .pdf หรือ .doc
 • ระยะเวลา 2-3 วัน
 • ติดต่อ 

2. รับตรวจจดหมายขอวีซ่า Letter for VISA โดยชาวต่างชาติ

ในกรณีที่ลูกค้าเขียนจดหมายด้วยตนเองและต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้อง ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะตรวจสอบให้พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม 

ราคา

 • ตรวจจดหมายภาษาอังกฤษ 1 หน้า
 • 150-200 บาท / 1 หน้า
 • ระยะเวลา 1-2 วัน
 • ติดต่อ
 • ตรวจดหมายภาษาอังกฤษ 2 หน้า
 • 300-350 บาท / 2 หน้า
 • ระยะเวลา 1-2 วัน
 • ติดต่อ

3. รับกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า

พิเศษ เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี (Germany) เรามีกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEX  และส่งไฟล์ให้เป็น .pdf สามารถพริ้นและแนบเอกสารให้สถานทูตได้เลย

ราคา

 • ฟอร์มขอวีซ่า VIDEX 
 • 300-400 บาท / 1 ชุด
 • ไม่สามารถแก้ไขได้
 • ไฟล์ .pdf (7 หน้า)
 • ระยะเวลา 2-3 วัน
 • ติดต่อ
 • ฟอร์มขอวีซ่า VIDEX 
 • 400-500 บาท / 1 ชุด
 • แก้ไขได้ 1-2 ครั้ง
 • ไฟล์ .pdf (7 หน้า)
 • ระยะเวลา 2-3 วัน
 • ติดต่อ

 4. งานเขียนบทความท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

รับเขียนบทความหรือคอนเท้นต่างๆ สามารถขอดูตัวอย่างบทความได้ค่ะ ราคาจะขึ้นกับความยาวของบทความ (นับตามตัวอักษรใน MS word)

ราคา

 • บทความท่องเที่ยวภาษาอังกฤษแบบสั้น
 • ราคาเริ่มต้น: TBA
 • ไม่เกิน 500 คำ (หรือประมาณ 1 หน้า A4)
 • แก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ไฟล์ .pdf
 • ระยะเวลา 3 วัน
 • ติดต่อ
 • บทความท่องเที่ยวภาษาอังกฤษแบบยาว
 • ราคาเริ่มต้น: TBA 
 • 500-1,000 คำ (หรือประมาณ 2 หน้า A4)
 • แก้ไขได้ 1 ครั้ง
 • ไฟล์ .pdf
 • ระยะเวลา 3 วัน
 • ติดต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานต้องการจ้างผ่านช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนที่ 2: เราติดต่อกลับและพูดคุยเพิ่มเติม พร้อมทั้งตกลงราคา และวันเวลาส่งงาน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของจดหมายหรือบทความและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม)
ขั้นตอนที่ 3: ลูกค้าชำระเงินและรอรับงานภายในวันเวลาตามตกลง
ขั้นตอนที่ 4: หากมีการแก้ไข เราจะทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กำหนด โดยใช้เวลา 1-2 วัน
ขั้นตอนที่ 5: ส่งมอบงาน

 

Travel Offer 2020