มาตรการด้านพรมแดนของเดนมาร์ก บังคับใช้ 29 สิงหาคม 2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการด้านพรมแดนของเดนมาร์ก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2563 เว็บไซต์ coronasmitte.dk ได้ประกาศรายชื่อประเทศที่ SSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่ม “open” ตามเงื่อนไขจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 20 คน/ประชากร 100,000 คน/สัปดาห์ (คำนวณจากการค่าเฉลี่ยใน 14 วัน) ดังนี้
  • ประเทศสมาชิก EU เขตเชงเก้น และ สหราชอาณาจักร ทุกประเทศยกเว้น อันดอร์รา เบลเยียม ฝรั่งเศส โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โมนาโก โรมาเนีย และสเปน ทั้งนี้ ฝรั่งเศส และโครเอเชีย ถูกกำหนดเป็น “quarantine countries” เพิ่มเติมมาในสัปดาห์นี้ และบัลแกเรียได้รับการปรับให้อยู่ใน “open countries” ในสัปดาห์นี้
  • ประเทศนอก EU เขตเชงเก้น และสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไทย จอร์เจีย ตูนีเซีย และอุรุกวัย บนพื้นฐานของข้อแนะนำของ EU (ไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อน)
2. การเดินทางเข้าเดนมาร์ก ยังคงใช้ข้อกำหนดเดิม กล่าวคือ
  • ผู้มีถิ่นพำนักใน “open countries” สามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กได้ในทุกกรณี รวมทั้งเพื่อการท่องเที่ยว
  • ผู้มีถิ่นพำนักใน “quarantine countries” สามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กได้ในกรณีมี worthy purposes เท่านั้น
  • ผู้มีถิ่นพำนักในภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับเดนมาร์ก ได้แก่ ภูมิภาค Schleswig-Holstein ของเยอรมนี ภูมิภาค Skåne, Halland และ Blekinge ของสวีเดน และนอร์เวย์ สามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กได้ด้วยเหตุผลใดก็ได้
  • ผู้เดินทางผ่าน (transit) ไปท่องเที่ยวหรือเพื่อ worthy purposes ในประเทศที่สาม บุคคลสัญชาติเดนมาร์กและผู้มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก สามารถเดินทางเข้าเดนมาร์กได้ทุกกรณี แต่ชาวต่างชาติที่แสดงอาการป่วยชัดเจน เช่น ไอ มีไข้ อาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเดนมาร์กไม่ว่าจะมีเหตุผลการเดินทางใดก็ตาม
3. คำแนะนำการเดินทางไปต่างประเทศ ของ กต.เดนมาร์กล่าสุด
  • ประเทศใน EU เขตเชงเก้น และ สหราชอาณาจักร เป็นสีเหลือง (ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง) ทุกประเทศยกเว้นประเทศที่ SSI จัดให้อยู่ในกลุ่ม “quarantine” ได้แก่ อันดอร์รา เบลเยียม ฝรั่งเศส โครเอเชีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา โมนาโก โรมาเนีย และสเปน นอกจากนี้ กำหนดให้ประเทศอื่นบางประเทศเป็นสีส้ม (ไม่แนะนำให้เดินทางไปหากไม่มีเหตุจำเป็น) ได้แก่ ไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย สโลวีเนีย และฟินแลนด์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการบังคับใช้ข้อกำหนดการกักตัวกับผู้เดินทางมาจากเดนมาร์ก
ทั้งนี้ คำแนะนำการเดินทางไปยังนอร์เวย์ยังคงเดิม กล่าวคือ ผู้ที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาค Capital Region, Zealand และ Central Jultland ของเดนมาร์ก และหมู่เกาะแฟโร จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วันในการเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ ซึ่งผู้เดินทางจากเดนมาร์กไปยังนอร์เวย์จะต้องมีหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ในเดนมาร์ก และหลักฐานว่าจะกักกันตัวในสถานที่ที่เหมาะสมกรณีเป็นผู้มีถิ่นพำนักในภูมิภาคข้างต้น
  • ประเทศนอก EU เขตเชงเก้น และสหราชอาณาจักร ยังคงคำแนะนำการเดินทางเป็นสีส้ม (ไม่แนะนำให้เดินทางไปหากไม่มีเหตุจำเป็น) รวมถึงประเทศนอกเขตที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม open countries บนพื้นฐานของข้อแนะนำของ EU เนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางเข้าและข้อกำหนดการกักตัวที่ใช้กับผู้เดินทางชาวเดนมาร์กอยู่

Source: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

Thaiontours

คนไทยไปเที่ยวทั่วโลก!

เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทยออนทัวร์ (thaiontours.com) เป็นบล็อกการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเน้นการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ความตั้งใจหลักของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงแนะนำโรงแรมและที่พัก พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ

ติดต่อเรา

จองตั๋วต่างๆ

โรงแรม: Booking.comAgoda.comAirbnb 
รถโดยสาร: 12go.asia
เครื่องบิน: Trip.comKiwi.com
ทัวร์และกิจกรรม: Klook.comGetYourGuide

บริการของเรา