อัพเดท COVID-19 ในสาธารณรัฐเช็ก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

อัพเดท สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสาธารณรัฐเช็ก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

1.มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเช็กรวม 96 คน โดยมีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว 1,816 คน

2.ผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอยู่ใน Prague 48 คน Usti 16 คน Central Bohemia 11 คน Olomouc 4 คน Hradec Kralove 4 คน Zlin 3 คน Pradubice 1 คน Vysocina 1 คน Pilsen 1 คน South Moravia 1 คน Liberec 1 คน South Bohemia 1 คน Karlovy Vary 1 คน Morovia-Silesia 1 คน

3. รัฐบาลเช็กได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในวันนี้ (12 มีนาคม) เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการดังนี้

(1) ห้ามคนเช็กเดินทางไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รวม 15 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี สเปน ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศส

(2) ห้ามคนต่างชาติที่เดินทางมาจาก จีน กลต. อิหร่าน อิตาลี สเปน ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อังกฤษ เดนมาร์ก และฝรั่งเศส เข้าเช็ก และเช็กได้สั่งระงับการให้การตรวจลงตราแบบผู้มีถิ่นพำนักถาวรของคนชาติประเทศดังกล่าวด้วย

(3) ห้ามการจัดกิจกรรมในที่สาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 30 คน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงการประชุมของหน่วยราชการ โดยร้านอาหารจะปิดบริการระหว่าง 20.00 น.- 06.00 น. และสถานที่ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องซาวน่า คลับดนตรี สถานบันเทิง ห้องสมุด และแกลเลอรี่ จะปิดให้บริการตั้งแต่ 18.00 น.

(4) ควบคุมการเดินทางข้ามชายแดนเช็ก-เยอรมัน และเช็ก-ออสเตรีย โดยอนุญาตให้เดินทางข้ามแดนได้เฉพาะด่านชายแดนที่กำหนด

Source: Royal Thai Embassy, Prague สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก