[ข่าวดี] พาสปอร์ตรุ่นใหม่ อายุการใช้งาน 10 ปี!!!! เริ่มใช้กลางปี 2563
[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด!
[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด!
8 ประเทศในสหภาพยุโรปเปิดพรมแดนให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเข้าประเทศได้แล้ว
ตัวอย่าง : จดหมายรับรองการทำงานเพื่อใช้ในการขอวีซ่า
ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (ครอบครัว)
ตัวอย่าง : จดหมายเชิญเพื่อขอวีซ่า (แฟน/ คู่รัก)
รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!]
อัพเดทข้อมูลการขอวีซ่าเยอรมัน สำหรับการเดินทางจากไทยไปยังเยอรมนี [10 สิงหาคม 2020]
แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน
แนะนำการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศลักเซมเบิร์ก / วีซ่าเชงเก้น